Chuyên Đề Phân tích THỰC TRẠNG VIỆC THƯC HIỆN TIÊU CHUẨN SA8000 tại Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim – SADAKIM
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2011
  Đang ở
  An Giang
  Bài viết
  3,095
  Tài liệu đã gửi
  3,093
  Tài liệu được mua
  2,850
  Tài liệu đã mua
  26
  ID thành viên
  191
  Gold
  11,370
  Nạp Gold vào tài khoản

  Phân tích THỰC TRẠNG VIỆC THƯC HIỆN TIÊU CHUẨN SA8000 tại Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim – SADAKIM

  TÊN ĐỀ TÀI: Phân tích THỰC TRẠNG VIỆC THƯC HIỆN TIÊU CHUẨN SA8000 tại Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim – SADAKIM
  Information
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1.Lý do chọn đề tài
  Một công ty phải làm gì để có thể được xã hội đánh giá là một công ty tốt và phát triển bền vững?Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhàn nước tới đâu?Luật nên quy định trách nhiệm của doanh nghiệp đến mức độ nào thì hợp lý?Và phải chăng người tiêu dùng ở những nước đang phát triển như Việt Nam có quá ít quyền lực,dễ bị tổn thương,hoặc họ không ý thức được đầy đủ và sử dụng hết các quyền và phương tiện của mình để bảo vệ lợi ích chính đáng của họ?Nhằm góp phần giải đáp các câu hỏi trên,chúng tôi tiếp cận từ góc độ kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này với suy nghĩ rằng nền kinh tế phát triển đều đã từng đối mặt với vấn đề chúng ta gặp phải ngày hôm nay,do đó những cuộc tranh luận và giải pháp của họ rất đáng để chúng ta tham khảo.
  Kể từ khi xuất hiện khái niệm Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp(corporate social responsibility – CSR)lần đầu tiên vào năm 1953,chủ đề này đã gây ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa hai trường phái chính trị “đại diện” và “đa bên” trong quản trị công ty;trên bình diện lớn hơn,đây là sự tranh chấp giữa chủ nghĩa tư bản tự do(bảo thủ,cánh hữu) và chủ nghĩa tư bản xã hội(dân chủ,cánh tả).Nội dung chính của cuộc tranh luận xoay quanh hai vần đề then chốt trong CSR là: bản chất của doanh nghiệp hiện đại,và mối quan hệ ba bên:doanh nghiệp – xã hội – nhà nước.
  Trong tình Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim – SADAKIM có những bước phát triển nhất định cũng gặp không ít khó khăn vừa cạnh tranh với nền kinh tế thị trường, vừa có sự xâm nhập của các mặt hàng nước ngoài . Từ đó, vấn đề là làm thế nào để có thể cung cấp thông tin kịp thời về tình hình tiêu thụ hàng hóa trong mạng lưới tiêu thụ của Công Ty, cũng như xác định kết quả kinh doanh của từng kênh phân phối là vấn đề có ý nghĩa thiết thực đới với doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện cạch tranh mạnh mẽ trong những mặt hàng kinh doanh như hiện nay.
  Xuất phát từ sự cần thiết về cách quản lí Công Ty một cách hiệu quả, từ ý tưởng đó, em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài : “THỰC TRẠNG VIỆC THƯC HIỆN TIÊU CHUẨN SA8000 ” tại Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim – SADAKIM. Và chuyên đề có kết cấu gồm :
  Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
  Chương 2 : THỰC TRẠNG VIỆC THƯC HIỆN TIÊU CHUẨN SA8000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
  Chương 3 : GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

  2. Mục Tiêu nghiên cứu:
  Tình hình thực hiện Bộ tiêu chuẩn SA8000 tại Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim – SADAKIM. Tập trung nghiên cứu vào nội dung thực hiện tiêu chuẩn SA8000 tại công ty.
  3. Đối tương và phạm vi nghiên cứu.
  3.1 Đối tượng nghiên cứu.

  Bộ tiêu chuẩn thực hiện trách nhiệm xã hội.
  Quy định pháp luật ở Việt Nam:
  Quyết định 144/2006/QD – thời gian ngày 20/06/2006. Về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu TCVN 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
  Nghi định số 60/2003/ND – CP ngày 6/6/2003 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước.
  Thông tư số 79/2005/TT – BTC ngày 15/9/2005 của bộ tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,công chức nhà nước.
  Thông tư số 100/2006/TT – BTC ngày 22/10/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công ty xây dượng các văn bản quy phạm pháp luật.
  Quyết định số 2885/QD – BKHCN v/v công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 – hệ thống quản lý chất lượng – các yêu cầu.
  3.2 Phạm vi nghiên cứu.
  a. không gian:ở Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim – SADAKIM ,Quy trình này được áp dụng trong bộ phận thuộc nội bộ, và các bộ phận phòng ban của Công ty.
  b. Thời gian : Ngày 22 tháng 02 năm 2011 đến ngày 10 tháng 03 năm 2011.

