CHƯƠNG 1
MỞ ĐẦU1.1 Cơ sở hình thành đề tài
Trong những năm gần đây, hòa chung vào tiến trình phát triển kinh tế của cả nước, tình hình kinh tế - xã hội An Giang đã có những chuyển biến mạnh mẽ và ngày càng khẳng định vị thế của mình trên thương trường quốc tế. Đồng thời, đánh dấu cho sự ra đời của một vùng công nghiệp mới. Với sự xuất hiện ngày càng nhiều của các loại hình doanh nghiệp, những dự án với quy mô lớn và nhỏ được đầu tư liên tục đã tạo ra một nhu cầu khá lớn về vốn, và đó là một thị trường đầy tiềm năng cho tất cả các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong tình hình kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn như hiện nay thì các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các doanh nghiệp An Giang nói riêng muốn đứng vững trên thị trường thì cần phải đẩy mạnh phát triển công nghệ, trình độ sản xuất, nâng cao năng lực quản lý...Để làm được những việc đó thì vốn là vấn đề quan trọng hàng đầu. Vì thế, với vai trò trung gian tài chính, thông qua việc hỗ trợ về vốn, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Sacombank đã cung cấp vốn kịp thời cho các thành phần kinh tế để đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh. Hòa chung vào sự phát triển của ngành ngân hàng, Sacombank đã vươn lên trở thành một ngân hàng TMCP hàng đầu về tốc độ tăng trưởng, mạng lưới hoạt động rộng khắp và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Góp phần vào sự thành công đó của Sacombank thì không thể không nhắc đến Chi nhánh Sacombank An Giang. Đối tượng khách hàng của Sacombank An Giang là các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng một hệ thống khách hàng cá nhân ổn định, gắn bó đang hoạt động trong các lĩnh vực nông, ngư nghiệp và sản xuất kinh doanh. Kể từ khi được thành lập, Sacombank An Giang hoạt động ngày càng có hiệu quả, lợi nhuận năm sau luôn cao hơn năm trước, đặc biệt là hoạt động cho vay doanh nghiệp trong những năm qua đã không ngừng tăng trưởng. Doanh số cho vay doanh nghiệp liên tục tăng (năm 2007 là 69 tỷ đồng, năm 2008 là 203 tỷ đồng và năm 2009 là 334 tỷ đồng). Đồng thời, thu nhập từ hoạt động cho vay doanh nghiệp đã đóng góp một phần không nhỏ vào lợi nhuận chung của Chi nhánh. Tuy nhiên, lợi nhuận cao cũng có nghĩa là tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Vì vậy, vấn đề đặt ra là việc cho vay và quản lý các khoản cho vay doanh nghiệp như thế nào cho tốt, vừa đảm bảo được lợi ích của ngân hàng, vừa mang lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp là vấn đề cần phải quan tâm. Hơn nữa, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với sự xuất hiện quá nhiều các tổ chức tín dụng trong tỉnh đã làm cho hoạt động cho vay gặp khó khăn, thị phần ngày càng bị chia nhỏ. Xuất phát từ những lý do đó và để hiểu thêm về hoạt động của Sacombank chi nhánh An Giang nên đề tài: “Phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh An Giang” đã được chọn.
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
Tìm hiểu quy trình cho vay doanh nghiệp tại Sacombank chi nhánh An Giang.
Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp của Sacombank chi nhánh An Giang.
Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh. 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
Do lĩnh vực kinh doanh của Sacombank An Giang phong phú và đa dạng nhưng thời gian thục tập có hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu hoạt động cho vay doanh nghiệp từ năm 2007-2009 của Sacombank chi nhánh An Giang.
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.4.1 Phương pháp thu thập số liệu:
Đề tài được thực hiện dựa trên số liệu được thu thập tại phòng Doanh Nghiệp, phòng
Trợ và phòng Kế Toán và Quỹ của Sacombank An Giang, bao gồm:
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm 2007, 2008, 2009.
Những tài liệu có liên quan đến hoạt động cho vay doanh nghiệp.
Định hướng hoạt động kinh doanh năm 2010.
1.4.2 Phương pháp phân tích số liệu: số liệu thu về được tổng hợp và phân tích dựa trên một số phương pháp sau:
Phương pháp thống kê tổng hợp.
Phương pháp so sánh số tuyệt đối và tương đối.
Phân tích một số chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp của ngân hàng. Ngoài ra, đề tài còn tham khảo một số thông tin trên sách, báo, tạp chí, Internet và các đề tài về phân tích tín dụng của các khóa trước.
1.4.3 Phương pháp xử lý số liệu
Khi số liệu thu về thì tác giả tiến hành xử lý và tổng hợp. Bước tiếp theo là sử dụng những công cụ tính toán và vẽ biểu đồ trong phần mềm Excel 2003 để phân tích số liệu.
1.5 Ý nghĩa khoa học
Hiện nay, tại An Giang, việc cung cấp tín dụng cho các doanh nghiệp rất đa dạng về chủng loại và có nhiều tổ chức tín dụng tham gia, chính vì thế việc tạo nên một sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo mang lại hiệu quả cho các doanh nghiệp là điều mà không phải ngân hàng nào cũng làm được. Vì vậy, thông qua việc phân tích hoạt động cho vay doanh nghiệp, Ngân hàng Sacombank có được những thông tin cần thiết để có thể nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp. Từ đó, Ngân hàng Sacombank chi nhánh An Giang có thể từng bước khẳng định vị thế, tạo ra nhiều sản phẩm tốt hơn nữa nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đưa Sacombank An Giang luôn dẫn đầu khu vực. Bên cạnh đó, đề tài cũng giúp cho tác giả được học hỏi những kiến thức thực tế về hoạt động của ngân hàng, phục vụ cho công việc của mình sau khi ra trường. Đồng thời, đề tài cũng là tài liệu tham khảo cho các sinh viên khóa sau.
1.6 Kết cấu đề tài
Với đề tài này, khóa luận sẽ được trình bày trong 6 chương:
Chương 1: Giới thiệu một cách tổng quát về cơ sở hình thành đề tài; mục tiêu nghiên cứu; phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa khoa học của đề tài.
Chương 2: Trình bày về các cơ sở lý luận có liên quan đến đề tài.
Chương 3: Giới thiệu khái quát về Ngân hàng Sacombank; Ngân hàng Sacombank chi nhánh An Giang và khái quát tình hình hoạt động trong 3 năm (2007-2009) của Sacombank – An Giang.
Chương 4: Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được trình bày trong chương này. Nội dung chủ yếu là phân tích và đánh giá hoạt động cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng Sacombank chi nhánh An Giang trong 3 năm (2007-2009).
Chương 5: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh An Giang.
Chương 6: Kết luận và kiến nghị