Luận Văn Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2011
  Đang ở
  An Giang
  Bài viết
  3,095
  Tài liệu đã gửi
  3,093
  Tài liệu được mua
  2,850
  Tài liệu đã mua
  26
  ID thành viên
  191
  Gold
  11,370
  Nạp Gold vào tài khoản

  Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh

  TÊN ĐỀ TÀI: Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh
  Information

  MỞ ĐẦU

  CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG


  1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN
  Công ty TNHH PIGsK5 được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH số 10802072 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp ngày 6/2/2011.
  Nhằm khai thác hết tiềm năng đất đai và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của Công ty cũng như nguồn lao động dồi dào của địa phương. Công ty TNHH PIGsK5 đầu tư trang trại chăn nuôi heo với quy mô công nghiệp tại huyện Tân Châu – tỉnh Tây Ninh.
  Với phương châm phát triển kinh tế phải gắn liền với công tác bảo vệ Môi trường, tuân thủ tinh thần Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên toàn lãnh thổ, các chủ đầu tư, chủ quản dự án do tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế đầu tư, viện trợ hoặc cho vay, liên doanh thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, các dự án kinh tế, khoa học, y tế, văn hoá, xã hội... phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Báo cáo này được thực hiện nhằm phân tích trên cơ sở khoa học, dự báo các tác động gây ảnh hưởng có lợi và có hại, trực tiếp hay gián tiếp, trước mắt cũng như lâu dài của dự án xây dựng nhà máy nói trên đến môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và phương diện kinh tế - xã hội. Từ đó tìm ra các phương án tối ưu để hạn chế các tác động có hại đồng thời phát huy những mặt tích cực, có lợi của dự án đối với tỉnh Tây Ninh nói riêng cũng như với cả nước nói chung. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh” được thực hiện nhằm các mục đích chính sau đây:
  Ø Phân tích, đánh giá các tác động tiềm ẩn trong suốt quá trình thi công xây dựng dự án, hoạt động và phát triển của dự án, đánh giá các mặt lợi/hại và phân tích lợi ích/chi phí của dự án về mặt xã hội – môi trường;
  Ø Làm rõ các tác động của dự án đến môi trường tự nhiên và kinh tế – xã hội trong suốt tiến trình thực hiện dự án và sau khi đưa dự án vào hoạt động;
  Ø Đề xuất các biện pháp tổng hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực của dự án đến môi trường, phòng ngừa và ứng cứu sự cố môi trường có thể xảy ra. Giải quyết một cách hợp lý hai vấn đề cơ bản được đặt ra: Nhu cầu hoạt động - Phát triển kinh tế trên nền tảng bảo vệ môi trường, để đạt được phát triển bền vững trên khu vực triển khai dự án.
  Nội dung và các bước thực hiện báo cáo ĐTM này được tuân thủ theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 08/2006/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh đối với các dự án đầu tư triển khai trên địa bàn của tỉnh.
  2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)
  Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh” được xây dựng dựa trên các nguồn tài liệu và số liệu có liên quan đến dự án như sau:
  2.1 Cơ sở pháp lý
  Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.
  Ø Nghị định số 80/2006/NĐ-CP và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường và có hiệu lực thi hành ngày 21/03/2008.
  Ø Thông tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
  Ø Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính phủ về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
  Ø Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
  Ø Nghị định số 04/2007/NĐ-CP ngày 08/01/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/06/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
  Ø Thông tư số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 của Bộ trưởng Bộ TN&MT về hướng dẫn thực hiện số 67/2003/NĐ-CP của Chính phủ về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
  2.2 Cơ sở kỹ thuật của dự án
  Các tài liệu kỹ thuật được sử dụng làm cơ sở cho báo cáo ĐTM gồm có:
  Ø Số liệu khảo sát về khí tượng thủy văn, tài liệu về địa lý tự nhiên,tình hình kinh tế xã hội do cơ quan địa phương cung cấp tại Niên giám thống kê tỉnh Tây Ninh năm 2009
  Ø Các số liệu điều tra khảo sát: số liệu đo đạc về hiện trạng môi trường (nước và không khí), các số liệu liên quan đến “Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh”.
  Ø Các tài liệu về công nghệ xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn...) và tài liệu về quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.
  Ø Các văn bản pháp lý khác có liên quan đến dự án
  Ø Dự án đầu tư của Công ty TNHH PIGsK5
  Ø Một số giấy tờ liên quan đến chức năng hoạt động của Công ty TNHH PIGsK5 được cấp tại tỉnh Tây Ninh.
  Ø Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thực hiện ở Việt Nam trong những năm qua.  KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

