Information
Khoa học kĩ thuật phải không ngừng phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người. Việc tìm ra những phương pháp xử lý mới, những sản phNm mới cũng như những nguồn nguyên liệu mới đã trở thành những vấn đề mang tính chiến lược hiện nay của ngành công nghệ thực phNm.
Công nghệ trích ly bằng lưu chất siêu tới hạn để sản xuất dược chất và hương liệu từ nguồn thiên nhiên là một kĩ thuật đang được phát triển cạnh tranh với các kỹ thuật truyền thống do ưu thế vượt trội, tạo các sản phNm có độ tinh khiết cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và không để lại dư lượng hoá chất có hại cho sức khỏe con người, đây là những tiêu chí quan trọng trong sản xuất các chế phNm hóa dược, mỹ phNm và thực phNm. So với các lưu chất siêu tới hạn khác, CO2 siêu tới hạn thường được lựa chọn làm dung môi trong các quá trình trích ly vì nó có nhiều ưu điểm như không gây cháy, không độc và giá thành thấp.
Nhiệm vụ của đồ án “Trích ly carotenoids từ thực vật bằng lưu chất siêu tới hạn” là tìm hiểu về trích ly dùng CO2 siêu tới hạn, gọi là kỹ thuật Supercritical Fluid Extraction (SCFE), phân tích các ảnh hưởng của các yếu tố kỹ thuật này lên hiệu suất quá trình cũng như nguyên lý ứng dụng kỹ thuật SCFE vào công nghệ thực phNm. Từ đó đưa ra cái nhìn toàn diện về lĩnh vực trích ly chất màu từ tự nhiên bằng công nghệ mới có thể được ứng dụng cho quy mô công nghiệp đến mức nào.
------------------------------------------------
MỤC LỤC
Lời mở đầu

Chương 1: Cơ sở khoa học
1.1. Giới thiệu kĩ thuật trích ly bằng lưu chất siêu tới hạn
1.1.1. Lịch sử phát triển
1.1.2. Các ưu nhược điểm của phương pháp
1.1.2.1. Ưu điểm
1.1.2.2. Nhược điểm
1.2. Cơ sở khoa học
1.2.1. Định nghĩa về lưu chất ở trạng thái siêu tới hạn
1.2.2. Nguyên lý tạo thành lưu chất siêu tới hạn
1.2.3. Tính chất của lưu chất siêu tới hạn
1.2.3.1. Hằng số tới hạn
1.2.3.2. Tỷ trọng
1.2.3.3. Hằng số điện môi
1.2.3.4. Đặc tính chuyển động
1.2.3.5. Nhiệt dung riêng và sự dẫn nhiệt
1.3. Công nghệ trích ly bằng CO2 siêu tới hạn (supercritical CO2O SCO2)
1.3.1. Tính chất vật lý và hoá học của CO2
1.3.2. Giản đồ pha của CO2
1.3.3. Lựa chọn dung môi CO2 siêu tới hạn trong chiết tách
Chương 2: Quá trình trích ly bằng lưu chất siêu tới hạn
2.1. Quá trình trích ly bằng lưu chất siêu tới hạn
2.2. Trích ly hợp chất từ chất rắn bằng lưu chất siêu tới hạn
2.2.1. Nguyên tắc
2.2.2. Các thông số công nghệ
2.3. Trích ly hợp chất từ chất lỏng bằng lưu chất siêu tới hạn
2.3.1. Nguyên tắc
2.3.2. Thông số công nghệ
2.4. Thiết bị trích ly bằng lưu chất siêu tới hạn
2.4.1. Giới thiệu
2.4.4. Trao đổi nhiệt
2.4.5. Đường ống và van
2.4.6. Hệ thống kiểm soát
2.4.7. Kết luận
Chương 3: Trích ly Carotenoid từ thực vật
3.1. Giới thiệu Carotenoids
3.1.1. Khái niệm chung
3.1.2. Phân loại và danh pháp
3.1.2.1. Danh pháp
3.1.2.2. Phân loại
3.1.3. Tính chất vật lý và hóa học
3.1.3.1. Tính chất vật lý
3.1.3.2. Tính chất hóa học
3.1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền màu của Carotenoids
3.2. Một số carotenoids tiêu biểu từ thực vật
3.2.1. βOCarotene
3.2.2. Lycopene
3.2.3. Lutein
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng
3.3.1. Quy trình chuNn bị mẫu
3.3.1.1. Kích thước
3.3.1.2. Độ Nm
3.3.2. Các thông số trích ly
3.3.2.1. Nhiệt độ và áp suất
3.3.2.2. Ảnh hưởng của tốc độ dòng
3.3.2.3. Đồng dung môi (cosolvent)
Chương 4: Kết luận
Tài liệu tham khảo
----------------------------------------------------------
GVHD: ThS Tôn Nữ Minh Nguyệt - Trường ĐHBK TPHCM
Tài liệu