Information
I. Giới thiệu chung về cái hài 1
Trước hết cần khẳng định cái hài là một hiện tượng thẩm mỹ khách quan, nó là một phạm trù nghiên cứu của mỹ học. Cái hài được xem là một trong những phương tiện biểu hiện của tình cảm thẩm mỹ trong sự đối xứng có tính chất tương đối với cái bi. Cái hài là tấm gương phản chiếu cái bi và ngược lại. Bên cạnh đó cái hài còn được thể hiện trong chức năng triết học của những hình thái ý thức xã hội bên cạnh sự mâu thuẫn với cái bi.
Cái hài có vai trò rất lớn trong mỹ học.Nó thể hiện kinh nghiệm nhiều hình, nhiều vẻ của ý thức xã hội. Và nó phản ánh thực tiễn đời sống xã hội chủ yếu dưới góc độ phủ định bên cạnh sự trợ giúp đắc lực của các triết lý triết học ẩn sâu trong bản thân cái hài. Vai trò của cái hài trong đời sống xã hội lại có điểm khác hơn so với trong mỹ học. Nó đi từ phản ánh khái quát những kinh nghiệm trong mý học đến cụ thể xâm nhập vào từng lát cắt của đời sống. Nó trở thành phương tiện để phát hiện những xung đột, những mâu thuẫn xã hội, giai cấp, nó là hình thái phê phán đặc biệt có cảm xúc.
Trong mỹ học, phạm trù cái hài được nghiên cứu ở cấp độ khái quát, cấp độ ý nghĩa chung và “phổ cập chung”. Bằng cách đi vào nghiên cứu trên cơ sở các bình diện nội hàm và ngoại diên của nó.
Trong đời sống thực tiễn xã hội, cái hài được biểu hiện rất phong phú đa dạng. Nó vừa là phương thức của cái khôi hài vừa được bắt nguồn từ chính cơ sở khách quan là cái khôi hài. Cái hài lại một lần nữa được chuyển tải đến đời sống bằng công cụ sắc bén là tiếng cười. Tiếng cười với những sắc thái ý nghĩa khác nhau trong cường độ và tính chất của nó. Tiếng cười trong vai trò biểu hiện sự giễu cợt, mỉa mai, sâu cay. Tất nhiên là có cái cười, tiếng cười âu yếm và cũng có tiếng cười, cái cười mà thực chất không phải là “cười”. Nó là lưỡi dao ngọt ngào thể hiện sự đả kích, trào phúng.

II. Bản chất hài kịch 2
III. Kết luận 6
Tài liệu