Information

Qua chuyến đi thực tế đầy thú vị và bổ ích trong vòng sáu ngày tại xã Mỹ Yên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên, lớp Cử nhân Khoa học Quản lý K8 chúng tôi đã có cơ hội vận dụng những kiến thức đã được học ở Nhà trường vào trong thực tế chuyến đi của mình, có được sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Đồng thời giúp chúng tôi học hỏi và lĩnh hội thêm nhiều kiến thức về các lĩnh vực kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội của xã Mỹ Yên để từ đó thấy được đời sống vật chất, tinh thần của người dân nơi đây và cả những mong muốn mà người dân muốn gửi gắm tới Đảng & Nhà nước, tới lãnh đạo chính quyền địa phương và tới cả chúng tôi nữa – những chủ nhân, Nhà Quản lí tương lai của đất nước. Họ hy vọng rằng những đóng góp nhỏ của chúng tôi trong đề tài nghiên cứu sẽ phần nào giúp đỡ được bà con nhân dân trong xã dù nó mới chỉ là trên lí thuyết.
Cũng thông qua chuyến đi này đã giúp cho các thành viên trong lớp từ chỗ chưa biết tên nhau trở thành những người bạn tốt của nhau, gắn bó và đoàn kết. Chúng tôi cũng đã học được cách làm việc với một tập thể, với cán bộ xã và cả những người dân nữa. Đây quả thực là một môi trường rèn luyện rất tốt cho chúng tôi, là điều kiện giúp cho chúng tôi tự hoàn thiện bản thân mình.
Để có được những kết quả thành công như trên đó chính là nhờ vào sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo cũng như các cấp chính quyền và nhân dân xã Mỹ Yên. Vì vậy, trước tiên chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám hiệu trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên cùng các thầy cô trong Khoa Văn – Xã hội đã tạo điều kiện và giúp đỡ chúng em có được chuyến đi thực tế này.
Chúng em xin gửi tới cô Nguyễn Thị Linh – giảng viên khoa Văn–Xã hội lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn cô đã tận tình chỉ bảo và hướng dẫn chúng em trong suốt quá trình đi thực tế và viết báo cáo thu hoạch để nhóm hoàn thành đề tài.
Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các cấp lãnh đạo và toàn thể bà con nhân dân xã Mỹ Yên đã luôn luôn sát cánh, giúp đỡ chúng em trong suốt quá trình hực hiện đề tài tại địa phương.
Xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 09 năm 2011.
Nhóm đề tài 05.

Cơ sở lí luận của đề tài
1.1. Một số khái niệm liên quan
1.2. Quan điểm, mục tiêu của Đảng và Nhà nước đối với công tác xóa đói giảm nghèo
1.3. Ý nghĩa của việc xóa đói giảm nghèo đối với sự phát triển kinh tế xã hội
Chương 2: Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Mỹ Yên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2011
2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội xã Mỹ Yên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
2.1.1. Điều kiện tự nhiên
2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội
2.2.Tình hình thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
2.2.1.Tình trạng đói nghèo tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
2.2.2. Một số chính sách, chương trình hỗ trợ xóa đói giảm nghèo đã và đang được thực hiện tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
2.2.3 kết quả thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo ở xã Mỹ Yên giai đoạn 2008 – 2010
2.2.4. Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quá trình thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo
2.2.4.1. Một số hạn chế
2.2.4.2. Nguyên nhân của hạn chế
Chương 3: Một số khuyến nghị và giải pháp
3.1. Khuyến nghị
3.1.1. Đối với chính quyền xã
3.1.2. Đối với hộ nghèo đói
3.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm xóa đói giảm nghèo
3.2.1. Tạo điều kiện cho người nghèo phát tiển sản xuất – tăng thu nhập
3.2.2. Tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận các dịch vụ
3.2.3. Đối với lãnh đạo chính quyền ở địa phương
ĐỀ TÀI
CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI XÃ MỸ YÊN HUYỆN
ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN

A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Đói nghèo là một vấn đề mang tính toàn cầu, là sự quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia và mọi nền kinh tế. Khi xã hội càng phát triển thì sự tồn tại của một bộ phận lớn những người nghèo lại làm cho khoảng cách giữa người giầu và người nghèo trở nên lớn hơn và khi đó người nghèo lại càng khó tiếp cận được với các dịch vụ của xã hội. Có thể khẳng định chắc chắn rằng, nghèo đói chính là một rào cản lớn thực hiện tiến bộ xã hội, là nguyên nhân của tình trạng thất học, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, sự ra tăng các loại tệ nạn xã hội và mất ổn định anh ninh chính trị. Vì vậy, thực hiện xoá đói giảm nghèo bền vững là một nhiệm vụ kinh tế - chính trị trọng tâm của tất cả các quốc gia, nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống cho người nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, hướng tới việc thực hiện công bằng và tiến bộ xã hội.
