Information
Lời mở đầu 2
1. Tổng quan tình hình kinh tế xã hội giai đoạn 2005 – 2010 3
2. Thực trạng cơ chế điều hành lãi suất của NHNN Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010 5
2.1. Diễn biến lãi suất và sự điều chỉnh của NHNN năm 2005 5
2.2. Diễn biến lãi suất và sự điều chỉnh của NHNN năm 2006 5
2.3. Diễn biến lãi suất và sự điều chỉnh của NHNN năm 2007 6
2.4. Diễn biến lãi suất và sự điều chỉnh của NHNN năm 2008 6
2.5. Diễn biến lãi suất và điều chỉnh của NHNN năm 2009 7
2.6. Diễn biến lãi suất và sự điều chỉnh của NHNN năm 2010 8
3. Đánh giá cơ chế điều hành lãi suất của NHNN Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010 9
3.1. Giai đoạn 2005 – 5/2008: Cơ chế lãi suất thỏa thuận, Ưu – nhược điểm 9
3.2. Cơ chế lãi suất cơ bản bằng Đồng Việt Nam (5/2008 – nay) 11
a. Nhằm hạn chế cuộc chạy đua lãi suất huy động của các NHTM, NHNN đã quy định trần lãi suất huy động là 12%/năm theo công điện 02/CĐ-NHNN ngày 26/02/2008 11
b. Sự phục hồi của nền kinh tế và cơ chế lãi suất thỏa thuận 14
Kết luận 17


Lời mở đầu
Trong thời gian qua , Việt Nam đã và đang đạt được những thành tựu to lớn nhất là trong lĩnh vực kinh tế với chủ trương xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN .Trong sự phát triển đó , NHTW đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc định hướng nền kinh tế , điều tiết các mối quan hệ trong nền kinh tế , chống lạm phát , thiểu phát và các nhược điểm phát sinh trong nền kinh tế thị trường . Một trong những công cụ được NHTW sử dụng nhiều nhất để thực hiện các chức năng của mình là công cụ lãi suất . Đây là một công cụ của chính sách tiền tệ được nhiều nhà nghiên cứu kinh tế quan tâm và được nhiều quốc gia sử dụng như một công cụ hữu hiệu để điều tiết nền kinh tế . Đồng thời , đây cũng được coi là một công cụ nhạy cảm nhất và là vấn đề nóng bỏng thu hút được nhiều sự quan tâm của các thành phần dân cư trong xã hội . Là một công cụ có vai trò quan trọng như vậy , nên lãi suất là một trong những biến số được theo dõi một cách chặt chẽ vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi người dân và có những ảnh hưởng rất to lớn tới nền kinh tế .
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này và qua những kiến thức đã được tìm hiểu ở môn “Tài chính ngân hàng và sự phát triển” cùng với sự chỉ bảo của thầy giáo, em xin được trình bày hiểu biết của mình về vấn đề: "Cơ chế điều hành lãi suất của NHNN Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010 ".
Bài tiểu luận gồm 3 phần chính:
1. Tổng quan tình hình kinh tế xã hội Việt Nam giai đoạn 2005 – 2010
2. Thực trạng cơ chế điều hành lãi suất của NHNN giai đoạn 2005 – 2010
3. Đánh giá cơ chế điều hành lãi suất của NHNN Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010

Do hiểu biết còn hạn hẹp, chắc rằng bài viết của em không tránh khỏi những khiếm khuyết.
Tài liệu