Information
Vitamin (còn gọi là sinh tố) là những chất dinh dưỡng cần thiết được cung cấp hằng ngày để cơ thể phát triển và hoạt động bình thường. Tuy lượng cung cấp nhỏ, thậm chí rất nhỏ, nhưng số vitamin cần thiết lại lên đến con số 13. gồm 4 vitamin tan trong dầu la A, D, E, K và 9 vitamin tan trong nước như vitamin C, các vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B5, B6, B12)
---------------------------------------------------
MỤC LỤC
Phần 1: VITAMIN
CÁC LOẠI VITAMIN TAN TRONG NƯỚC
A.Vitamin C
I.Cấu tạo hóa học
II.Chức năng sinh học
III. Nhu cầu
IV. Nguồn cung cấp
B. Vitamin B
Vitamin B1
I. Tính chất, cấu tạo
II.Chức năng sinh học
III. Nhu cầu
IV. Nguồn cung cấp
Vitamin B2
I. Tính chất, cấu tạo
II.Chức năng sinh học
III. Nhu cầu
IV. Nguồn cung cấp
Vitamin B3
I. Tính chất, cấu tạo
II.Chức năng sinh học
III. Nhu cầu
IV. Nguồn cung cấp
Vitamin B5
Vitamin B6
Vitamin B12

Tài liệu tham khảo
--------------------------------------------------
GVHD: TS Trần Bích Lam - Trường ĐHBK TPHCM

Tài liệu