Information
Trong thời gian trƣớc đây mỗi cơ sở sản xuất có phương pháp và qui trình riêng để nhân giống và bảo quản giống dùng cho sản xuất. Khi cần sử dụng người ta sẽ tiến hành nhân giống qua nhiều giai đoạn theo nguyên tắc thu nhận một canh trường vi sinh vật thuần khiết. Hiện nay một số nhà máy chế biến thực phẩm và những nhà máy sản xuất các sản phẩm trao đổi chất từ vi sinh vật vẫn đang sử dụng phương pháp này nên giống vi sinh vật được xem là độc quyền sở hữu của mỗi nhà máy.
Từ những năm 1980, trên thế giới phát triển mạnh một ngành công nghiệp mới, công nghiệp sản xuất và cung cấp giống vi sinh vật. Các chế phẩm giống thương mại bao gồm đủ loại: vi khuẩn, nấm men, nấm sợi… Vi khuẩn lactic cũng không ngoại lệ, sinh khối vi khuẩn lactic được thu nhận, bảo quản và cung ứng cho ngành công nghiệp sản xuất các sản phẩm từ sữa.
Chế phẩm giống thương mại có thể cấy trực tiếp vào môi trường lên men hoặc hoạt hoá chúng trên một môi trường dinh dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định trước khi cấy.
Mục lục
I. NGUYÊN LIỆU LÀM MÔI TRƯỜNG VI SINH VẬT

1. Vi khuẩn lactic
1.1. Đặc điểm chung của vi khuẩn lactic
1.2. Sự phân bố
1.3. Phân loại vi khuẩn lactic
2. Sinh khối vi khuẩn lactic
2.1. Mục đích thu nhận sinh khối vi khuẩn lactic
2.2. Các loài vi khuẩn lactic dùng trong công nghiệp sản xuất sinh khối vi khuẩn lactic
2.3. Giống vi sinh vật dùng cho sản xuất
3. Mật rỉ
II. QUI TRÌNH THU NHẬN SINH KHỐI VI KHUẨN LACTIC
III. GIẢI THÍCH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

1. Xử lý mật rỉ
2. Chuẩn bị môi truờng
3. Thanh trùng môi trường
4. Nhân giống
5. Nuôi cấy
6. Ly tâm
7. Sấy
8. Đóng gói
IV. SẢN PHẨM SINH KHỐI VI KHUẨN LACTIC
V. ỨNG DỤNG CỦA SINH KHỐI VI KHUẨN LACTIC

1. Ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
2. Ứng dụng trong y học
VI. THÀNH TỰU
1. Nghiên cứu mối quan hệ cộng sinh và ức chế lẫn nhau giữa các loài để tiến hành nuôi cấy canh trường hỗn hợp gồm nhiều loài.
2. Nghiên cứu chuyển hoá gen
Tài liệu tham khảo
--------------------------------------------
SVTH: Trường ĐHBK TPHCM
GVHD: PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn
Tài liệu