Information
Trong hệ thống mạng lưới cung ứng thuốc của Việt Nam hiện nay thì nhà thuốc tư nhân là một trong những mắt xích quan trọng để đưa thuốc đến tay người tiêu dùng. Hoạt động của nhà thuốc tư nhân đã đáp ứng một phần lớn nhu cầu về thuốc của người dân, đóng vai trò quan trọng vào sự phát triển chung của y tế.
Bên cạnh sự đóng góp tích cực ấy thì nhà thuốc tư nhân còn rất phổ biến do hoạt động kinh doanh cũng tương đối đơn giản và lợi nhuận rất lớn. Chính vì thế Nhà thuốc tư nhân hiện nay rất phổ biến đặc biệt là ở thành thị, thành phố…những khu vực đông dân cư.
Để đảm bảo sự phát triển của nhà thuốc được tốt trong tình hình cạnh tranh kinh tế thị trường ngày càng gay gắt thì mỗi nhà thuốc phải có bước đi cho riêng mình. Quản trị chiến lược nhà thuốc là một phương tiên hữu hiệu giúp các nhà thuốc hoạch định chiến lược để đạt các mục tiêu, mục đích của mình
Tài liệu