MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 3
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CễNG TY CỔ PHẦN GIẦY CẨM BèNH. 4
1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty cổ phần giầy cẩm bỡnh 4
II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KĨ THUẬT CỦA CÔNG TY. 6
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 6
3. Đặc điểm nhân sự. 13
4. Đặc điểm về mặt hàng giầy. 17
5. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong nhưng năm gần đây. 18
PHẦNII. Thực trạng sản xuất kinh doanh của cụng ty giầy Cẩm Bỡnh 22
I. Nhân tố ảnh hưởng phát triển thị trường của công ty. 22
1. Nhân tố bờn ngoài. 22
2. Nhân tố bờn trong. 26
II.Thực trạng phát triển thị trưũng của cụng ty cổ phần giầy Cẩm Bỡnh. 34
1. Tình hình thị trường tiêu thụ của công ty cổ phần giầy Cẩm Bỡnh. 34
6. Tăng cường nội địa hoá nguyên vật liệu đầu vào. 60
7. Phân đoạn thị trường. 61
8. Có chiến lược đào tạo và sử dụng lao động. 63
Xây dựng thương hiệu hàng hoá. 63
III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 64
2. Nhà nước hỗ trợ về vốn và tín dụng. 64
3. Nhà nước hỗ trợ về thủ tục pháp lý và thuế. 65
4. Xây dựng cơ sở hạ tầng cơ sở. 65
KẾT LUẬN 66

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển đều phải tập chung vào phát triển thị trường, nghĩa là thúc đẩy cho quá trỡnh lưu thông hàng hóa một cách nhanh chóng. Khi đó sản phẩm của doanh nghiệp tiêu thụ ra thị trường càng nhiều thỡ sẽ thu được càng nhiều vốn quay vũng đầu tư vào sản xuất.
Công nghiệp giầy da là một trong những ngành quan trọng trong nền kinh tế nước ta, hàng năm đóng góp hàng chục tỷ đồng vào ngân sách quốc dân,tạo công ăn việc làm cho người lao động.
Là một doanh nghiệp mới được hỡnh thành nhưng công ty cổ phần giầy Cẩm Bỡnh đó đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển, vấn đề mà công ty hiện nay coi trọng là làm thế nào sản phẩm của doanh nghiệp tiờu thụ một cỏch nhanh chúng, và thoả món được nhu cầu tiêu dùng của khách hàng. Do vậy chuyên đề “Một số giải pháp phát triển thị trường tại công ty cổ phần giầy Cẩm Bỡnh” là chuyên đề phù hợp tỡnh hỡnh cụng ty hiện nay.
Chuyên đề gồm 3 phần:
- Phần I: Tổng quan cụng ty cổ phần giầy Cẩm Bỡnh.
- Phần II: Đánh giá thực trạng sản xuất, kinh doanh của công ty cổ phần giầy Cẩm Bỡnh.
- Phần III: Một số giải pháp thúc đẩy thị trường tiêu thụ của cụng ty cổ phần giầy Cẩm Bỡnh.