Information

LỜI MỞ ĐẦU

Gắn liền với cụng cuộc đổi mới và mở cửa ở nước ta, cỳ nhiều yờu cầu phải giải quyết cựng lỳc: vừa ổn định, vừa phỏt triển kinh tế trong nước, vừa mở rộng giao lưu quan hệ quốc tế, thu hỳt vốn đầu tư nước ngoài... Nhu cầu mở rộng lượng tiền cung ứng (cầu về tiền) ngày càng lớn, dẫn đến sự xỏc lập quan hệ cung - cầu mới về tiền, trong khi đỳ vẫn phải tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mụ với hạt nhừn là ổn định tiền tệ, tạo lập nền tảng cho sự phỏt triển chung.
Ngày nay khụng ai cũn cỳ thể phủ nhận bằng việc điều chỉnh tiền tệ cho phự hợp với nhu cầu của nền kinh tế là một trong những vấn đề thiết yếu mà tổ chức của cỏc hệ thống tiền tệ phải tuừn thủ và chớnh sỏch tiền tệ phải theo đuổi.
Xột về toàn cảnh thị trường tài chớnh thế giới trong những năm qua thỡ bức tranh thị trường tài chớnh khỏ sỏng sủa, cỏc khoảng tối đú bị thu hẹp và nhường chỗ cho những khoảng sỏng. Thế giới đú từng chứng kiến sự hồi phục nhanh chỳng của cỏc nền kinh tế, từ chừu Á, chừu Âu và Mỹ sau những tỏc động tiờu cực từ cuộc khủng hoảng tài cớnh tiền chừu Á diễn ra giữa năm 1997. Chắc hẳn cũn là nỗi ỏm ảnh đối với nhiều người.
Bước vào thế kỷ mới, năm 2000 - năm bản lề của sự phỏt triển và hưng thịnh. Việt Nam - con rồng chừu Á xỏc định mục tiờu tăng trưởng kinh tế và cụng bằng xú hội. Vỡ vậy việc lựa chọn giải phỏp nào để xừy dựng và điều hành chớnh sỏch tiền tệ quốc gia cỳ hiệu quả nhất vẫn cũn là một ẩn số phức tạp.
Qua quỏ trỡnh học tập mụn học, được sự hướng dẫn của cỏc thầy cụ giỏo ở bộ mụn Tiền tệ - Tớn dụng em xin mạnh dạn trỡnh bày tiểu luận mụn học “Lý thuyết tiền tệ” với đề tài:
Chớnh sỏch tiền tệ ở Việt Nam hiện nay
Tiểu luận gồm 3 phần:

Phần I: Lý thuyết chung về chớnh sỏch tiền tệ
Phần II: Thực trạng chớnh sỏch tiền tệ ở Việt Nam hiện nay
Phần III: Những giải phỏp nhằm hoàn thiện chớnh sỏch tiền tệ trong giai đoạn hiện nay.
Vỡ điều kiện thời gian và kiến thức cũn hạn chế, em rất mong được sự đỳng gỳp ý kiến từ thầy cụ trong bộ mụn “Lý thuyết tiền tệ” để tiểu luận được hoàn thiện hơn.
Em xin chừn thành cảm ơn!
Tài liệu