MỤC LỤC

Phần I Mở đầu. 3
Phần II Nội dung 3
2.1 Thực trạng rác thải sinh hoạt của huyện thị trấn Chờ. 3
2.1.1 Khái niệm về rác thải sinh hoạt. 3
2.1.3 Khối lượng rác thải phát sinh 5
2.2 Thực trạng thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt tại thị trấn Chờ 6
2.2.1 Khả năng đáp ứng của công tác thu gom 6
2.2.1.1 Thiết bị thu gom 6
2.3 Đề xuất và kiến nghị một số biện pháp sử lý rác thải: 12
2.3.1 Đề xuất biện pháp sử lý rác thải. 12
Phần III. Kết luận 14


Phần I Mở đầu.
Thị trấn Chờ là trung tâm văn hóa, chính trị của huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh. Những năm gần đây, thị trấn đã có những bước phát triển đáng kể về kinh tế xã hội, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện khá cao( 8,6%/năm), đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Như vậy, khi nền kinh tế phát triển, tiêu dùng tăng, kéo theo đó sẽ là những vấn đề xung quanh nó như an ninh, chính trị, môi trường… Một vấn đề đang nổi cộm lên ở huyện Yên Phong hiện nay chính là vấn đề rác thải sinh hoạt. Rác thải không những chỉ làm ảnh hưởng đến môi trường, đến mĩ quan của thị trấn, mà nó còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân nơi đây.
Từ những thực trạng về rác thải trên địa bàn huyện và từ những yêu cầu thực tế, tôi tiến hành nghiên cứu vấn đề: “ Thực trạng vấn đề rác thải sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh ”
Phần II Nội dung
2.1 Thực trạng rác thải sinh hoạt của huyện thị trấn Chờ.
2.1.1 Khái niệm về rác thải sinh hoạt.
Để hiểu rõ hơn về vấn đề rác thải sinh hoạt, sau đây tôi xin đưa ra trích dẫn về một khái niệm rác thải sinh hoạt.
“ Rác thải sinh hoạt là những chất thải có liên quan đến các hoạt động của con người, nguồn tạo thành chủ yếu từ các khu dân cư, các cơ quan, trường học, các trung tâm dịch vụ, thương mại. Rác thải sinh hoạt có thành phần bao gồm kim loại, sành sứ, thủy tinh, gạch ngói vỡ, đất, đá, cao su, chất dẻo, thực phẩm dư thừa hoặc quá hạn sử dụng, xương động vật, tre, gỗ, lông gà lông vịt, vải, giấy, rơm, rạ, xác động vật, vỏ rau quả v.v…”