Luận Văn Hoạch định chiến lược xuất khẩu tại công ty tnhh thủy sản phương đông
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2011
  Đang ở
  An Giang
  Bài viết
  3,095
  Tài liệu đã gửi
  3,093
  Tài liệu được mua
  2,850
  Tài liệu đã mua
  26
  ID thành viên
  191
  Gold
  11,370
  Nạp Gold vào tài khoản

  Hoạch định chiến lược xuất khẩu tại công ty tnhh thủy sản phương đông

  TÊN ĐỀ TÀI: Hoạch định chiến lược xuất khẩu tại công ty tnhh thủy sản phương đông
  Information
  LỜI CẢM TẠ

  Hoàn thành luận văn tốt nghiệp này đối với em mang nhiều ý nghĩa. Không chỉ là sự cố gắng của bản thân, mà còn là những sự giúp đỡ rất nhiệt tình, những lời động viên, chỉ dẫn của cô giáo hướng dẫn, của các anh chị trong công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Phương Đông.

  Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến cô Đinh Thị Lệ Trinh - người đã hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để em có thể hoàn thành tốt nhất bài luận văn của mình.

  Xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị đang làm việc tại phòng kinh doanh, bộ phận sản xuất, phòng kế toán thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Phương Đông đã nhiệt tình chỉ bảo, cung cấp cho em những số liệu, thông tin cần thiết cho bài luận văn.

  Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô, những người đã truyền đạt cho em bao kiến thức quý báu và hữu ích trong suốt năm năm học tập dưới mái trường Đại học Cần Thơ. Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe và thành công trong công việc!

  Cần Thơ, ngày tháng năm 2010
  Sinh viên thực hiện


  NGUYỄN THANH TRIỀU

  MỤC LỤC
  Trang


  CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU ...... 1

  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ ........ 1

  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ......... 2

  1.2.1 Mục tiêu chung.......... 2

  1.2.2 Mục tiêu cụ thể .......... 2

  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 2

  1.3.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu ......... 2

  1.3.2 Giới hạn về không gian ........ 2

  1.3.3 Giới hạn về thời gian . 2

  1.3.4 Đối tượng nghiên cứu 2

  CHƯƠNG II: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  ..... 3

  2.1 Phương pháp luận ... 3

  2.1.1 Một số khái niệm....... 3

  2.1.1.1 Chiến lược kinh doanh. 3

  2.1.1.2 Quản trị chiến lược ...... 3

  2.1.1.3 Vai trò của quản trị chiến lược .......... 3

  2.1.2 Qui trình xây dựng và lựa chọn chiến lược 4

  2.1.2.1 Các giai đoạn của quản trị chiến lược .......... 4

  2.1.2.2 Mô hình quản trị chiến lược ... 5

  2.1.2.3 Nghiên cứu môi trường để xác định các cơ hội và đe dọa chủ yếu

  ..... 6

  2.1.2.3.1 Môi trường vĩ mô của doanh nghiệp .... 6

  2.1.2.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE). 6

  2.1.2.3.3 Môi trường vi mô của doanh nghiệp .... 7

  2.1.2.3.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh ..... 8

  2.1.2.4 Phân tích nội bộ để nhận diện những điểm mạnh, điểm yếu......... 9

  2.1.2.4.1 Môi trường nội bộ của doanh nghiệp ... 9

  2.1.2.4.2 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ IFE .......... 10

  2.1.2.5 Xác định xứ mệnh và mục tiêu cho công ty . 11

  2.1.2.6 Xây dựng và lựa chọn các chiến lược để thực hiện . 11

  2.1.2.6.1 Xây dựng chiến lược – Công cụ ma trận SWOT ....... 11

  2.2 Phương pháp nghiên cứu ... 13

  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu .......... 13

  2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu ........ 13

  CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG

  ..... 15

  3.1GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG ...... 15

  3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển..... 15

  3.1.2. Cơ cấu tổ chức.......... 15

  3.1.3. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban ......... 15

  3.1.4. Tình hình nhân sự..... 17

  3.2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG TỪ 2007 ĐẾN 6 THÁNG ĐẦU 2010 .... 17
  CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG ........ 23
  4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG 23
  4.1.1 Phân tích tình hình xuất khẩu theo sản lượng và kim ngạch ...... 23

  4.1.2 Phân tích tình hình xuất khẩu theo cơ cấu mặt hàng........ 23

  4.1.3 Phân tích tình hình xuất khẩu theo cơ cấu thị trường ...... 29

  4.2 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CỦA CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG 37
  4.2.1 Quản trị 37

