Information
Ngày nay, trong xu thế khu vực hóa, toàn cầu hóa về chất lượng thực phẩm hàng hóa và dịch vụ có một vai trò hết sức quan trọng và đang trở thành một thách thức to lớn đối với mọi quốc gia.
Trong quá trình hội nhập, thị trường thế giới đã không ngừng mở rộng và trở nên tự do hơn. Nhưng đồng thời với quá trình đó là sự hình thành các qui tắc, trật tự mới trong thương mại quốc tế. Khi các hàng rào thuế quan được dần gỡ bỏ, những khó kăn do những đòi hỏi của hàng rào kỹ thhuật thương mại- TBT lại xuất hiện. Muốn vựơt qua đựơc hàng rào TBT, hàng hóa phải có chất lượng cao, giá cả phù hợp và thoả mãn được các yêu cầu về an toàn cho người tiêu dùng và môi trường. Việc cần làm trứơc hết là phải trang bị những kiến thức về chất lượng, tâm lý hướng về chất lượng, đạo đức về cung ứng các sản phẩm…đó là quá trình lâu dài, phải tiến hành một cách bền bỉ và liên tục.
Trong nền kinh tế thị trường, việc đảm bảo cho hàng hóa, dịch vụ có chất lượng và luôn được cải tiến, nâng cao theo đòi hỏi của nhu cầu xã hội, của người tiêu dùng là trách nhiệm và lợi ích thiết thân của bản thân các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải nghiên cứu thị trường, chọn phương án sản phẩm, phương án công nghệ, phương thức tổ chức và quản lý sản xuất kinh doanh thích hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho mình. Sự chi phối của qui luật giá trị biểu thị bằng tính cạnh tranh gay gắt giữa những hàng hóa, dịch vụ cùng lọai trên thị trường buộc các doanh nghiệp luôn tìm mọi cách giành lợi thế so sánh tương đối để tồn tại và phát triển. Đó là các bài tóan không ai có thể tìm lời giải thay cho các doanh nghiệp. Cho nên việc đáp ứng được yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước thì yếu tố quan trọng hàng đầu mà các doanh nghiệp chế biến thủy sản cần phải quan tâm đó là xây dựng cho mình một chương trình quản lý chất lượng có hiệu quả. Để đạt được mục đích trên thì hệ thống quản lý chất lượng theo HACCP được xem là một công cụ đảm bảo hiệu quả nhất, nó đem lại nhiều lợi ích, cũng như tạo được uy tín cao đối với thị trường nhập khẩu.
Từ những lý do trên chúng tôi xây dựng kế họach HACCP cho mặt hàng tôm he hấp đông lạnh IQF cho công ty của mình.


B. Nội dung
1. Thành lập đội HACCP
2. Lựa chọn sản phẩm? lý do chọn sản phẩm
3. Lựa chọn thị trường tiêu thụ
4. Xây dựng bảng đánh giá điều kiện tiên quyết
5. Xây dựng chương trình GMP
6. Xây dựng kế hoạc HACCP
C.Tiến hành
I. Bảng thành lập đội HACCP
1. Thành lập đội HACCP
1.1. Yêu cầu đối với thành viên đội HACCP
a. Đã được huấn luyện cơ bản về HACCP
b. Hiểu biết và có kinh nghiệm về một vài lĩnh vực sau
- Sinh học, hóa học, vật lý
- Công tác vệ sinh
- Công nghệ chế biến
- Kết cấu nhà xưởng
- Trang thiết bị, máy móc
- Các lĩnh vực khác
c. Am hiểu tình hình thực tế của xí nghiệp
1.2. Cơ cấu đội HACCP
a. Đại diện ban giám đốc tại xí nghiệp
b. Bộ phận kiểm soát chất lượng
c. Một số bộ phận khác như:
- Bộ phận quản lý điều hành sản xuất
- Bộ phận quản lý thiết bị
d. Chuyên gia từ bên ngoài(nếu cần)
1.3. Số lượng thành viên đội HACCP
Khoảng từ 3-9 người(tùy điều kiện cụ thể của xí nghiệp)
1.4. Thủ tục thành lập đội HACCP
- Quyết định thành lập(nêu rõ phạm vi hoạt động và quyền hạn của đội HACCP)
- Danh sách các thành viên và phân công trách nhiệm cụ thể
Tài liệu