Information
BÀI LÀM GỒM 4 PHẦN

Phần1: Đặt vấn đề.
Phần 2: Nêu một số khái niệm cơ bản.

- Suy thoái môi trường.
- Tài nguyên nước.
Phần 3: - Thực trạng và biểu hiện của suy thoái tài nguyên nước ở Việt Nam.
- Nguyên nhân dẫn đến suy thoái nguồn tài nguyên nước.
- Hậu quả của suy thoái nguồn tài nguyên nước.
Phần 4: Ý kiến đề xuất và giải pháp.
-1. Hạn chế và giảm thiểu suy thoái Tài nguyên nước do biến đổi khí hậu toàn cầu.
-2. Hạn chế và giảm thiểu suy thoái Tài nguyên nước do Phát triển, sử dụng Tài nguyên nước không hợp lý.
3. Hạn chế và giảm thiểu suy thoái Tài nguyên nước do Quản lý, Tổ chức và Luật pháp
Phần 5: Kết luận.


PHẦN1. ĐẶT VẤN ĐỀ
“Nước là tài nguyên quan trọng nhất của loài người và sinh vật trên trái đất. Viện sĩ Xiđorenko khẳng định “ nước là khoáng sản quý hơn các loại khoáng sản”.Vai trò quan trọng của nước thể hiện rõ nét trong tất cả mọi mặt của đời sống con người : nước chiếm 99% trọng lượng sinh vật sống trong môi trường nước và 44% trọng lượng cơ thể con người,ngoài chức năng tham gia vào chu trình sống trên, nước còn mang năng lượng (hải triều, thuỷ năng, chất mang vật liệu và là tác nhân quan trọng điều hoà khí hậu,thực hiện các chu trình tuàn hoàn vật chất trong tự nhiên. Có thể nói, sự sống của con người và mọi sinh vật trên trái đất phụ thuộc vào nước.
Hiện nay, sự suy thoái nguồn tài nguyên thiên nhiên đang diễn ra với mức độ nghiêm trọng, trong đó có nguồn tài nguyên nước. Với những ý nghiã to lớn như vậy, nguồn tài nguyên nước luôn là điều kiện cần cho tất cả mọi hoạt động diễn ra trên trái đất, nhưng có một thực tế, đây cũng chính là nguồn tài nguyên bị con người lạm dụng nhiều nhất,và luôn ảo tường về tính vô tận của nó. Trên trái đất, 97% lượng nước là nước mặn, 2%nước ngọt tập trung ở 2 cực, 0,6%là nước ngầm, còn lại là nước sông hồ. Trong những năm gần đây do sự bùng nổ về dân số, tài nguyên thiên nhiên như rừng bị khai thác cạn kiệt, điều kiện kinh tế xã hội phát triển mạnh, yêu cầu dùng nước ngày càng tăng, chất thải trong nông nghiệp, công nghiệp và trong đời sống xã hội ngày càng nhiều, sự tác động của con người vào thiên nhiên ngày càng mạnh, cộng với thiên nhiên ngày càng biến đổi khắc nghiệt dẫn đến tình trạng nguồn nước ngày càng khan hiếm, cạn kiệt. Nếu trong thời gian này chúng ta không nhìn nhận nước là tài nguyên quý giá, phải có biện pháp bảo vệ sẽ dẫn đến tình trạng chiến tranh để giành nguồn nước phục vụ cuộc sống.
Tài liệu