Luận Văn đo lường sự hài lòng của công nhân công ty cổ phần dệt may 293
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2011
  Đang ở
  An Giang
  Bài viết
  3,095
  Tài liệu đã gửi
  3,093
  Tài liệu được mua
  2,850
  Tài liệu đã mua
  26
  ID thành viên
  191
  Gold
  11,370
  Nạp Gold vào tài khoản

  đo lường sự hài lòng của công nhân công ty cổ phần dệt may 293

  TÊN ĐỀ TÀI: đo lường sự hài lòng của công nhân công ty cổ phần dệt may 293
  Information
  LỜI MỞ đẦU

  Xu hướng khu vực hóa, toàn cầu hóa làm cho hoạt động cạnh tranh giữa các doanh nghiệp diễn ra ngày càng khốc liệt. Muốn đứng vững và phát triển trên thị trường thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải tạo cho mình những lợi thế mạnh riêng để tạo lợi thế cạnh tranh và khẳng định vị thế của mình trên thị trường. Những thay đổi trong thế giới kinh doanh đã chứng minh rằng lợi thế duy nhất và lâu dài nhất đó là con người.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Dệt may 29/3, thông qua việc tìm hiểu về hoạt động cũng như những chính sách của Công ty, em nhận thấy rằng hiện tại Công ty đang rất chú trọng trong việc thu hút cũng như duy trì một lực lượng lao động có chất lượng cao. Xuất phát từ nhận thức này, em chọn đề tài: “ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY 29/3” với mong muốn đưa ra được một số ý kiến đánh giá về mức độ hài lòng của công nhân Công ty, từ đó giúp nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản trị nhân sự của Công ty.
  đề tài gồm có 3 phần:
  Phần 1: Cơ sở lý luận
  Phần 2: Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Dệt may 29/3
  Phần 3: đo lường mức độ hài lòng của công nhân Công ty cổ phần Dệt may 29/3
  Em xin chân thành cảm ơn sự chỉ dẫn của thầy giáo hướng dẫn Trương Hồng Trình và sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị nhân viên trong Công ty cổ phần Dệt may 29/3 đã giúp em hoàn thành chuyên đề này. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề thực tập này chắc chắn không tránh khỏi sai sót,
  rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn.

  Sinh viên thực hiện Hà Thị Thúy Lớp 30K02.1
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ đẦU
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC BẢNG BIỂU . vi
  MỤC LỤC HÌNH VẼ vii
  GIỚI THIỆU..1
  Lý do chọn đề tài ...1
  Mục tiêu của đề tài.1
  Phạm vi...2
  Phương pháp nghiên cứu..2
  PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN .3
  1.1 Chuỗi lợi nhuận dịch vụ ..3
  1.2 Sự thỏa mãn của nhân viên...5
  1.2.1 định nghĩa .5
  1.2.2 Một số nghiên cứu về các yếu tố thoả mãn nhân viên .5
  1.2.2.1 Nghiên cứu của Wiley C (1997) ..5
  1.2.2.2 Cách tiếp cận của Samuel..8
  1.2.2.2.1 Các học thuyết ..8
  1.2.2.2.1.1 Thuyết phân cấp nhu cầu 8
  1.2.2.2.1.2 Thuyết hai yếu tố..9
  1.2.2.2.1.3 Thuyết kỳ vọng ....9
  1.2.2.2.1.4 Mô hình kỳ vọng Porter- Lawyer ....11
  1.2.2.2.2 Mô hình sự thỏa mãn của nhân viên...12
  1.2.2.3 Nghiên cứu của Lê Thanh Dũng - sinh viên Cao học MBA (cùng với cựu sinh viên đH Ngoại Thương K32)
  1.2.2.3.1 Các học thuyết 14
  1.2.2.3.1.1Thuyết công bằng14
  1.2.2.3.1.2 Lý thuyết của Skinner ..15
  1.2.2.3.2 Kết quả đưa ra của nghiên cứu:15
  1.3 Những lợi ích của việc thỏa mãn nhân viên .16
  Phần 2 Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng nguồn nhân lực của
  Công ty cổ phần Dệt may 29/3 ..17
  2.1 Tổng quan về công ty ....17
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ....17
  2.1.1.1 Các giai đoạn phát triển của Công ty: ..17
  2.1.1.2 Sản phẩm, dịch vụ chủ yếu:..19
  2.1.1.3 Sứ mệnh: 19
  .1.1.4 Phương hướng kinh doanh giai đoạn 2008-2010: ....19
  2.1.1.5 Nhiệm vụ và quyền hạn của Công ty: ..20
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ...21
  2.1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức ..21
  2.1.2.2 Ưu và nhược điểm.25
  2.1.3 Phân tích SWOT25
  2.1.4 Mô tả nguồn lực hiện có: ..26
  2.1.4.1 Nhân lực: ....26
  2.1.4.2 Cơ sở vật chất: .26
  2.1.4.3 Môi trường làm việc:..27
  2.1.5 đặc điểm tình hình tài chính của Công ty ..27
  2.1.6 Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:.29
  2.1.6.1 Nhà cung cấp: ..29
  2.1.6.2 Thị trường tiêu thụ: ....29
  2.1.6.3 đối thủ cạnh tranh .29
  2.1.6.4 Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30
  2.2 Thực trạng nguồn nhân lực tại Công ty ..36
  2.2.1 đặc điểm nguồn nhân lực .37
  2.2.2 Công tác chiêu mộ và lựa chọn tại Công ty: ....39
  2.2.3 Công tác đào tạo và phát triển45
  2.2.4 Công tác đánh giá nhân viên và thù lao.49
  2.2.4.1 Tình hình tiền lương:..49
  2.2.4.2 Hình thức trả lương: ...50
  2.2.4.3 Tình hình tiền thưởng tại Công ty:..51
  2.2.4.4 Chính sách phúc lợi xã hội ...52
  2.2.5 Chính sách giờ làm việc....52
  2.2.6 Các hình thức kỷ luật được Công ty áp dụng: .54
  2.2.7 Chính sách phản hồi ....55
  2.2.8 An toàn và vệ sinh lao động...57
  2.2.9 Tình hình thực tế về lao động trực tiếp .57
  PẦN 3 đO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG NHÂN CÔNG TY CỔ
  PHẦN DỆT MAY 29/3 ....60
  3.1 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu ..60
  3.1.1 Mục tiêu của đề tài .60
  3.1.2 Phạm vi ...60
  3.2 Cơ sở dữ liệu và phương pháp phân tích: ....60
  3.2.1 Các yếu tố động viên nhân viên ..60
  3.2.2 Phương pháp phân tích 61
  3.2.2.1 Công cụ sử dụng ...61
  3.2.2.2 Mẫu điều tra 61
  3.2.2.3 độ tin cậy của bản câu hỏi ...61
  3.2.2.3.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha...62
  3.2.2.3.2 Kiểm định mối quan hệ của các yếu tố với sự thỏa mãn ...63
  3.2.2.3.2.1 Hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình 64
  3.2.2.3.2.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội ..65
  3.2.2.3.2.3 Sắp xếp các yếu tố theo thứ tự quan trọng ..66
  3.3 đo lường mức độ hài lòng cùa công nhân Công ty cổ phần Dệt may 29/3 66
  3.3.1 đánh giá chính sách tiền lương ...70
  3.3.2 đánh giá công nhận đóng góp cá nhân..71
  3.3.3 đánh giá điều kiện làm việc...73
  3.3.4 đánh giá kỷ luật làm việc .74
  3.3.5 đánh giá về chính sách phúc lợi xã hội .76
  3.4 Kết luận và kiến nghị ....77
  3.4.1 Kết luận ...77
  3.4.2 Kiến nghị .78
  TỔNG KẾT ......79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ....80
  PHỤ LỤC81
  Tài liệu
  Last edited by huynhphuocloc2009; 03-16-2012 at 07:43 AM.


 

Visitors found this page by searching for:

lich su cong ty co phan det may 293

do luong su hai long

nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên

Đo lường sự hài lòng của sinh viên tại Đại học ngoại thương cơ sở 2

ly thuyet su hai long cua nhan vien

do luong muc do hai long cua nguoi lao dong

đề tài về mức độ hài lòng của nhân viên

đo lường sự hài lòng của công nhân công ty cổ phần dệt may 293

ly thuyet ve muc do hai long cua cong nhan

lich su hinh thanh cua cong ty co phan det may 293

đánh giá sự hài lòng của nhân viênbao cao ket qua hoat dong kinh doanh cong ty det may 29-3biểu mẫu đo lường mức độ hài lòng của nhân viênluận văn sự hài lòng của nhân viênsự hài lòng của nhân viên công ty trực tiếp filetype:pdfthoa man tien luong cua nhan vienluan van su hai long cua nhan viendo luong muc do hai long cua nhan vien trong mot to chuc cong tyswot công ty dệt may 293Phương pháp và công cụ Đo lương sự hài lòng của nhân viênluan van do luong su hai long cua nhan vien cong ty det may 29-3luận văn đo lường sự hài lòng của nhân viêntai luan van danh gia thanh tich cua nhan vien cty det may 29-3đo lường mức hài lòng của nhân viênđo lường sự thõa mãn khách hàng

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình