Luận Văn PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA Công ty CPTV Thiết Kế - Xây Dựng và Thương Mại MUN
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2011
  Đang ở
  An Giang
  Bài viết
  3,095
  Tài liệu đã gửi
  3,093
  Tài liệu được mua
  2,850
  Tài liệu đã mua
  26
  ID thành viên
  191
  Gold
  11,370
  Nạp Gold vào tài khoản

  PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA Công ty CPTV Thiết Kế - Xây Dựng và Thương Mại MUN

  TÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA Công ty CPTV Thiết Kế - Xây Dựng và Thương Mại MUN
  Information
  MỤC LỤC
  Lời cám ơn 6
  Tóm tắt nội dung 6
  Bố cục đồ án 6
  Chương I Mục đích nghiên cứu 7
  1.1 Mục đích nghiên cứu và lý do chọn công ty MUN 7
  1.2 Phạm vi và mục tiêu nghiên cứu 7
  1.3 Kết quả dự kiến 7
  Chương II Tổng quan lý thuyết 8
  2.1 Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược 8
  2.2 Năm nhiệm vụ chiến lược của quản trị chiến lược 8
  2.3 Các công cụ sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lược 9
  Chương III Phương pháp nghiên cứu 11
  3.1 Sơ đồ quy trình nghiên cứu 11
  3.2 Quy trình nghiên cứu 11
  Chương IV Phân tích chiến lược hiện thời của công ty MUN 13
  4.1 Giới thiệu công ty MUN 13
  4.2 Thực trạng chiến lược hiện thời của bộ phận sản xuất gỗ
  nội thất của công ty MUN
  Định vị chiến lược trong tam giác chiến lược 13

  13
  Sứ mệnh và mục tiêu 13
  Cấu trúc ngành 14
  Vị thế cạnh tranh 16
  Mô hình SWOT của bộ phận gỗ MUN 20
  Chương trình hành động chiến lược của công ty 21
  Kế hoạch hành động chiến lược 21
  Bản đồ chiến lược hiện thời của công ty 23
  Ma trận phối hợp các hoạt động hiện thời 24
  Rút kinh nghiệm và phản hồi 25
  Chương V Đánh giá chiến lược hiện thời của công ty MUN 26
  5.1 Sự gắn kết giữa sứ mệnh và quá trình thực thi chiến lược 26
  5.2 Tính hiệu quả của chiến lược 26
  5.3 Khó khăn giữa việc gắn kết chiến lược với môi trường 26
  5.4 Khó khăn trong triển khai chiến lược 27
  Chương VI Đề xuất 28
  6.1 Quan điểm đề xuất 28
  6.2 Đề xuất điều chỉnh chiến lược phát triển công ty MUN 28
  Thời gian và lộ trình chiến lược 28
  Giải pháp tài chính 29
  Học hỏi và phát triển 29
  Chương VII Kết luận 30
  Ý nghĩa của các kết quả đạt được 30
  Hướng phát triển tiếp theo 30

  4


  Danh mục tài liệu tham khảo 31
  Phụ lục 32
  Phụ lục 1 Năm nhiệm vụ của quản trị chiến lược 32
  Phụ lục 2 Mô hình Delta Project 33
  Phụ lục 3 Bản đồ chiến lược 34

  TÓM TẮT NỘI DUNG


  Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp quyết định khả năng cạnh tranh, phát triển của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay hầu hết phát triển có tính tự phát, kinh doanh chưa có chiến lược thực sự rõ ràng. Với vai trò là một quản trị doanh nghiệp tương lai, tôi nhận thức cần phải nắm vững các khái niệm và công cụ phân tích chiến lược kinh doanh. Trong đề tài nghiên cứu về chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần tư vấn thiết kế - xây dựng và thương mại MUN ( viết tắt là công ty MUN ), sẽ áp dụng các lý thuyết và mô hình Delta Project và biểu đồ chiến lược ( SM ) để xem xét doanh nghiệp đã có chiến lược một cách khoa học hay không. Trên cơ sở đó, một mặt sẽ khuyến nghị với doanh nghiệp về cách tổ chức, hoặc điều chỉnh chiến lược cho phù hợp nhất với thực tiễn kinh doanh. Mặt khác, đồ án có thể sẽ giúp cho tôi xem xét thực trạng doanh nghiệp trong môi trường Việt Nam, đã có tính khoa học và hội nhập theo hướng phù hợp với môi trường quốc tế hay chưa.  Tên đề tài
  Lời cảm ơn