  4.2.1.1 Hoạch định........ 37

  4.2.1.2 Tổ chức .. 37

  4.2.1.3 Lãnh đạo 38

  4.2.1.4 Kiểm soát .......... 39

  4.2.2 Hoạt động Marketing 40

  4.2.2.1 Sản phẩm .......... 40

  4.2.2.2 Giá cả ..... 41

  4.2.2.3 Phân phối .......... 41

  4.2.2.4 Chiêu thị. 42

  4.2.3 Hoạt động nhân sự..... 42

  4.2.4 Hoạt động tài chính kế toán . 44

  4.2.4.1 Phân tích khả năng thanh toán 44

  4.2.4.2 Phân tích tình hình hoạt động . 45

  4.2.4.3 Phân tích hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh ....... 47

  4.2.5 Hoạt động nghiên cứu và phát triển 49

  4.2.6 Hoạt động sản xuất tác nghiệp ........ 50

  4.2.6.1 Cung ứng nguyên liệu.. 50

  4.2.6.2 Bố trí xây dựng nhà máy ........ 50

  4.2.6.3 Năng lực sản xuất ........ 50

  4.2.6.4 Quản lý chất lượng ...... 51

  4.2.7 Hoạt động hệ thống thông tin .......... 51

  4.2.8 Ma trận đánh giá các yếu tố nội bộ (IFE) .. 52

  4.3 PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI TÁC ĐỘNG ĐÊN CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG......... 52
  4.3.1 Môi trường vĩ mô ...... 52

  4.3.1.1 Yếu tố kinh tế.... 52

  4.3.1.2 Yếu tố chính phủ và luật pháp 55

  4.3.1.3 Yếu tố xã hội..... 55

  4.3.1.4 Yếu tố tự nhiên . 56

  4.3.1.5 Bối cảnh quốc tế .......... 57

  4.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) ....... 57

  4.3.3 Môi trường vi mô ...... 58

  4.3.3.1 Đối thủ cạnh tranh ....... 58

  4.3.3.2 Những khách hàng ....... 59

  4.3.3.3 Những nhà cung cấp .... 59

  4.3.3.4 Đối thủ tìm ẩn mới....... 60

  4.3.3.5 Sản phẩm thay thế........ 60

  4.3.3.6 Ma trận hình ảnh cạnh tranh ... 61

  CHƯƠNG V: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG......... 63

  5.1 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG 63
  5.1.1 Tầm nhìn và sứ mệnh 63