Ở nước ta, ngay từ những ngày đầu cách mạng, Hồ Chủ Tịch đã luôn luôn chăm lo đến đời sống của nhân dân, Bác nói: “ hễ dân đói là Đảng và Chính phủ có lỗi, hễ dân rét là Đảng và Chính phủ có lỗi, hễ dân ốm đau bệnh tật là Đảng và Chính phủ có lỗi, hễ dân không được học hành là Đảng và Chính phủ có lỗi”. Người coi đói cũng là một loại giặc nguy hiểm như giặc dốt và giặc ngoại xâm. Vì vậy, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, người đã sớm phát động cuộc vận động thi đua ái quốc, kêu gọi toàn dân bằng nhiều phương pháp, cách thức khác nhau để giúp nhân dân thoát khỏi nạn đói năm 1945 như tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, nhường cơm xẻ áo, quyên góp gạo cứu đói…Theo Người, xóa đói giảm nghèo là: ''Làm cho người nghèo thì đủ ăn, người đủ ăn thì khá giàu, người giàu thì giàu thêm”.
Tiếp thu những tư tưởng đó, Đảng và Nhà nước ta đã coi xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Các chương trình hỗ trợ hộ nghèo như chương trình 135, 167… của Đảng và Nhà Nước từng bước được triển khai đến từng địa phương, tuy đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần từng bước nâng cao đời sống của người dân, nhưng trong quá trình triển khai vẫn còn nhiều gặp phải nhiều khó khăn, thử thách nên hiệu quả việc thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo đạt được chưa cao.
Mỹ Yên là một xã nghèo thuộc huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên, số hộ nghèo trong xã còn khá cao chiếm 26.90% (Thống kê năm 2010 của UBNN xã Mỹ Yên). Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, xã Mỹ Yên đã thực hiện nhiều chính sách xóa đói giảm nghèo và đã đạt được những hiệu quả nhất định, góp phần giảm đáng kể số hộ nghèo trong xã, đời sống nhân dân được cải thiện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế.
Xuất phát từ những lý do trên đây, trong chuyến đi thực tế tại địa bàn xã Mỹ Yên, chúng tôi đã lựa chọn đề tài : “ Công tác xóa đói giảm nghèo ở xã Mỹ Yên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ” làm đề tài nghiên cứu của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu
Đảng và nhà nước ta đã nhận thấy tầm quan trọng của công cuộc xoá đói giảm nghèo, nên ngay trong phiên họp đầu tiên khi mới thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (tháng 1/1946), Hồ Chủ Tịch đã khẳng định một trong những nhiệm vụ tiên quyết lúc này là cần chống lại giặc đói. Những đại hội Đảng sau đó, đặc biệt là từ Đại hội VI đến Đại hội X, Đảng ta đã ban hành nhiều văn bản, nghị quyết đề cập tới vấn đề xóa đói giảm nghèo tiêu biểu như NQ 30A/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, được Chính Phủ ban hành ngày 21 tháng 5 năm 2002. Đại hội XI của Đảng, tiếp tục nhấn mạnh phải “ Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”.
Trên bình diện lý luận, xoá đói giảm nghèo ở nước ta cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng giới các nhà khoa học, những người làm công tác quản lý. Tiêu biểu như:
Tác giả Nguyễn Thị Hằng với “Vấn đề xoá đói giảm nghèo ở nông thôn nước ta hiện nay”, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1997.
Vũ Thị Ngọc Phùng với “Vấn đề tăng trưởng kinh tế, công bằng xã hội và vấn đề xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam”. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Hà Nội, 1993.
Hoàng Văn Bẩy với đề tài “Tìm hiểu chính sách xoá đói giảm nghèo tại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2000 – 2002” Niên khoá 1998 – 2002, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Ngoài ra, còn khá nhiều công trình nghiên cứu về vấn đề xoá đói giảm nghèo, song hầu hết những đề tài này tiếp cận vấn đề xoá đói giảm nghèo ở tầm vĩ mô mà chưa đi vào nghiên ở từng địa bàn nhỏ, cụ thể, đặc biệt cho đến nay chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập tới vấn đề xoá đói giảm nghèo ở xã Mỹ Yên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên, nên đề tài “ Công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên” mà chúng tôi lựa chọn hoàn toàn mang tính mới.
3. Đối tượng, phạm vi, mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1 .Đối tượng nghiên cứu
- Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ , tỉnh Thái Nguyên.
3.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi không gian nghiên cứu: xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
- Phạm vi thời gian nghiên cứu:
+ Thời gian khảo sát đối tượng nghiên cứu : từ ngày15/08/2011 đến ngày 20/08/2011.
+ Thời gian của đối tượng nghiên cứu : từ năm 2008 đến năm 2010.
4.Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
4.1. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở nghiên cứu thực trạng công tác xoá đói giảm nghèo tại địa bàn xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đề tài đề xuất một số khuyến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo đối với địa phương, góp phần thực hiện mục tiêu giảm tỉ lệ đói nghèo ở Mỹ Yên xuống mức thấp nhất trong thời gian tới.
4.2.Nhiệm vụ nghiên cứu
Để đạt được mục đích nghiên cứu trên đây, đề tài cần giải quyết một số nhiệm vụ cơ bản như sau:
1. Làm sáng rõ và hệ thống hoá cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn về đói nghèo và công tác xóa đói giảm nghèo.
2. Tìm hiểu, phân tích và đánh giá thực trạng công tác xoá đói giảm nghèo tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, đồng thời chỉ ra nguyên nhân của thực trạng đó.
3. Đề xuất một số khuyến nghị và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo tại địa bàn xã trong thời gian tới .
5. Phương pháp nghiên cứu
5.1 Phương pháp phỏng vấn sâu
Để có thể hiểu sâu hơn về quá trình thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo ở xã Mỹ Yên trong thời gian vừa qua, nhóm chúng tôi đã sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu trong qúa trình nghiên cứu.
- Về phía cán bộ xã, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn các đồng chí:
+ Đồng chí Hà Thị Nhì – Chủ tịch Ủy Ban nhân dân xã Mỹ Yên.
+ Đồng chí Nguyễn Quang Khê – Phó Chủ tịch ủy Ban nhân dân xã Mỹ Yên, đồng thời là trưởng ban xóa đói giảm nghèo.
+ Đồng chí Nguyễn Thị Khoa – Cán bộ phòng chính sách xã hội.
+ Các đồng chí là Hội trưởng Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh.
- Ngoài ra, chúng tôi còn tiến hành phỏng vấn đối với 30 hộ thuộc diện gia đình nghèo ở 4 thôn trong xã.
5.2 Phương pháp quan sát
Bên cạnh phương pháp phỏng vấn sâu, khi tiếp xúc với các gia đình thuộc diện nghèo trên địa bàn xã, chúng tôi đã hiểu được phần nào sự nghèo khó và nguyện vọng của người dân nơi đây. Đặc biệt, để có thêm tư liệu phục vụ cho nội dung của báo cáo, chúng tôi đã tìm đến xóm Thuận Yên, một xóm xa nhất và nghèo nhất của xã Mỹ Yên (21/30 hộ nghèo) để điều tra, nghiên cứu.
5.3 Phương pháp phân tích tài liệu
- Bên cạnh phương pháp quan sát và phỏng vấn sâu, nhóm chúng tôi còn sử dụng phương pháp phân tích tài liệu trong quá trình nghiên cứu. Sử dụng phương pháp này, chúng tôi đã tiến hành phân tích, thống kê những tài liệu đã thu thập được tại địa bàn nghiên cứu như: báo cáo tổng kết, danh sách thống kê hộ nghèo, cận nghèo, danh sách hộ nghèo được vay vốn…)
6. Ý nghĩa lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
6.1. Ý nghĩa lý luận
Việc tìm hiểu về “Công tác xóa đói giảm nghèo ở xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” đã góp phần làm sáng tỏ và hệ thống hoá một số khái niệm liên quan đến vấn đề xoá đói giảm nghèo như nghèo, đói, đói nghèo, chuẩn nghèo, chính sách xóa đói giảm nghèo ở nước ta. Đồng thời, làm rõ những quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề xóa đói giảm nghèo.
6.2 Ý nghĩa thực tiễn
Với đề tài “Công tác xóa đói giảm nghèo ở xã Mỹ Yên huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” đã giúp nhóm 5 chúng tôi hiểu được phần nào tình trạng đói nghèo ở xã Mỹ Yên thông qua các số liệu cụ thể đã được thống kê tại địa phương. Từ đó, được sự nỗ lực của Đảng, Nhà Nước trong việc đề ra các giải pháp để ngăn chặn đói nghèo trên phạm vi cả nước.
Những phân tích, đánh giá của đề tài được rút ra từ thực tiễn quá trình thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Mỹ Yên từ năm 2008 tới năm 2010 có thể là kênh thông tin hữu hiệu đối với cấp chính quyền xã Mỹ Yên trong việc quản lý, thực hiện các chính sách xóa đói giảm nghèo của Đảng, nhà nước. Đồng thời, những giải pháp này còn có thể được áp dụng vào những địa phương có điều kiện tương tự trong phạm vi cả nước. Ở một chừng mực nhất định, đề tài cũng có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm tới vấn đề này.
7. Kết cấu báo cáo
- Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, phần nội dung báo cáo chia làm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài
Chương 2: Thực trạng công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Mỹ Yên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
Chương 3: Những phương hướng và giải pháp nhằm thưc hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo tại xã Mỹ Yên huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên
Tài liệu