Information
Đường có ý nghĩa rất quan trọng đối với cơ thể người. Đường là hợp phần chính và không thể thiếu trong thức ăn của con người.
Đường còn là nguyên liệu quan trọng của nhiều ngành công nghiệp khác như đồ hộp, bánh kẹo, dược ,hoá học….
Chính vì vậy mà công nghiệp đường trên thế giới và trong nước ta đang không ngừng phát triển.
(...)
MỤC LỤC
I. Nguyên liệu
1. Giới thiệu
2. Mía chín
3. Thu hoạch mía
4. Thành phần hoá học của mía
II. Sơ đồ quy trình công nghệ
III. Thuyết minh quy trình công nghệ
A.Quy trình I
1. Quá trình xử lý sơ bộ
2. Qúa trình lấy nước mía bằng phương pháp ép
3. Quá trình làm sạch nước mía bằng phương pháp sunfit hoá
4. Quá trình nấu đường và kết tinh
5. Quá trình trợ tinh
6. Quá trình ly tâm tinh thể đường
7. Quá trình sấy tinh thể đường
8. Quá trình đóng bao, bảo quản
B.Quy trình II
9. Quá trình xử lý sơ bộ
10. Quá trình lấy nước mía bằng phương pháp khuếch tán
11. Quá trình làm sạch nước mía bằng phương pháp cacbonat hoá
12. Quá trình nấu đường và kết tinh
13. Quá trình trợ tinh
14. Quá trình ly tâm tinh thể đường
15. Quá trình sấy tinh thể đường
16. Quá trình đóng bao, bảo quản
C.So sánh ưu nhược điểm hai quy trình
IV. Các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm
A.Tiêu chuẩn Việt Nam
B.Tiêu chuẩn thế giới
V. Hình ảnh tham khảo
Tài liệu tham khảo

-------------------------------------------------
GVHD: PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn
SVTH: HC03TP Trường ĐHBK TPHCM

Tài liệu