Information
Nguyên liệu để sản xuất sữa bột là sữa tươi nguyên cream (whole milk) hoặc sữa gầy (skimmilk). Để sản phẩm có chất lượng tốt và ổn định, sữa nguyên liệu phải đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu hóa lý, cảm quan và vi sinh.
Tùy quy trình chế biến áp dụng tại nhà máy, mỗi cơ sở sản xuất sẽ tự thiết lập các yêu cầu chỉ tiêu thích hợp.
(...)
MỤC LỤC
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU

I. Nguyên liệu chính
II. Phụ gia
PHẦN 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA BỘT
A.Quy trình sản công nghệ sản xuất sữa bột nguyên cream
I. Quy trình sản xuất
II. Thuyết minh quy trình
B. Quy trình sản xuất sữa bột gầy
C. Sản xuất sữa bột tan nhanh
D. Giới thiệu quy trình theo thiết bị
PHẦN 3: MỘT SỐ THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT SỮA BỘT
I. THIẾT BỊ LY TÂM DÙNG TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN HÓA
1. Phân loại theo nhiệt độ làm việc
1.1. Thiết bị ly tâm lạnh
1.2. Thiết bị ly tâm ấm
2. Cách phân loại khác
2.1.Thiết bị ly tâm loại nửa hở
2.2. Thiết bị ly tâm kín
3. Giới thiệu một số thiết bị sử dụng hiện nay
II. THIẾT BỊ THANH TRÙNG
1. Thiết bị thanh trùng dùng nhiệt
1.1 Thiết bị trao đổi nhiệt dạng bảng mỏng
1.2 Thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống
1.3 Thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống có sử dụng bộ phận khuấy trộn cơ học
2. Thiết bị ly tâm tách VSV kết hợp trong thanh trùng
2.1. Phân loại
2.2. Một số thiết bị ly tâm
3. Thiết bị membrane tách vi sinh vật
III. THIẾT BỊ CÔ ĐẶC
1. Thiết bị cô đặc bốc hơi
1.1 Thiết bị cô đặc bốc hơi dạng hình trụ
1.2. Thiết bị cô đặc bốc hơi dạng bảng mỏng
1.3. Thiết bị cô đặc tuần hoàn cưỡng bức
1.4. Hệ thống bốc hơi nhiều cấp
1.5. Một số thiết bị
2. Thiết bị cô đặc membrane
3. So sánh 2 nhóm thiết bị
IV. THIẾT BỊ ĐỒNG HÓA
1. Một số thiết bị đồng hóa áp lực cao
2. So sánh giữa các nhóm thiết bị
V. THIẾT BỊ SẤY
1. Thiết bị sấy trục
2. Thiết bị sấy phun
3.Sự kết tụ ứng dụng trong công nghệ sản xuất sữa tan nhanh
VII. THIẾT BỊ BAO GÓI
VII. THIẾT BỊ CHỨA VÀ VẬN CHUYỂN
PHẦN 4: SẢN PHẨM SỮA BỘT
I. Sữa bột được sản xuất trong nuớc
1. Sữa gầy
1.1.Sữa dành cho trẻ em
1.2 Sữa dành cho phụ nữ mang thai
1.3 Sữa dành cho người cao tuổi
2. Sữa nguyên kem
II. Sữa bột được sản xuất ở nước ngoài
1. Sữa nguyên liệu
2. Sữa thành phẩm
2.1 Sữa bột gầy
2.2 Sữa bột nguyên kem
PHẦN 5: HƯỚNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Số trang: 59 trang
--------------------------------------------------------
GVHD: PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn
SVTH: Trường ĐHBK TPHCM
Tài liệu