  MỤC LỤC
  PHần Nội dung
  1. lyù do choïn ñeà taøi. 1
  2. Mục Tiêu nghiên cứu: 1
  3. Đối tương và phạm vi nghiên cứu. 2
  3.1 Đối tượng nghiên cứu. 2
  3.2 Phạm vi nghiên cứu. 2
  a. không gian 2
  b. Thời gian 2
  PHẦN NỘI DUNG
  Chương 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN 3
  1. Khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 3
  1. 1 Vài nét sơ lược về công ty 3
  1. 2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 3
  1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy. 4
  2. Cơ sở lý luận và thực tiễn. 5
  2.1. Cơ sở lý luận. 5
  2.1.1 Khái niệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. 5
  2.1.2 Các nội dung và lý luận liên quan. 6
  a. Bộ tiêu chuẩn SA8000: 6
  b. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000. 7
  c. Bộ quy tắc ứng xử CoC 9
  2. 2. Cơ sở thực tiễn. 11
  2.2.1 Vấn đề CSR ở các nước phát triển: 11
  2.2.2 Vấn đề CSR ở Việt Nam. 12
  3. Lợi ích của việc thực hiện CSR. 14
  3.1 Giảm chi phí và tăng năng suất 14
  3.2 Tăng doanh thu 15
  3.3 Nâng cao giá trị thương hiệu và uy tín của công ty 15
  3.4 Thu hút nguồn lao động giỏi 15
  3.5 Ví dụ ở Việt Nam 16
  Chương 2 : THỰC TRẠNG ÁP DỤNG BỘ TIÊU CHUẨN SA8000 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM 17
  1.Các yêu cầu của tiêu chuẩn SA8000 khi áp dụng tại công ty: 17
  1.1. Điều khoản chung 17
  1.2. Đào tạo và học nghề: 18
  1.3. Quan hệ lao động 18
  1.4. Chế độ tiền lương 19
  1.5. Thời giờ làm việc thời giờ nghỉ ngơi 19 1.6. An toàn vệ sinh lao động 20
  1.7. Hệ thống quản lý thực hiện và kiểm tra giám sát 22
  2. Tác động của SA8000 đối với hoạt động kinh doanh của công ty. 22
  2.1 Tác động đến người lao động 22
  2.2 Tác động đến khách hang 22
  2.3 Về thị trường: 23
  2.4 Về kinh tế: 23
  2.5 Quản lý rủi ro: 23
  3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty khi áp dụng tiêu chuẩn SA8000 24
  3.1 Thuận lơi. 24
  3.2 Khó khăn. 24
  Chương 3 : GIẢI PHÁP VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 26
  1.Nhận xét chung về công tác quản trị chất lượng tại Công ty. 26
  1.1Ưu điểm: 26
  1.2Nhược điểm: 26
  2. Một số kiến nghị 26
  KẾT LUẬN 28
  Tài liệu
  Last edited by huynhphuocloc2009; 03-07-2012 at 05:20 PM.

  GOOD LUCK TO YOU 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-23-2011, 10:18 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-19-2011, 08:29 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-26-2011, 05:35 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-08-2011, 06:42 AM
 5. SA8000 với ngành may Việt Nam
  By SơnXò in forum CÁC ĐỀ TÀI KHÁC
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-20-2011, 12:51 PM

Visitors found this page by searching for:

thực trạng áp dụng SA8000

thuc trang ap dung sa 8000

thuc trang ap dung sa8000

thực trạng áp dụng SA 8000

những khó khăn khi áp dụng tiêu chuẩn sa8000 của công ty may 10

thuan loi khi ap dung sa 8000

phan tich thuc trang ap dung sa 8000

GIAI PHAP THUC HIEN SA8000

thuc trang he thong tieu chuan vn hien naythực trạng các doanh nghiệp việt nam áp dụng sa 8000thực trạng thực hiện ttiêu chuẩn SA 8000 ở Việt Nam hiện naythuc trang csr cua doanh nghiep viet nam ve van de an toan thuc phanthuc trang thannh tra an toan ve sinh lao dongnhững thuan loi va kho khan khi ap dung bo tieu chuan sa 8000thuc trang ap dung wrapdoanh nghiep thuc hien bo tieu chuan SA8000de tai doanh nghiep su dung SA8000danh gia thuc trang ap dung bo tieu chuan trach nhiem xa hoi tai cong ty doanh nghiep phan tich tinh hinh tieu thu cua cong ty che tao co khithực tập thực trang ap dụng wrap tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội về lao động trẻ emhan che khi ap dungTIÊU CHUẨN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI SA 8000 phan tich thuc trang he thong tieu chuan Vnthuc trang ap dung tieu chuan sa 8000cong ty co sa 8000tieu luan thuc trang thuc hien tieu chuan sa8000 tai cac cong ty o binh duong

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình