Information
I. MỞ BÀI
Theo hệ thống tư tưởng nho gia người Phụ nữ xưa phải có đủ Tam tòng - Tứ đức. Tam tòng là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Như vậy có nghĩa là ở nhà, nghe theo cha, lấy chồng nghe theo chồng, chồng chết nghe theo con. Ngày nay, trong xu hướng phát triển của xã hội với sự bình đẳng giữa nam và nữ, Tam tòng đã lỗi thời, không còn phù hợp nữ, nhưng tứ đức thì vẫn còn giữ nguyên giá trị và vẫn là khuôn vàng thước ngọc, là cái đích vươn tới của người phụ nữ mà đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam. Vậy tứ đức là gì mà có sức sống lâu bền đến vậy ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung của nó và sẽ được hiểu sâu hiểu rõ bằng những bài ca dao, tục ngữ, những câu chuyện trong dân gian. Những minh chứng đẹp đẽ cho tứ đức của người phụ nữ Việt Nam xưa.

II. NỘI DUNG.
Tứ đức là bốn đức tính vô cùng đẹp đẽ của người phụ nữ Việt Nam : Công - Dung - Ngôn - Hạnh.

III. KẾT LUẬN
Tứ đức của người phụ nữ “Công - Dung - Ngôn - Hạnh”. Cuộc sống đang thay đổi nhưng tứ đức vẫn mãi nguyên giá trị, mãi vẫn là khuôn vàng thước ngọc, là cái đích vươn tới của người phụ nữ Việt Nam.
Tài liệu