Information
Thế giới này luôn tồn tại nghững vấn đề gây tranh cãi, và môi trường không phải là ngoại trừ. Nhân loại đang thay đổi khí hậu của trái đất quá nhanh. Môi trường rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Môi trường cung cấp cho con người những điều kiện sống (như ăn ở,mặc hít thở….) Nếu không có điều kiện đó con người không thể sống tồn tại và phát triển được. Môi trường là một vấn đề lớn và một trong những vấn đề quan trọng nhất đang xảy ra trên thế giới của chúng ta. Như chúng ta đã biết, hiện nay sự nóng lên của trái đất bởi các chất gây “hiệu ứng nhà kính” đã trở thành vấn đề môi trường có tính nóng của toàn cầu.
Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trương đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển, Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy, bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Để có một sự phát triển bền vững cần phải có một chương trình hành động thống nhất và có thể bổ sung hỗ trợ lẫn nhau giữa phát triển sản xuất với công tác bảo vệ và kiểm soát môi trường. Nếu không có một chính sách đúng đắn về bảo vệ môi trường, nền kinh tế sẽ bị thiệt hại về trước mắt và lâu dài cũng như ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân. Đồng thời sự phát triển của đất nước cũng thiếu bền vững. Nhất là trong những năm gần đây do nền kinh tế phát triển nước ta đang đi lên con đường công nghiệp hóa hiện đại hóa đã đẩy mạnh quá trình đô thị hóa dẫn đến tình trạng môi trường đô thị ngày càng ô nhiễm.
Trong những năm gần đây tốc độ phát triển đô thị cũng như công nghiệp hóa trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh diễn ra rất nhanh chóng, trong khi đó các công trình hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, thu gom và xử lý rác thải….. không đủ khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị và sự gia tăng dân số. Do nguồn ngân sách của nhà nước có hạn, nên việc đầu tư cho lĩnh vực này còn khiêm tốn, mặt khác do sự thiếu ý thức của một số bộ phận dân cư (như vứt rác và xác chết động vật bừa bãi cụ thể như ở khu vự chợ Tĩnh và bờ sông Cầu Phủ, Phường Đại Nài,...) Vì vậy môi trường và mỹ quan đô thị thành phố Hà Tĩnh ngày càng xuống cấp trầm trọng, đặc biệt là vấn đề cấp thoát nước, rác thải có khắp mọi nơi đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và sức khỏe của người dân thành phố Hà Tĩnh. Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn nói trên chúng tôi quyết định chọn đề tài “ Thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh và một số giải pháp khắc phục”.

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
3. Lịch sử nghiên cứu
4. Đối tượng và khách thể nghiên cứu
4.1. Đối tưọng nghiên cứu
3.2. Khách thể nghiên cứu
5. Giả thuyết khoa học
6. Nhiệm vụ nghiên cứu
7. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
8. Phương pháp nghiên cứu
Phần 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở lý luận về ô nhiễm môi trường
1.1.Các khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm môi trường.
1.1.2.Khái niệm ô nhiễm môi trường.
1.2.Các dạng ô nhiễm môi trường
1.2.1. Ô nhiễm môi trường đất:
1.2.2. Ô nhiễm môi trường nước:
1.2.3. Ô nhiễm môi trường không khí:
2. Thực trạng về môi trường ở thành phố Hà Tĩnh.
3. Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm
3.1. Do hệ thống xử lý chất thải còn yếu kém
3.2. Từ hoạt động kinh tế hằng ngày
3.3. Ô nhiễm không khí do khí thải
3.4. Do ý thức của người dân còn hạn chế
4. Tác hại của việc ô nhiễm môi trường
4.1 Tác hại của ô nhiễm môi trường về mặt tự nhiên.
4.2. Tác hại của ô nhiễm môi trường đến sức khỏe con người.
4.3.Tác hại của ô nhiễm môi trường đối với hệ sinh thái
4.4. Tác hại của ô nhiễm môi trường đối với kinh tế.
5. Một số biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiêm môi trường.
5.1. Các giải pháp bảo vệ môi trường
5.2. Các giải pháp bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên.
5.3. Các giải pháp phòng ngừa và ứng phó với tai biến thiên nhiên và môi trường
5.4. Hợp tác quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu Trái đất.
Phần 3: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
1. Kết luận.
2. Đề nghị
2.1. Đối với cơ quan chức trách thành phố Hà Tĩnh
2.1.1. Cải thiện mảng xanh đô thị, tạo nét đẹp đặc trưng về cây xanh đô thị cho thành phố Hà Tĩnh
2.1.2. Trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng.
2.1.3. Hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức:
2.1.4. Thành lập Quỹ Bảo vệ Môi trường của thành phố.
2.2. Đề nghị đối với trường ĐH Hà Tĩnh
2.3. Đề nghị đối với sinh viên
Tài liệu tham khảo
Tài liệu