Information
LỜI NÓI ĐẦU
Ai trong chúng ta cũng đều biết nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quí giá, không có nước thì không thể có sự sống. Cách đây hàng trăm triệu năm, sự sống đầu tiên, hạt coaxecva đã hình thành trên đại dương. Đối với con người, không một yếu tố nào quan trọng hơn là nước. Chúng ta có thể khó khăn khổ sở do thiếu năng lượng, vận tải, chỗ ở, thậm chí cả thức ăn… nhưng không thể tồn tại được nếu thiếu nước. Chẳng thế mà nước lại chiếm trên 80% trọng lượng cơ thể. Trên bề mặt địa cầu nước chiếm 75% diện tích, với một lượng khổng lồ khoảng 1,4 tỉ km3 (1 400 triệu tỉ m3), tưởng có thể đủ cho con người trên thế giới dùng mãi mãi, nhưng cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật từ thời kỳ Công nghiệp cho tới nay là mặt trái của nó với vô số những hậu quả, trong đó ô nhiễm nước đang là một vấn đề thời sự, một thực trạng đáng lo ngại nhất, vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của sự hủy hoại môi trường tự nhiên, hủy hoại con người. Khủng hoảng về nước đang diễn biến hết sức phức tạp trên cả hành tinh chúng ta, và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Những hoạt động phát triển kinh tế một cách ồ ạt và chưa đồng bộ đã dẫn đến nguồn nước đang bị suy thoái nặng nề. Từ thực trang trên tôi thấy việc tìm hiểu về ô nhiễm nước, về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của nó thực sự cần thiết để từ đó có thể đề ra những biện pháp thích hợp nhằm giảm thiểu tiến tới giải quyết triệt để vấn đề này.MỤC LỤC
Trang
A. Lời nói đầu 2
B. Nội dung 3
I. THỰC TRẠNG Ô NHIỄM NƯỚC TRÊN TOÀN CẦU 3
1. Thực trạng ô nhiễm nước trên thế giới 3
2. Thực trạng ô nhiễm nước ở Việt Nam 4
II. NGUYÊN NHÂN GÂY Ô NHIỄM NƯỚC 6
1. Ô nhiễm do tự nhiên 6
2. Ô nhiễm do nhân tạo 6
III. HẬU QUẢ CỦA Ô NHIỄM NƯỚC 8
1. Do chất thải giàu dinh dưỡng 9
1.1 Ở các vực nước chảy 9
1.2 Ở các vực nước đứng (hồ, ao, đầm lầy...) 9
2. Do chất thải độc hại 10
2.1 Ðộc tố của ô nhiễm hoá học chính 10
2.2 Nông dược 11
2.3 Hydrocarbons 11
2.4 Thủy ngân 12
IV. KHẮC PHỤC 12
1. Những chương trình hành động hiện nay 13
1.1 Chính sách của các quốc gia và các tổ chức môi trường 13
1.2 Các biện pháp cụ thể 15
1.2.1 Ô nhiễm biển 15
1.2.2 Ô nhiễm sông hồ 15
1.2.3 Ô nhiễm nước ngầm 16
2. Hiệu quả đạt được 16
C. Kết luận
Tài liệu