Information

1.Sự cần thiết của đề tài:


Bất kỳ một tổ chức kinh tế nào khi đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh cũng
cần có lợi nhuận, chính yếu tố lợi nhuận tác động thúc đẩy trở lại làm cho tổ chức kinh
tế hoạt động ngày một hiệu quả hơn. Các tổ chức tín dụng nói chung và ngân hàng
thương mại nói riêng cũng không ngoại lệ, hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt, lợi
nhuận ngày một tăng cao là mong muốn duy nhất của ngành ngân hàng.
Chúng ta cũng đã biết, ngân hàng là một tổ chức kinh tế hoạt động kinh doanh
bằng tiền tệ của người khác, họ vay của công chúng, của ngân hàng bạn, của ngân hàng
trung ương và cho vay lại các tầng lớp dân cư. Vì thế, hệ thống ngân hàng đã làm cho
dòng chu chuyển vốn quay nhanh hơn, qua đó khuyến khích các ngân hàng, các thành
phần kinh tế tiếp thu và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lao động làm
ra ngày càng nhiều sản phẩm cho xã hội.
Do đó, hệ thống ngân hàng có mối quan hệ với nền kinh tế, nếu có sự sụp đổ của
một ngân hàng nào đó, thì làm thiệt hại rất lớn cho nền kinh tế, làm mất lòng tin của
khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng của chính họ trong tương lai.
Đó là về phía ngân hàng, còn về khía cạnh của khách hàng, nó có thể làm trắng
tay của những người cả đời vất vã để có một số tiền tiết kiệm trong ngân hàng, nó làm
chậm hoặc dừng lại gây thiệt hại rất lớn cho những ngành sản xuất công nghiệp cũng
như sản xuất nông nghiệp. Về mặt xã hội, nó có thể làm cho tỷ lệ thất nghiệp tăng lên,
nền kinh tế đất nước chậm phát triển.
Do đó, xét về mặt kinh tế và xã hội, ngân hàng thương mại hay hệ thống ngân
hàng đã góp phần làm nên sự phát triển của quốc gia thông qua việc sử dụng nguồn
vốn tiết kiệm và tích luỹ trong xã hội. Để góp phần đáng kể này thì bản thân ngân hàng
phải hoạt động có hiệu quả.
Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước ngày càng tăng lên,nên
việc cạnh tranh để tồn tại và phát triển là rất cần thiết. Vì vậy, mục tiêu của nhà quản
trị ngân hàng cần phải làm gì để có thể nâng hiệu quả kinh doanh, đồng thời hạn chế
tối thiểu các rủi ro phát sinh trong quá trình kinh doanh.
An Giang là một tỉnh với nền kinh tế nông nghiệp, ngân hàng thương mại cổ phần
nông thôn Mỹ Xuyên ra đời là nhằm cung ứng vốn tín dụng cho sản xuất công - nông
nghiệp trong địa bàn tỉnh, góp phần làm giảm tỷ lệ đói nghèo ở thành thị và nông thôn,
từng bước làm thay đổi đời sống vật chất và tinh thần của người dân.
Hội các yếu trên, ta thấy rằng việc “phân tích hiệu quả hoạt động của ngân hàng
thương mại cổ phần nông thôn Mỹ Xuyên” là rất cần thiết, qua việc phân tích ta thấy
được những điểm mạnh, những điểm cần được phát huy và nâng cao hơn nữa để tối đa hoá lợi nhuận của ngân hàng, đồng thời cũng thấy được những mặt yếu kém, những
mặt này cần được khắc phục nhằm hạn chế những rủi ro đến mức có thể chấp nhận
được trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói riêng, và nâng cao mức sống của
người dân địa bàn tỉnh An Giang nói chung.
Tài liệu