  BỐ CỤC ĐỒ ÁN
  Đồ án này được bố cục thành 7 chương

  Tóm tắt nội dung
  Bố cục đồ án
  Chương 1 : Mục đích nghiên cứu Chương 2 : Tổng quan lý thuyết Chương 3 : Phương pháp nghiên cứu
  Chương 4 : Phân tích chiến lược hiện thời của công ty MUN
  Chương 5 : Đánh giá chiến lược hiện thời của công ty MUN
  Chương 6 : Đề xuất điều chỉnh chiến lược công ty MUN từ 2010 đến 2012
  Chương 7 : Kết luận
  Phần danh mục tài liệu tham khảo


  CHƯƠNG 1 : MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU


  1.1 Mục đích nghiên cứu và lý do lựa chọn công ty MUN
  Việt Nam đang và sẽ tích cực hội nhập toàn diện với thị trường khu vực và quốc tế. Quá trình hội nhập có thể được tính từ khi Việt Nam gia nhập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 28/7/1995, sau đó là thực hiện cam kết xây dựng Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) năm 1996, ký kết Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam-Hoa Kỳ ngày 13/7/2000 (có hiệu lực từ ngày
  10/12/2001), trở thành thành viên Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) v.v… Quá trình hội nhập này một mặt mở ra cho doanh nghiệp Việt Nam những thị trường lớn hơn nhưng mặt khác cũng đặt các doanh nghiệp trước một sức ép cạnh tranh gay gắt. Để có thể cạnh tranh được trong bối cảnh nói trên, các doanh nghiệp buộc phải có một chiến lược kinh doanh rõ ràng, phù hợp năng lực doanh nghiệp và thực tiễn. Mục đích nghiên cứu của đồ án này là áp dụng những kiến thức đã thu nạp được trong môn học quản trị chiến lược để tiến hành phân tích, đánh giá chiến lược phát triển kinh doanh của một doanh nghiệp theo hướng khoa học, có hệ thống. Dựa vào đó, sẽ nhận thức sâu hơn các kiến thức đã được giảng dạy, hiểu cách áp dụng và có thể đánh giá các mô hình phân tích nói trên có phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam không, hay cần phải điều chỉnh mô hình đó cho sát thực tế khách quan của môi trường kinh doanh Việt Nam.
  Tôi lựa chọn doanh nghiệp để nghiên cứu là công ty MUN. Doanh nghiệp này được tôi lựa chọn do tôi đang làm việc tại đây, nên có thể tiếp cận sâu và đầy đủ các thông tin của doanh nghiệp. Doanh nghiệp MUN đang trên đà phát triển khá tốt do người điều hành đã sớm hoạch định một chiến lược kinh doanh cho công ty. Việc áp dụng lý thuyết khoa học trong việc xem xét chiến lược kinh doanh cũng sẽ đánh giá lại một lần nữa sự đúng đắn phương hướng kinh doanh, giúp cho công ty MUN tăng sức cạnh tranh, bản thân tôi sẽ có nhiều cơ hội trong sự nghiệp của mình khi tiếp tục cống hiến cho công ty MUN một cách thiết thực và hiệu quả .
  1.2 Phạm vi và mục tiêu nghiên cứu
  Công ty MUN hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thiết kế kiến trúc công trình, sản xuất đồ gỗ nội thất, xuất nhập khẩu gỗ nội thất. Nhưng phạm vi nghiên cứu của đồ án này chỉ tập trung vào lĩnh vực sản xuất đồ gỗ nội thất của doanh nghiệp. Do vậy, mục tiêu nghiên cứu sẽ là chiến lược kinh doanh của bộ phận sản xuất đồ gỗ nội thất công ty MUN trong giai đoạn từ 2010 đến 2012. Với khuôn khổ của đồ án, mục tiêu nghiên cứu cụ thể sẽ giúp người viết có điều kiện để đi sâu phân tích, đánh giá chiến lược một cách khoa học và đầy đủ nhất.
  1.3 Kết quả dự kiến :
  Kết quả đồ án sẽ đạt được hai mục tiêu cơ bản. Về phía người thực hiện đồ án: sẽ hiểu rõ các lý thuyết quản trị chiến lược, vận dụng thành thạo các công cụ quản trị chiến lược như Delta Project, SM, mô hình Porter …là cơ sở để trở thành một nhà quản lý giỏi trong tương lai. Đối với công ty MUN, đồ án sẽ đánh giá chiến lược hiện tại của bộ phận kinh doanh gỗ nội thất có phù hợp với sứ mệnh của công ty ?, chiến lược đó có phù hợp với năng lực hiện có của bộ phận này ?, việc triển khai chiến lược trong giai đoạn 2010-2012 có tối ưu ? Và trong đồ án cũng sẽ đề xuất ý kiến của người viết về việc điều chỉnh các bất cập của chiến lược kinh doanh nhằm mục tiêu phát huy tối đa lợi thế hiện có của doanh nghiệp, tận dụng cơ hội thị trường để công ty MUN phát triển đúng tiềm năng và bền vững.

  CHƯƠNG 2 : TỔNG QUAN LÝ THUYẾT


  Do thời gian nghiên cứu và thực hiện đề tài hạn chế (trong vòng 2 tháng), và phạm vi nghiên cứu là quản trị chiến lược nên phần lý thuyết tập trung chủ yếu vào các khái niệm về quản trị chiến lược, công cụ quản trị chiến lược cũng chỉ tập trung vào mô hình Delta Project và bản đồ chiến lược ( SM ). Kỹ thuật phân tích SWOT, mô hình PEST, mô hình 5 yếu tố cạnh trạnh của M.PORTER… sẽ là những công cụ hỗ trợ để thực hiện mục đích của đề tài này.
  2.1 Một số khái niệm cơ bản về quản trị chiến lược
  Khái niệm chiến lược :”là việc xác định các mục đích và mục tiêu cơ bản, lâu dài của một Doanh nghiệp và tiến hành các hoạt động và phân bổ nguồn nhân lực cần thiết cho các mục tiêu này” ( Giới LT, 2009, trang 10).
  Khái niệm quản trị chiến lược : là một bộ các quyết định quản trị và các hành động xác định hiệu suất dài hạn của một công ty. Nó bao gồm các hành động liên tục từ soát xét môi trường ( bên trong và bên ngoài ) đến xây dựng chiến lược, thực thi và đánh giá kiểm soát chiến lược (Giới LT, 2009, trang 11). Xem thêm mục 2.2 .
  Công cụ quản trị chiến lược : Tùy theo trường phái và quan điểm về quản trị chiến lược mà có các công cụ quản trị tương ứng. Theo quan điểm về Thiết kế - Hoạch định thì có các công cụ SWOT, BCG, Mc Kinsey. Theo trường phái định vị thì có các công cụ mô hình 5 lực cạnh tranh của Porter, Chuỗi giá trị. Theo quan điểm kinh doanh hiện đại thì có mô hình Delta Project, biểu đồ chiến lược.v.v. (my.opera.com/qtdn/). Chi tiết sẽ được trình bày ở mục 2.3.
  2.2 Năm nhiệm vụ của quản trị chiến lược
  Nhiệm vụ 1. Xác định tầm nhìn chiến lược
  Nhiệm vụ 2 . Thiết lập mục tiêu
  Nhiệm vụ 3. Xây dựng chiến lược
  Nhiệm vụ 4. Thực hiện và triển khai chiến lược
  Nhiệm vụ 5. Giám sát, đánh giá và chỉnh sửa nếu cần
  Năm nhiệm vụ có quan hệ chặt chẽ với nhau từ nhiệm vụ 1 đến nhiệm vụ 5, mối quan hệ đó được thể hiện trong Hình 1.

  Hình 1. Năm nhiệm vụ trong quản trị chiến lược
  (Nguồn: Giới LT, 2009, trang 12)
  Chi tiết về các nhiệm vụ này được trình bày kỹ trong phụ lục 1.

  2.3 Các công cụ sử dụng để nghiên cứu quản trị chiến lược
  2.3.1 Mô hình căn bản của quản trị chiến lược
  Các mô hình dùng để thiết lập chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp có thể được trình bày dưới các dạng thức khác nhau, nhưng về cơ bản phải giải quyết được
  5 nhiệm vụ chủ yếu đã được nêu trong mục 2.2. Hình vẽ 2 là mô hình triển khai kỹ hơn
  các nhiệm vụ đã nêu trên và nó được xem là mô hình căn bản của quản trị chiến lược .

  Hình 2. Mô hình căn bản của Quản trị chiến lược
  (Nguồn: Giáo trình Quản trị chiến lược – Đại học Help, Maylaysia)
  2.3.2 Mô hình Delta Project
  Đặc trưng của mô hình Delta Project ( gọi tắt là mô hình Delta ) đó là tam giác phản ánh 3 định vị chiến lược của doanh nghiệp nhằm tạo ra sự khác biệt theo 3 hướng chủ yếu đó là: Sản phẩm tốt nhất; Giải pháp toàn diện cho khách hàng; Cơ cấu nội bộ của hệ thống. Tùy theo tạo sự khác biệt theo hướng nào ( trong 3 hướng trên ) mà từ đó doanh nghiệp xác định được sứ mệnh kinh doanh ( thường là trùng với chiến lược dài hạn của doanh nghiệp ), là nền tảng cho cho việc xây dựng chiến lược phát triển và cạnh tranh của toàn bộ tổ chức đó. Chi tiết xem thêm phần phụ lục 2.
  2.3.3 Bản đồ chiến lược
  Bản đồ chiến lược được phát triển trên cở sở Bảng điểm cân bằng (Balanced Scorecard – công cụ chuẩn hóa giữa chiến lược và hoạt động của doanh nghiệp): mô tả phương thức một tổ chức tạo ra các giá trị kết nối mục tiêu chiến lược với nhau trong mối quan hệ nhân – quả rõ ràng. Đây là một hệ thống đo lường kết quả hoạt động của công ty trong đó không chỉ xem xét các thước đo tài chính, mà còn cả thước đo khách hàng, quá trình kinh doanh, đào tạo và phát triển. Chi tiết xem thêm ở phụ lục 3
  2.3.4 Các công cụ hỗ trợ khác
  - Để phân tích môi trường vĩ mô: áp dụng mô hình PEST (Hình 5)

  Hình 5 : Mô hình PEST
  (Nguồn: Giáo trình Quản trị chiến lược – Đại học Help, Malaysia)
  - Phân tích môi trường ngành: áp dụng mô hình PORTER ( là phần lõi hình elip
  trong hình 5 – chi tiết xem thêm phần phụ lục ).
  - Phân tích môi trường bên trong : đánh giá điểm mạnh – điểm yếu.
  - Khảo sát thực tế, thông qua tài liệu thứ cấp lập bảng – quy điểm, ma trận.

  Phần tổng quan lý thuyết được trình bày ở trên là cơ sở, công cụ để phân tích chiến lược hiện tại của công ty MUN, được trình bày ở các trương tiếp theo.
  Tài liệu
  Last edited by huynhphuocloc2009; 03-07-2012 at 05:47 PM.

  GOOD LUCK TO YOU 

Similar Threads

Visitors found this page by searching for:

hoach dinh chien luoc kinh doanh cho cong ty bibica

phan tich chien luoc kinh doanh cua cong ty bibica

hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần bibica

Phân tích PEST

cach danh gia chien luoc kinh doanh

mô hình pest là gì

cong cu chien luoc cua vinacomex

chiến lược kinh doanh của bộ phận sản xuất đồ gỗ nội thất công ty mun trong giai đoạn từ 2010 đến 2012

phan tich pest trong nghanh do go

tieu luan quan tri chien luoc theo mo hinh delta

phan tich pest trong kinh doanh go

tim hieu cac chien luoc phat trien cua cong ty co phan bibica

chien luoc - muc tieu kinh doanh cua bibica

trình bày về chiến lược tập trung

chien luoc quan tri nguon nhan luc cua tong cong ty vinaconex

bài giảng quản trị chiến lược của đại học help.

vận dụng mô hình pest

chien luoc kinh doanh la cua cong ty co phan bibica

ý nghĩa của phân tích chiến lược kinh doanh

ap dung mo hinh delta va so do sm

phan tich nam nhiem vu cua quan tri chien luoc

phân tích chiến lược kinh doanh công ty vinaconex 1

tieu luan quan tri chien luoc cua cong ty tan hiep ly do va muc dich cua cong ty

chien luoc swot cua bibica

chien luoc quan tri nguon nhan luc cua bibica

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình