Luận Văn Phân tích hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Chi nhánh Cần Thơ
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2011
  Đang ở
  An Giang
  Bài viết
  3,095
  Tài liệu đã gửi
  3,093
  Tài liệu được mua
  2,850
  Tài liệu đã mua
  26
  ID thành viên
  191
  Gold
  11,370
  Nạp Gold vào tài khoản

  Phân tích hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Chi nhánh Cần Thơ

  TÊN ĐỀ TÀI: Phân tích hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Chi nhánh Cần Thơ
  Information
  PHẦN MỞ ĐẦU
  I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

  Trong quá trình hội nhập, cả đất nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Mọi thành phần kinh tế đều ra sức đầu tư và phát huy nguồn lực của mình nhằm tạo sự phát triển bền vững. Ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Một khi nền kinh tế phát triển thì vai trò của Ngân hàng càng trở nên quan trọng, và với chức năng là mạch máu lưu thông nền kinh tế càng được thể hiện rõ nét. Với phương châm "Đi vay để cho vay", các Ngân hàng luôn phát huy nội lực cũng như tranh thủ những thời cơ trong mọi hoạt động để đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng, tạo ra lợi nhuận cho mình. Ngoài việc trang bị cơ sở vật chất hiện đại, vị trí giao dịch thuận lợi, còn đòi hỏi trình độ của nhân viên, chất lượng sản phẩm, dịch vụ…Và thực sự Ngân hàng nào cũng ý thức rõ được điều này.
  Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam nói chung và Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Chi nhánh Cần Thơ (được gọi tắt là Eximbank Cần Thơ hay EIB Cần Thơ) nói riêng đã và đang khẳng định lại vị thế của mình. Thế mạnh của Ngân hàng là tài trợ xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ,… Rút kinh nghiệm từ những bài học trước đây, mọi kế hoạch đề ra và đưa vào áp dụng đều được xem xét và đánh giá cụ thể bằng những chuẩn mực nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro. Và trong những năm gần đây, Eximbank Cần Thơ được đánh giá là Ngân hàng hoạt động có hiệu quả, luôn vượt chỉ tiêu kế hoạch do Ngân hàng Hội sở giao, đặc biệt là công tác huy động vốn và sử dụng vốn.
  Nguồn vốn của Ngân hàng ngoài nguồn vốn từ Hội sở điều chuyển xuống thì còn có nguồn vốn chi nhánh huy động tại chỗ. Ở địa bàn thành phố Cần Thơ, người dân còn sống thiên về nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, đời sống còn thấp. Mặt khác dân chúng vẫn chưa nhận thức hết vai trò của Ngân hàng nên Ngân hàng rất khó khăn để huy động được nguồn vốn nhàn rỗi của dân chúng. Thêm vào đó là sự cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trên địa bàn buộc Ngân hàng phải nỗ lực rất lớn mới có thể hoạt động hiệu quả được. Và kết quả là nguồn vốn huy động tăng lên từng năm, hoạt động tín dụng được đánh giá là có hiệu quả, đặc biệt là năm 2005 đã có sự tăng trưởng đột biến. Nhưng xét về tổng quát thì hiệu quả hoạt động vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của Ngân hàng.
  Để hiểu rõ hơn về công tác huy động vốn, tình hình sử dụng vốn của Chi nhánh cũng như những nguyên nhân tác động đến chúng, tôi đã quyết định chọn đề tài “Phân tích hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân Hàng Xuất Nhập Khẩu Chi nhánh Cần Thơ” làm luận văn tốt nghiệp.
  II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
  Tôi tiến hành tính toán những số liệu từ bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2003 - 2005) để phân tích và đánh giá từ khái quát đến cụ thể tình hình huy động vốn và sử dụng vốn. Từ đó rút ra những mặt tích cực cũng như hạn chế để Ngân hàng có những kế hoạch, chiến lược phù hợp trong thời gian tới. Do đó đề tài hướng đến các vấn đề chủ yếu sau:
  - Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn.
  - Dựa vào các chỉ tiêu huy động vốn và sử dụng vốn để đánh giá tình hình huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng.
  - Đề ra biện pháp khắc phục nhằm không ngừng nâng cao hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn.
  III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
  Trong tiến trình thực hiện đề tài, tôi sử dụng những phương pháp sau:
  - Phương pháp thu thập dữ liệu:
  + Thu thập những số liệu thực tế, trực tiếp có liên quan đến phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng qua 3 năm (2003-2005).
  • Bảng cân đối kế toán
  • Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
  • Tham khảo văn bản Nhà nước về những qui định của Ngân hàng.
  + Thu thập những thông tin phụ trợ cho đề tài từ các báo, tạp chí, các trang Web...
  - Phương pháp sử dụng và phân tích các chỉ số tài chính để đánh giá hiệu quả.
  - Tiếp thu tham khảo những ý kiến của nhân viên các phòng ban trong và ngoài Ngân hàng có liên quan.
  Những thông tin, dữ liệu sau khi đã thu thập được sẽ tiến hành thống kê, tính toán và lấy chênh lệch qua các kỳ để so sánh theo phương pháp số tương đối, số tuyệt đối... để đánh giá và làm rõ vấn đề cần nghiên cứu.
  IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
  Đối với hoạt động của Ngân hàng thì rất phong phú và đa dạng, tham gia trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Nhưng do hạn chế về thời gian, không gian cũng như kinh nghiệm thực tế, tôi không nghiên cứu và phân tích chi tiết từng nghiệp vụ cụ thể mà xuất phát từ nhu cầu không ngừng nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn, đề tài được viết trên phương diện từ phân tích tổng quát đến cụ thể hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn và những nhân tố khách quan, chủ quan tác động đến Ngân hàng qua 3 năm gần đây (2003-2005) ở phòng Kế toán Ngân hàng Eximbank chi nhánh Cần Thơ.
  Cụ thể phần sử dụng vốn, Ngân hàng chủ yếu sử dụng vốn điều chuyển và vốn huy động tại chỗ để cho vay nên tôi tập trung vào phân tích và đánh giá hoạt động sử dụng vốn bao hàm hoạt động cho vay của Ngân hàng.

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU
  PHẦN NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  I. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM).
  II. CÁC NGUỒN VỐN CỦA NHTM
  1.Vốn tự có
  1.1. Vốn điều lệ
  1.2. Các quỹ dự trữ
  1.3. Các nguồn vốn khác
  2. Nguồn vốn huy động
  2.1. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế
  2.1.1. Tiền gửi không kỳ hạn
  2.1.2. Tiền gửi có kỳ hạn
  2.2. Tiền gửi tiết kiệm
  2.2.1. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
  2.2.2. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
  2.3. Nguồn vốn huy động thông qua các chứng từ có giá
  2.4. Nguồn vốn đi vay của các ngân hàng khác
  2.4.1. Vay từ các tổ chức tín dụng khác
  2.4.2. Vay từ Ngân hàng Trung ương
  3. Những nguyên tắc trong việc quản lý tiền gửi của Khách hàng
  III. HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
  1. Định nghĩa tín dụng
  2. Bản chất tín dụng
  3. Phân loại tín dụng
  4. Các nguyên tắc tín dụng
  5. Rủi ro tín dụng
  5.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
  5.2. Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra
  5.2.1. Đối với ngân hàng
  5.2.2. Đối với nền kinh tế xã hội
  5.3. Những nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng:
  5.3.1. Nguyên nhân từ khách hàng vay vốn:
  5.3.2 Những nguyên nhân khách quan:
  5.3.3. Những nguyên nhân liên quan đến việc đảm bảo tín dụng:
  5.3.4. Những nguyên nhân do chính bản thân ngân hàng:
  5.4. Biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng:
  5.4.1. Phân tích khách hàng:
  5.4.2. Phân tích tín dụng:
  5.4.3. Phân tán rủi ro:
  IV. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN CỦA NHTM
  1. Phân tích tổng quát nguồn vốn
  2. Phân tích nguồn vốn huy động
  3. Phân tích vốn vay
  4. Phân tích vốn tự có của Ngân hàng
  5. Các chỉ tiêu phân tích hoạt động sử dụng vốn
  6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng
  CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU - CHI NHÁNH CẦN THƠ
  I. GIỚI THIỆU VẦ NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
  1. Lịch sử hình thành
  2. Một số thành tựu đạt được
  II. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH CẦN THƠ
  1. Lịch sử hình thành và phát triển
  2. Chức năng và nhiệm vụ của Eximbank Cần Thơ
  3. Cơ cấu tổ chức nhân sự và nhiệm vụ chính của các bộ phận
  4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank Cần Thơ qua 3 năm (2003-2005)
  4.1. Về thu nhập
  4.2. Về chi phí
  4.3. Về lợi nhuận
  5. Thuận lợi và khó khăn
  5.1. Thuận lợi
  5.2. Khó khăn
  5.3. Phương hướng hoạt động của Ngân hàng năm 2006
  5.3.1. Về định lượng
  5.3.2. Về định tính
  CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2003 - 2005
  I. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN, GIAI ĐOẠN 2003-2005
  1. Phân tích chung tình hình huy động vốn
  1.1.Vốn huy động từ khách hàng
  1.2. Vốn huy động từ các tổ chức tín dụng
  2. Các phương thức huy động vốn
  2.1. Tiền gửi thanh toán
  2.1.1. Tiền gửi thanh toán không kỳ hạn
  2.1.2. Tiền gửi thanh toán có kỳ hạn
  2.2. Tiền gửi tiết kiệm
  2.2.1. Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn
  2.2.2. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
  2.3. Tình hình phát hành giấy tờ có giá
  2.4. Vốn huy động từ các tổ chức tín dụng
  3. Các chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốn, giai đoạn 2003-2005
  3.1. Tỷ trọng của từng phương thức huy động trên Tổng vốn huy động
  3.2. Vốn huy động / tổng nguồn vốn
  3.3. Vốn điều chuyển/ tổng nguồn vốn
  3.4. Vốn huy động có kỳ hạn/ tổng nguồn vốn huy động
  3.5. Vốn huy động trung dài hạn / Tổng nguồn vốn huy động
  3.6. Tỷ trọng vốn huy động của EIB Cần Thơ/ Tổng vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn
  II. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN, GIAI ĐOẠN 2003-2005
  1. Phân tích chung tình hình sử dụng vốn
  2. Phân tích hoạt động tín dụng theo thời hạn
  2.1. Doanh số cho vay
  2.2. Doanh số thu nợ
  2.3. Dư nợ cho vay
  2.4. Nợ quá hạn
  3. Phân tích hoạt động tín dụng theo thành phần kinh tế
  3.1. Doanh số cho vay
  3.1.1. Cho quốc doanh vay
  3.1.2. Cho ngoài quốc doanh vay
  3.2.Doanh số thu nợ
  3.2.1. Đối với quốc doanh
  3.3.2. Đối với ngoài quốc doanh
  3.3. Dư nợ cho vay
  3.3.1. Đối với quốc doanh
  3.3.2. Đối với ngoài quốc doanh
  3.4. Nợ quá hạn
  4. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng
  4.1. Tổng dư nợ trên tổng nguồn vốn huy động
  4.2. Nợ quá hạn trên tổng dư nợ
  4.3. Vòng quay vốn tín dụng
  4.4. Hệ số thu hồi nợ
  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG XNK CHI NHÁNH CẦN THƠ
  I. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN
  1. Hiện đại hoá công nghệ thông tin
  2. Phát huy nguồn lực con người
  3. Đa dạng hoá trong phương thức huy động vốn
  4. Đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới
  5. Tăng cường công tác tiếp thị, khuyến mãi đối với khách hàng
  II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN
  1. Thực hiện chiến lược khách hàng
  2. Chuyên môn hoá trình độ đội ngũ tín dụng
  PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  I. KẾT LUẬN
  II. KIẾN NGHỊ
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Tài liệu
  Last edited by huynhphuocloc2009; 03-07-2012 at 06:10 PM.

