Information
Lời mở đầu
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới hiện nay, xu hướng hội nhập và hoà nhập là một tất yếu khách quan đangđặt ra cho Việt Nam cũng như các quốc gia khác một nhu cầu phát triển kinh tế theo hướng mở cửa ,mà bất cứ một nền kinh tế nào dù đă phát triển thịnh vượng hay là chưa phát triển thì cũng không thể thiếu đi hoạt động của các Ngân Hàng.
Chính vì vai trò rất quan trọng của hệ thống Ngân Hàng nên những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng cần phải được quan tâm nghiên cứu hàng đầu. Trong đó việc hạn chế rủi ro cho Ngân hàng là vấn đề cần chú trọng nhất. Vậy phải làm thế nào để hạn chế được các rủi ro cho Ngân hàng? Các trung gian tài chính đặc biệt là các Ngân hàng thương mại cần phải áp dụng những biện pháp nào để hạn chế được tổn thất tài sản tài chính?
Tài liệu