Information
LỜI MỞ ĐẦU

Thế giới đã được chứng kiến một sự kiện kinh tế kỳ diệu trong thập kỷ vùa qua, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử tiền tệ thế giới, một sự kiện đã được Tổng thống Pháp Jacques Chirac gọi là "sự cải cách lớn nhất và quan trọng nhất về kinh tế và tài chính trong vòng 50 năm qua". Đó là sự ra đời của Liên minh tiền tệ châu Âu EMU và đồng tiền chung châu Âu EURO. Khác với các liên minh tiền tệ trước đây hình thành trên cơ sở một mối quan hệ chính trị nào đó, Liên minh tiền tệ châu Âu liên kết 12 quốc gia độc lập có chủ quyền với một mục tiêu chung là biến châu Âu trở thành khu vực thịnh vượng và ổn định nhất trên thế giới.
Sự thành công và bài học kinh nghiệm của các nước châu Âu đã cho các nước Đông Nam á niềm tin vào triển vọng hình thành một đồng tiền chung cho khu vực. Trên thực tế, khả năng hình thành một liên minh tiền tệ ở Đông Nam á đã được một số nhà kinh tế học bắt tay nghiên cứu từ năm 1994. Nhưng phải đến sau cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ châu á năm 1997, đề tài này mới trở thành mối quan tâm thực sự đối với các nhà lãnh đạo cũng như các nhà kinh tế học ở Đông Nam á. Hy vọng đồng tiền chung sẽ thúc đẩy nền kinh tế khu vực tăng trưởng ổn định, bền vững, giảm bớt nguy cơ khủng hoảng và khẳng định được vị trí của mình trên các diễn đàn kinh tế thế giới.MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN A: LÝ THUYẾT ĐỒNG TIỀN CHUNG
I. Khái niệm đồng tiền chung. 2
II. Những lợi ích trong việc sử dụng đồng tiền chung 3
III. Những khó khăn trong việc sử dụng đồng tiền chung. 4
PHẦN B: CÁC ĐỒNG TIỀN CHUNG
I. EUR 5
1.Sơ lược về đồng tiền chung châu Âu(Euro) 5
2.Lịch sử ra đời của EURO 6
3. Cơ chế hình thành và các nước thành viên 7
3.1. Cơ chế hình thành 7
3.2.Quá trình thay các đồng tiền nội địa thành đồng Euro 10
3.2 Các nước thành viên 10
4. Vị thế 13
5.Tác động của EURO 14
6. Sự biến động của Euro trên các thị trường cụ thể từ 1999 cho đến nay 22
7. Cuộc khủng hoảng của Châu Âu 23
7.1 Nguyên nhân: 23
7.2 Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng Châu Âu 24
7.3. Những thách thức cho khu vực đồng euro 26
8. Những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng EUR 27
8.1 Thuận lợi 27
8.2 Khó khăn: 28
II. SDR 29
1. Vấn đề chung về SDR 29
2. Lịch sử hình thành 30
3. Cơ chế hoạt động 31
4. Tác động 35
4.1 Tác động đến thị trường tài chính 35
4.2 Tác động đến nền kinh tế quốc tế 36
5. Các hạn chế và biện pháp 37
5.1 Hạn chế 37
5.2 Giải pháp 38
III. ACU 39
1. Khái quát về ACU 39
2.Lịch sử hình thành 40
3.Cơ chế hình thành 40
4. Lý do ra đời của ACU 41
5. Xúc tiến phát hành đồng tiền chung Châu Á 41
6. Vị thế 42
7. Tác đông của đồng tiền chung châu Á trong tương lai 42
7.1 Đối với thị trường tài chính 42
7.2 Đối với các nứơc Châu Á 43
8. Thuận lợi và hạn chế 43
8.1 Thuận lợi 43
8.2 Hạn chế 44
9. Kết luận 45
BẢNG VIẾT TẮT. 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 48
Tài liệu