Information
MỤC LỤC
PHẦN 1: NGUYÊN LIỆU ĐƯỜNG LACTOSE

1.1. Công thức cấu tạo và tính chất vật lý
1.2. Sản phẩm lactose trên thị trường
PHẦN 2: ENZYM β-GALACTOSIDASE
2.1. Giới thiệu chung
2.2. Các phương pháp cố định enzyme
2.3. Cố định enzym trên cotton
PHẦN 3: QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ
3.1. Sơ đồ khối
3.3 So sánh 2 qui trình
PHẦN 4: SẢN PHẨM
4.1. Giới thiệu chung
4.2. Chỉ tiêu chất lượng
4.3. Chức năng và ứng dụng
4.4. Hướng phát triển ứng dụng của GOS trong công nghệ thực phẩm
PHẦN 5: THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ
PHẦN 6: TÀI LIỆU THAM KHẢO

--------------------------------------------------------------
Trường ĐHBK TPHCM
Tài liệu