Information

PHẦN TÓM TẮTĐề tài được nghiên cứu nhằm mục đích quan trọng nhất là xây dựng các chiến lược phát triển cho lĩnh vực xây dựng của Công ty Xây Dựng Sao Mai trong giai đoạn 2006 -2010. Tuy nhiên, trước khi đưa ra được các chiến lược này, cần thiết phải có các cơ sở về phân tích nội bộ và phân tích môi trường bên ngoài có ảnh hưởng đến hoạt động của Sao Mai để nhận định về những điểm mạnh, điểm yếu cũng như các cơ hội, nguy cơ mà Sao Mai phải đối mặt. Điểm mạnh nổi bật của Công ty hiện nay là có một kênh phân phối rộng lớn, là thương hiệu mạnh trong Tỉnh An Giang, có khả năng huy động vốn cao cùng với khả năng về phát triển sản phẩm mới so với các đối thủ. Tuy nhiên, bên cạnh đó Sao Mai vẫn mắc phải hạn chế lớn cần khắc phục, đó là tình trạng thiếu nhân lực có tay nghề cao. Mặc dù đứng trước mối đe doạ từ sự cạnh tranh của các đối thủ lớn mạnh (Công ty Địa Ốc An Giang, Công ty Xây Lắp An Giang và Công ty Hoàng Quân) cũng như sự hợp tác giữa các đối thủ đơn lẻ với nhau (Công ty Thiên Lộc và Thuận Thiên) nhưng cơ hội mở ra cho Sao Mai là rất lớn, cơ hội cho cả lĩnh vực xây dựng dân dụng và đầu tư vào các dự án khu dân cư, khu đô thị, đó chính là tốc độ đô thị hoá và tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại – du lịch ở An Giang ngày càng cao. Từ những căn cứ này, với việc sử dụng các công cụ để xây dựng và lựa chọn các phương án chiến lược (ma trận BCG, SWOT, SPACE, IE, chiến lược chính và QSPM) đã cho thấy rằng Sao Mai nên lựa chọn áp dụng ba chiến lược sau (trong đó, chiến lược thâm nhập thị trường hiện tại cần được ưu tiên thực hiện):
- Chiến lược thâm nhập thị trường hiện tại: sản phẩm về các khu dân cư, khu đô thị của Công ty được cung ứng một cách rộng rãi hơn nữa cho các khách hàng có nhu cầu trong những thị trường mà Sao Mai đã đầu tư trong thời gian qua bằng sự nỗ lực trong công tác marketing…. Tuy nhiên, để có thể ngăn chặn và làm hạn chế sự xâm nhập và cạnh tranh của Hoàng Quân, ngay từ bây giờ Sao Mai phải có một cách nhìn xa rộng và toàn diện hơn để nhanh chóng phát hiện ra những địa điểm đầu tư thích hợp và tiến hành xây dựng một cách khẩn trương để đạt được lợi thế so với đối thủ này.
- Chiến lược phát triển sản phẩm: tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình nhà xây dựng sẵn để cung cấp cho khách hàng, trước mắt hiện nay là khu đô thị cao cấp Bình Khánh. Bên cạnh là các trung tâm thương mại, các khu du lịch,….phục vụ cho thương mại và du lịch Tỉnh nhà.
- Chiến lược kết hợp ngược về phía sau: Phòng cung ứng vật tư của Công ty có chức năng như một đại lý của Công ty, tiếp nhận và phân phối nguyên vật liệu từ các nhà máy sản xuất do Công ty đầu tư đến các đội thi công một cách đồng bộ và kịp thời. Kết hợp ngược về phía sau cũng là một chiến lược hết sức cần thiết và quan trọng một khi Sao Mai đang đẩy mạnh hoạt động xây dựng các công trình nhà để bán cho khách hàng.
Bên cạnh các chiến lược được đề xuất, đề tài còn đưa ra một số giải pháp thực hiện, chủ yếu là giải pháp về nhân sự, giải pháp về sản phẩm và giải pháp về hệ thống thông tin.
Tài liệu