  5.1.1.1 Tầm nhìn 63

  5.1.1.2 Sứ mệnh . 63

  5.1.2 Căn cứ xây dựng mục tiêu.... 63

  5.1.3 Mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH thủy sản Phương

  Đông ..... 63

  5.1.3.1 Mục tiêu dài hạn .......... 63

  5.1.3.2 Mục tiêu cụ thể . 64

  5.2 XÂY DỰNG CÁC CHIẾN LƯỢC ......... 64

  5.2.1 Phân tích ma trận SWOT để đề xuất chiến lược ... 64

  5.2.2 Phân tích các chiến lược đề xuất ..... 67

  5.2.2.1 Nhóm chiến lược S – O ......... 67

  5.2.2.2 Nhóm chiến lược S – T .......... 67

  5.2.2.3 Nhóm chiến lược W – O ........ 68

  5.2.2.4 Nhóm chiến lược W – T ......... 69

  5.2.3 Lựa chọn chiến lược Ma trận QSPM ......... 69

  5.3 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ......... 74

  5.3.1 Giải pháp về nhân sự . 74

  5.3.2 Giải pháp về tổ chức.. 74

  5.3.3 Giải pháp về hệ thống thông tin ...... 74

  5.3.4 Giải pháp nghiên cứu phát triển ...... 75

  5.3.5 Giải pháp về cung ứng nguyên liệu. 75

  5.3.6 Giải pháp về marketing ........ 76

  5.3.6.1 Giải pháp về sản phẩm. 76

  5.3.6.2 Giải pháp về giá 77

  5.3.6.3 Giải pháp về phân phối 78

  5.3.6.4 Giải pháp về chiêu thị .. 78

  CHƯƠNG VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ......... 79

  6.1 Kết luận ........ 79

  6.2 Kiến nghị...... 80

  6.2.1. Đối với Doanh nghiệp ......... 80

  6.2.2. Đối với Nhà nước ..... 80

  TÀI LIỆU THAM KHẢO ....... 82
  \

  GIỚI THIỆU

  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

  Việt Nam là quốc gia nằm ngay vị trí chiến lược và có nhiều điều kiện phát triển kinh tế. Nhưng sau hơn 20 năm độc lập, đổi mới và phát triển đất nước, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn bé và yếu. Kinh tế thế giới ngày nay phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa, không có một quốc gia nào tách khỏi phần còn lại của thế giới. Hoạt động kinh doanh ở các công ty cũng chịu tác động của xu hướng toàn cầu này. Do vậy, đối với các quốc gia trên thế giới cũng như nước ta việc nghiên cứu về thương mại quốc tế là điều vô cùng cần thiết.
  Năm 2007 Việt Nam trở thành thành viên 150 của tổ chức kinh tế thế giới WTO. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, thị trường tiêu thụ rộng hơn nhưng cạnh tranh cũng song hành theo đó.
  Tiêu biểu cho khó khăn này là cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 đã gây ra tác động rất lớn về thị trường xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt là các cường quốc kinh tế Mỹ, Nhật, các nước trong liên minh EU, … . Để có thể tận dụng tốt cơ hội và giảm bớt được những rủi ro trong thương mại quốc tế đòi hỏi lãnh đạo các doanh nghiệp phải tìm tòi nghiên cứu các thị trường tiềm năng khác để giảm sự phụ thuộc vào các thị trường chính, để khi có trục trặc xảy ra thì doanh nghiệp vẫn còn đơn hàng ở các thị trường để hoạt động.
  Cùng với việc nỗ lực tìm kiếm thị trường mới thì các doanh nghiệp cần phải nâng cao về năng lực sản xuất, trình độ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường quốc tế. Năm 2009 chỉ số năng lực cạnh tranh tăng trưởng của Việt Nam đã tụt giảm mạnh và xếp ở mức
  75/133 nền kinh kế.

  Để có được thị trường xuất khẩu ổn định, hạn chế những rủi ro do sự biến động của thị trường thì đòi hỏi các doanh nghiệp phải có được những hướng đi, những chiến lược phù hợp cho riêng mình. Đây là điều quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp. Chính vì sự quan trọng này nên em quyết định chọn đề tài “ Hoạch định chiến lược xuất khẩu tại công ty TNHH thủy sản Phương Đông” để làm đề tài tốt nghiệp.

  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

  1.2.1 Mục tiêu chung

  Phân tích khả năng cạnh tranh và hoạch định các chiến lược nhằm giúp công ty phát triển bền vững.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể

  • Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty thông qua quá trình phân tích tình hình nguồn nguyên liệu, năng lực sản xuất và quá trình xuất khẩu của công ty TNHH thủy sản Phương Đông.
  • Tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu, những cơ hội và thách thức của công ty thông qua việc phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh của công ty.
  • Đề ra các giải pháp chiến lược nhằm giúp công ty TNHH thủy sản Phương

  Đông phát triển bền vững trên thương trường quốc tế.

  1. 3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

  1.3.1 Giới hạn nội dung nghiên cứu

  Nghiên cứu quá trình sản xuất và xuất khẩu của công ty TNHH thủy sản

  Phương Đông.

  1.3.2 Giới hạn về không gian

  Công ty TNHH thủy sản Phương Đông.

  1.3.3 Giới hạn về thời gian

  - Số liệu thu thập để nghiên cứu từ năm 2007 đến tháng 6 năm 2010

  - Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 09 đến tháng 11 năm 2010

  1.3.4 Đối tượng nghiên cứu

  Các yếu tố nội tại của công ty như : tài chính, nhân sự, mạng lưới phân phối… và các yếu tố ảnh hưởng bên ngoài đến hoạt động của công ty như khách hàng, đối thủ cạnh tranh…

  Tài liệu
  Last edited by huynhphuocloc2009; 03-27-2012 at 12:38 PM.


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-22-2011, 12:59 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-07-2011, 09:39 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-18-2011, 11:42 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-17-2011, 08:48 PM

Visitors found this page by searching for:

hoach dinh chien luoc xuat khau

hoạch định chiến lược xuất khẩu

hoach dinh chien luoc kinh doanh luan van truong dai hoc thuong maihoạch định chiến lược marketing cho nhóm hàng thủy sản xuất khẩuchien luoc marketing thuy san phuong dongxây dựng chiến lược marketing của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản phương đôngHoạch định chiến lược xuất khẩu tại công ty tnhh thủy sản phương đôngquan tri hoc.chu de hoach dinh chien luoc kinh doanhluan van phuong dong den thang 6hoach dinh chien luoc nhan su tai cong ty ma trận swot cho phân tích công ty thủy sảnhoạch điịnh chiến lược xuất khẩuChien luoc marketing va gia ca Cong ty tnhh thuy san phuong dongphan tich cong ty che bien thuy san Phuong dongcty thuy san co hoi va thach thuc khi ra nhap WTOhoach dinh chien luoc xuat khau cong ty thuy sanphân tích tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản phương đôngma trận qspm của công ty thủy sảnyếu tố bên ngoài doanh nghiệp thủy sảnluan van hoach dinh chien luoc marketing thy sanđối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của công ty thủy sảnquản trị chiến lược 1.3luan van hoach dinh chien luochoach dinh chien luot xuat khauhoach dinh chien luoc kinh doanh cua cong ty tnhh phuong dong

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình