Information
Thuật ngữ protein đơn bào mới hình hành trong giới khoa học từ những năm 50 của thế kỷ trước. Thực tế loài người đã biết sử dụng loại protein này và các chất có trong tế bào VSV từ rất lâu.
Protein đơn bào (SPC-Single cell protein) là thuật ngữ chỉ một loại chất dinh dưỡng có trong tế bào và chỉ sản xuất từ vi sinh vật (VSV), được sử dụng làm thức ăn cho người và động vật. Thuật ngữ này không chỉ đơn giản là protein từ tế bào của cơ thể đơn bào, vì rất nhiều VSV không phải là cơ thể đơn bào mà người ta vẫn khai thác chúng. Do đó, thuật ngữ này nên hiểu là nguồn dinh dưỡng chứa nhiều protein từ VSV khác nhau, cả đơn bào lẫn đa bào (từ vi khuẩn, nấm men, nấm sợi và tảo). Được sử dụng trước hết là nguồn protein trong dinh dưỡng động vật, chủ yếu là trong chăn nuôi.
Cơ sở khoa học của phương pháp sinh tổng hợp protein nhờ VSV là lợi dụng khả năng sinh trưởng nhanh và sự phong phú về protein cũng như các acid amin hợp phần của nó trong tế bào VSV để làm nguồn cung cấp protein cho gia súc và thức ăn cho người.
(...)
MỤC LỤC
Chương 1: MỞ ĐẦU

I. GIỚI THIỆU
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT SINH KHỐI VI SINH VẬT
III. ĐẶC ĐIỂM CỦA SẢN XUẤT PROTEIN ĐƠN BÀO
-Ưu điểm
-Nhược điểm
Chương 2: NGUYÊN LIỆU VÀ GIỐNG VI SINH VẬT SỬ DỤNG
I. NGUYÊN LIỆU
1.1 bã rượu (Hèm)
1.2 rỉ đường
1.3 Nguồn Nitơ
1.4 Nguồn khoáng
1.5 Nước
II. GIỐNG VI SINH VẬT
2.1. Candida tropicalis
2.2. Candida utilis
Chương 3: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
I. SƠ ĐỒ KHỐI QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
II. THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
1. Quá trình lọc
2. Chuẩn bị môi trường nuôi cấy
3. Quá trình thanh trùng
4. Quá trình làm nguội
5. Quá trình nuôi cấy men giống
6. Lên men
7. Quá trình ly tâm
8. Cô đặc
9. Sấy
10. Quá trình bao gói
Chương 4: SẢN PHẨM SINH KHỐI NẤM MEN
I. SẢN PHẨM SINH KHỐI NẤM MEN
II. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG CỦA MEN THƯƠNG PHẨM
Chương 5: THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ
I. SẢN XUẤT PROTEIN VI SINH VẬT TỪ DẦU MỎ VÀ KHÍ ĐỐT
1. Sơ lược
2. Vi sinh vật sử dụng
3. Quy trình sản xuất sinh khối vi sinh vật từ hidrocacbua
4. Một số vấn đề cần lưu ý
II. SẢN XUẤT SINH KHỐI VI SINH VẬT TỪ NGUYÊN LIỆU CHỨA TINH BỘT VÀ CELLULOSE.
1) Sơ lược
2) Vi sinh vật sử dụng
3) Quy trình công nghệ sản xuất sinh khối vi sinh vật từ cellulose
4) Một số lưu ý khi sản xuất sinh khối vi sinh vật từ cellulose
III. SẢN XUẤT SINH KHỐI TẢO
1. Đặc điểm chung của tảo
2. Giá trị dinh dưỡng của tảo
3. Phương pháp nuôi cấy
4. Một số lưu ý khi sản xuất sinh khối tảo
IV. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU MỚI
1. Nghiên cứu khả năng sử dụng nước chiết cải bắp làm cơ chất để sản xuất sinh khối vi sinh vật giàu protein.
2. Sản xuất sinh khối vi sinh vật từ bã khoai tây
3. Nghiên cứu sản xuất sinh khối nấm giàu protein từ nước thải của nhà máy rượu bằng cách sử dụng vi nấm.
4. Sản xuất sinh khối vi sinh vật giàu protein và enzym - Amylaza từ nước thải nhà máy sản xuất tinh bột sử dụng nấm mốc Aspergillus oryzae.
5. Sản xuất SCP bằng cách lên men dịch quả chanh
6.Sản xuất SCP từ chất thải giàu cellulose
Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu các chủng nấm men có khả năng phân giải cellulose nhằm ứng dụng trong xử lý bã thải hoa quả làm thức ăn chăn nuôi
7.1 Mở đầu
7.2 Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu
7.3 Kết quả và thảo luận
7.4. Kết luận
8. Nghiên cứu công nghệ và thiết bị tận thu, làm sạch và chế biến sinh khối nấm men bia trong quá trình sản xuất bia18.1 Nguyên liệu
8.2. Các phương pháp nghiên cứu
3.Kết quả và thảo luận
3.1 Phương pháp làm sạch nấm men
3.2. Nghiên cứu sử dụng dung dịch axit H2SO4 và NaCl để xử lý nước rửa, nâng cao chất lượng nấm men
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Số trang: 53 trang
-------------------------------------------------------------
GVHD: PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn
SVTH: Trường ĐHBK TPHCM


Tài liệu