Information
LỜI NÓI ĐẦU 0

Trong cuộc sống hằng ngày luôn tồn tại các mối quan hệ giao tiếp, vì mỗi con người là tổng thể các mối quan hệ xã hội. Ngay từ khi còn nhỏ, chúng đã được dạy cách xưng hô, ứng xử với người lớn trong gia đình, trong trường học. Theo thời gian, chúng ta lớn dần lên, các mối quan hệ cũng ngày càng nhiều và dường như mọi thứ trở nên phức tạp nên. Chúng ta không thể đem ứng xử trong gia đình áp dụng vào nới công sở, chúng ta cũng phải có một phương thức giao tiếp khác trong mối quan hệ bạn bè… từ đó “ nghệ thuật ứng xử” là vấn đề cực kỳ quan trọng giúp chúng ta có thể đIều hoà các mối quan hệ của bản thân. giáo tiếp thực sự là một nghệ thuật, nếu bạn nắm được chìa khoá của nó thì mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn. Phong cách ứng xử tốt sẽ giúp bạn có được thiện cảm từ phía mọi người, thậm chí bạn còn được còn nhận sự tin tưởng của người, đó là một đIểm quan trọng một bước quan trọng, một bước khởi đầu hoàn hoả theo bất cứ mối quan hệ nào.

I. Tôn trọng cấp trên 0
II. Làm tốt trợ thủ của cấp trên 7
III. Duy trì khoảng cách hợp lý 10
1. Làm cao là biểu hiện của quyền uy 10
2. “Làm cao” khiến cấp trên trở nên thần bí” 12
3. “Làm cao” giúp cho việc cấp trên sử lý công việc thêm hiểu quả” 12
4.“ Làm cao” từng thêm sức thu hút bề ngoài cho cấp trên 12
5. “Làm cao” khiến cấp trên có cảm giác hài lòng, ai cũng muốn thực hiện được giá trị cuộc đời mình 13
6. Nói năng nhẹ nhàng, biết giữ thể diện cho cấp trên 14
IV. Cách làm khéo léo để can ngăn, khuyên giải cấp trên 19
1. Lấy lời để khuyên giải 19
2. Lấy hành động làm căn cứ để khuyên giải 20
3. Hãy khuyên bảo bằng những lời chân thật 21
4. Nhân lúc cấp trên vui vẻ, hãy đưa ra ý kiến 21
V. Cơ hội cũng giống như con cá bên cạnh ta 23
1. Hãy tăng tiếp xúc với lãnh đạo, tăng thêm hiểu biết lẫn nhau 23
2. Hãy thể hiện thật tốt, hãy thể hiệ những ưu điểm của mình với lãnh đạo 26
3. Nắm bắt những thời điểm quan trọng để thể hiện năng lực của mình 26
KẾT LUẬN 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO 31
Tài liệu