  GOOD LUCK TO YOU 

Visitors found this page by searching for:

vốn điều chuyển là gì

phan tich tinh hinh huy dong von va su dung von cua ngan hang

ly do chon de tai huy dong von

phan tich hoat dong huy dong vonphan tich tinh hinh huy dong von va su dung vonđiều chuyển vốn nội bộ là gìlý do chọn đề tài huy động vốnchỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốncac bao cao ve tinh hinh huy dong von cua ngan hang eximbankNGAN HANG EXIMBANK CHI NHANH CAN THOvốn điều chuyển la giphan tich tinh hinh huy dong va su dung von cua ngan hanglí do chọn đề tài huy động vốnphân tích các chỉ tiêu đánh giá tình hình huy động vốnphan tich tinh hinh huy dong va su dung vonphan tich tinh hinh huy dong von va su dung von cua ngan hang eib chi nhanh can thophan tich tinh hinh huy dong von eximbankphan tich hoat dong tin dung tai eximbankphân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốnPhan tich hoat dong ve huy dong von su dung von va ket qua hoat dong cua mot cong ty tai chinh viet namcác chỉ tiêu đánh giá công tác huy động vốn co so ly luan cua huy dong von cua ngan hang eximbankchuc nang cua eximbank can thoChi tieu danh gia tinh hinh huy dong von cua Eximbankvon huy dong

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình