Information
Đậu hủ là 1 trong những sản phẩm thực phẩm quan trọng và phổ biến ở các nước Đông và Đông Nam Á. Đậu hủ không có cholesterol, hàm lượng acid béo no thấp và giàu protein. Các nước phương Tây cũng đã ngày càng quan tâm tới đậu hủ vì giá trị dinh dưỡng lợi ích về sức khỏe mà nó mang lại cho con người. Ở Mỹ, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm đậu hủ và đậu nành đang tăng lên ở mức 15% mỗi năm.
Hiện nay ở Việt Nam đậu hủ chỉ được làm thủ công bán ngoài chợ. Trong khi đó nhu cầu tiêu dùng sản phẩm đậu hủ ngày càng tăng, đòi hỏi không những có chất lượng cao mà còn phải đảm bảo vệ sinh. Do đó, sự ra đời của một phân xưởng sản xuất đậu hủ trên qui mô công nghiệp có thể là một phương án khả thi đáp ứng nhu cầu của thị trường.
(...trích đồ án)
Mục lục
Mở đầu
Chương 1: Tổng quan

1.4. Tổng quan về nguyên liệu
1.5. Tổng quan về sản phẩm đậu hủ
1.6. Tổng quan về các quy trình công nghệ sản xuất đậu hủ
Chương 2: Kỹ thuật công nghệ
2.3. Nguyên liệu
2.4. Chọn quy trình công nghệ sản xuất đậu hủ
Chương 3: Cân bằng vật chất
3.4. Năng suất thiết kế tính theo nguyên liệu
3.5. Ước lượng tổn thất qua từng công đoạn
3.6. Tính cân bằng vật chất cho 100kg nguyên liệu
Chương 4: Tính chọn thiết bị
4.4. Tính chọn thiết bị chính
4.5. Thiết bị phụ
4.6. Bố trí lịch làm việc của các thiết bị
Chương 5: Tính năng lượng
5.5. Cấp nước
5.6. Tính hơi cho 100 kg nguyên liệu
5.7. Tính lạnh
5.8. Tính điện
Chương 6: Kiến trúc, xây dựng
6.1. Tính diện tích kho chứa bao bì và kho sản phẩm
6.2. Tính diện tích phân xưởng
Chương 7: Kết luận
Chương 8: Phụ lục

8.4. Phụ phẩm của công nghệ sản xuất đậu hủ 66
8.5. Cách xác định các chỉ tiêu chất lượng của đậu hủ
8.6. Các thông số kỹ thuật của một số thiết bị sử dụng
Tài liệu tham khảo
SVTH: Trường ĐHBK TPHCM
GVHD: ThS Lại Quốc Đạt

--------------------------------------------------------
Liên hệ
Mail: chenfangjun.docs@gmail.com


Tài liệu