  1. KẾT LUẬN
  Việc đầu tư xây trang trại nuôi heo nái sinh sản và heo thịt mô hình trại lạnh có thuận lợi sau:
  Ø Về địa điểm của dự án: có cơ sở hạ tầng khá thuận lợi về giao thông vận tải, có điện lưới quốc gia.
  Ø Giải quyết được nhiều việc làm cho lực lượng lao động tại địa phương.
  Có thể đánh giá việc đầu tư xây dựng Dự án là hết sức hợp lý, đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Dự án cần được sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành trong tỉnh, hướng đến nhân rộng mô hình chăn nuôi trang trại lạnh trở thành một ngành sản xuất mạnh của tỉnh Tây Ninh.
  Ngoài việc chú trọng phát triển sản xuất, công ty TNHH PIGsK5 cam kết sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu trong báo cáo, để bảo vệ tốt môi trường xung quanh.
  Công ty TNHH PIGsK5 cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường.
  2. KIẾN NGHỊ
  Vì vậy, kính đề nghị Uỷ Ban Nhân Dân, Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Tây Ninh xem xét, phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt mô hình trại lạnh của Công ty TNHH PIGsK5.
  3. CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
  Chúng tôi xin đảm bảo độ chính xác của các số liệu trong các văn bản đưa trình và cam kết rằng Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hóa chất, chủng vi sinh trong danh mục cấm của Việt Nam và trong các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Chúng tôi cũng xin bảo đảm rằng các tiêu chuẩn, định mức của các nước và các tổ chức quốc tế được trích lục và sử dụng trong Báo cáo của chúng tôi đều chính xác và đang có hiệu lực.
  Chúng tôi cũng xin cam kết sẽ thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu trong báo cáo Đánh giá tác động môi trường này.
  Nếu có gì sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
  Tài liệu
  Last edited by huynhphuocloc2009; 05-05-2012 at 06:32 PM.

  GOOD LUCK TO YOU 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-10-2011, 11:15 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-06-2011, 07:04 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-17-2011, 10:32 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-13-2011, 04:22 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-23-2011, 05:04 PM

Visitors found this page by searching for:

bao cao DTM chan nuoi heo

dự án đầu tư chăn nuôi

dtm chan nuoi lon

chăn nuôi

mau du an trang trai chan nuoi heo

đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh

tìm luận văn đầu tư chăn nuôi miễn phí

Báo cáo ngành Thức Ăn Chăn Nuôi 2005 -2010 và dự báo cho năm 2011

mẫu dự án chăn nuôi heo

giải pháp phát triển trang trại heo

mẩu dự án trang trại heo thịt

công tác quản lý trong chăn nuôi

luận văn DTM dự án đầu tư trại chăn nuôi lợn

du an mau chan nuoi

mẫu dự án trang trại nuôi heo

chăn nuôi gia công

giải pháp chăn nuôi lợn

dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh

dự án đầu tư chăn nuôi lơn

nuoi heo sinh san gia cong cho cong ty

dự án mở trại chăn nuôi heo

du an chan nuoi heo

dự án chăn nuôi heo

ích lợi của chăn nuôi heo

bai giang sinh ly sinh san heo

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình