Information
MỤC LỤC.
A. LỜI MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
I. NHẬN THỨC CHUNG VỀ RA QUYẾT ĐỊNH

1. Khái niệm
2. Vai trò của việc ra quyết định
3. Ra quyết định cần đạt những yêu cầu gì?
II. QUÁ TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH VÀ TRÌNH TỰ LOGIC
1. Các bước của quá trình ra quyết định
1.1 Sơ bộ đề ra nhiệm vụ
1.2 Thu thập thông tin
1.3 Chính thức đề ra nhiệm vụ
1.5 Tiêu chuẩn đánh giá các phương án
1.6 Ra quyết định
2. Sơ đồ quá trình ra quyết định
III. THỰC TIỄN Ở MỘT CÔNG TY NƯỚC NGOÀI,TỪ LÀM ĂN THUA LỖ SẮP PHÁ SẢN TRỞ THÀNH MỘT CÔNG TY HÙNG MẠNH NHỜ CÓ NHỮNG QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG.
C. KẾT LUẬN
MỤC LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tài liệu