Information
1. Sơ lược về tổng công ty cà phê Việt Nam
Tổng công ty cà phê Việt nam có tên giao dịch quốc tế là Viet Nam National Coffee Corporation (Viết tắt là VINACAFE) được thành lập theo quyết định 251/TTg ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ và hoạt động trên cơ sở Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định số : 44 – CP ngày 15/7/1995 của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thân của Tổng công ty là Liên hiệp các xí nghiệp cà phê Việt Nam thành lập ngày 13/10/1982 theo quyết định 174/HĐBT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ).
Hiện nay, Tổng công ty cà phê Việt Nam vẫn tiếp tục phát triển và đạt được những thành tựu to lớn. Năm 2009, do khủng hoảng kinh tế thế giới, ngành cà phê gặp nhiều khó khăn do giá xuất khẩu xuống thấp, nhưng VINACAFE vẫn bảo đảm đời sống cho hơn 30 nghìn công nhân, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, xuất khẩu được gần 230.000 tấn cà phê (chiếm 20,4% tổng khối lượng xuất khẩu của cả nước), đạt kim ngạch xuất khẩu 331 triệu USD, doanh thu 8.526 tỷ đồng, lợi nhuận 190 tỷ, nộp ngân sách Nhà nước 120 tỷ đồng.
Năm 2010, Tổng công ty đã và đang thanh lý 11 nghìn ha cà-phê già cỗi và tái canh đến năm 2015, đồng thời vừa chính thức thành lập trung tâm xuất nhập khẩu cà-phê nhằm tập trung sản phẩm cà-phê xuất khẩu của các đơn vị thành viên, hoàn thiện đồng bộ từ khâu sản xuất, chế biến đến khâu xuất khẩu, giúp lãnh đạo công ty hoạch định chiến lược phát triển lâu dài, xây dựng hệ thống phân phối bán sỉ và lẻ cà-phê tiêu dùng.
Ðến nay, Tổng Công ty cà phê Việt Nam hiện có 19.221 ha cà phê, nằm trên các địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông, Quảng Trị, trong đó, các đơn vị thành viên nằm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk quản lý nhiều diện tích cà phê nhất, với 11.582 ha. Hiện trung tâm xuất nhập khẩu đã ký hợp đồng tập trung sản phẩm khoảng 40.000 tấn, nhận và mua 10 nghìn tấn của các đơn vị trong Tổng công ty. Theo kế hoạch năm 2010, VINACAFE khẳng định sẽ duy trì và nâng cao chất lượng tăng trưởng đạt mức cao hơn năm 2009. Cụ thể, tổng sản lượng cà phê xuất khẩu sẽ đạt 250.000 tấn (bằng 109% so với năm 2009), đạt kim ngạch 344,5 triệu USD (bằng 104% so với năm 2009).
Tổng công ty cà phê Việt Nam phần lớn xuất khẩu sản phẩm cà phê chủ yếu qua các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản. Trong đó Mỹ là thị trường xuất khẩu chính của Tổng công ty do Mỹ có dân số đông và có thói quen tiêu dùng cà phê.

2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức tổng công ty VVINACAFE

PHẦN II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH XUẤT KHẨU Ở TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM
1. Những kết quả sản xuất và kinh doanh xuất khẩu
1.1. Về sản xuất:
Chính thức đi vào hoạt động vào tháng 9/1995, VINACAFE đã từng bước phát triển trên thị trường thế giới, có nhiệm vụ là tăng cường sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, tăng sản lượng cà phê và tăng cường xuất khẩu. Hơn 20 năm hoạt động VINACAFE đã từng bước khẳng định được vai trò nồng cốt của mình trong việc xuất khẩu cà phê Việt Nam. Qua các cuộc khảo sát gần đây cho thấy diện tích và sản lượng cà phê tăng dần qua các năm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu cà phê và tạo rất nhiều cơ hội việc làm cho nhiều người
Tài liệu