Information
Enzyme là chất xúc tác cho phản ứng sinh hóa. Bản chất của enzyme là protein. Nhưng so với chất xúc tác cơ, enzyme có những đặc tính ưu việt hơn:
- Phản ứng thực hiện gần như có hiệu quả 100% và không kèm theo phụ phẩm thừa.
- Đồng thời có thể xảy ra nhiều phản ứng độc lập khác nhau, không bị rối bởi các sản phầm phụ.
- Vận tốc phản ứng nhanh hơn, cường độ xúc tác mạnh hơn.
- Điều kiện phản ứng ôn hòa, đại đa số xảy ra ở môi trường trung tính.
- Các phản ứng chịu sự điều hòa hợp lý và tiết kiệm nhất, tiêu tốn năng lượng là tối thiểu.
- Một đặc tính rất quan trọng nữa của enzyme là trong quá trình thực hiện phản ứng nó không bị phá hủy. Khi phản ứng xúc tác kết thúc, chúng được tự do và tiếp tục xúc tác các phân tử cơ chất mới.
Chính vì vậy enzyme ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong đời sống và kỹ thuật.
Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về ứng dụng của enzyme trong y học, trong phân tích, nghiên cứu...
-----------------------------------------------
MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ENZYME

II. ỨNG DỤNG CỦA ENZYME TRONG Y HỌC

II.1 Giới thiệu enzyme chữa bệnh.
II.2 Ứng dụng trong chẩn đoán bệnh.
II.3 Ứng dụng trong chữa bệnh và sản xuất thuốc.

III. ỨNG DỤNG ENZYME TRONG PHÂN TÍCH
III.1 Sử dụng enzyme để phân tích, định lượng các chất
III.2 Ứng dụng enzyme trong phân tích thực phẩm
III.3 Điện cực enzyme không tan

IV. ỨNG DỤNG CỦA ENZYME TRONG NGHIÊN CỨU

V. MỞ RỘNG

V.1 Ứng dụng khác của enzyme.
V.2 Tình hình sử dụng enzyme trong nước và thế giới.

VI. KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo
----------------------------------------------------
GVHD: TS Trần Bích Lam - Trường ĐHBK TPHCM
Tài liệu