Information
Enzim là chất xúc tác sinh học không chỉ có ý nghĩa cho quá trình sinh trưởng,sinh sản của mọi sinh vật mà nó còn đóng vai trò rất quan trọng trong cộng nghệ chế biến thực phẩm,trong y học,trong kĩ thuật phân tích,trong công nghệ gen và trong bảo vệ môi trường.Có rất nhiều phức hệ enzim.Ta sẽ nghiên cứu 2 phức hệ cellulase và pectinase.
Pectinase là hệ enzym có tác dụng lên pectin dạng hoà tan, làm giải phóng nhóm metoxy (CH3O-) và phần polysaccarit còn lại được gọi là axit pectic (hay polygalacturonic).
Pectin là polysaccarit có nhiều trong quả ,củ, hoặc thân cây .
Ở thực vật ,pectin tồn tại dưới hai dạng :dạng protopectin không tan và dạng pectin hoà tan .
+Tên gọi pectin dùng để chỉ chuỗi polygalacturonic metyl hoá 100%
+Axit pectinic dùng để chỉ chuỗi polygalacturonic metyl hoáthấp hơn 100%
+ Axit pectic dùng để chỉ chuỗi polygalacturonic hoàn toàn không chứa nhóm metyl
Tuy nhiên trong thực tiễn thì pectin đựoc dùng chỉ cả pectin va axit pectinic.
- Protoprectin không tan: chủ yếu ở thành tế bào, kết hợp với polysaccharide araban.
- Pectin hoà tan: chủ yếu ở dịch bào. Pectin hoà tan là polysaccharide cấu tạo bởi các gốc acid galaturonic, trong đó một số gốc acid có chứa nhóm thế methoxy
- Dạng không tan có thể chuyển hoá thành pectin hoà tan trong môi trường acid, ở nhiệt độ sôi, hay khi có mặt enzim protopectinase
---------------------------------------------------
MỤC LỤC
Pectinase

I-PECTIN
II-HỆ ENZYM PECTINASE

1/.Pectinesterase
2/.Polygalacturonase
3/Protopectinase
4/.Transeliminase
III.Ứng dụng
CELLULASE
I-CELLULOSE
II-CELLULASE
III. ỨNG DỤNG

Thu nhận 2 phức hệ enzym pectinaza va cenlulaza:
I/Thu nhận pectinase
1.Nguồn thu nhận
2.Thu nhận
A/ Thu nhận từ canh trường bề mặt
B/Thu nhận từ canh trường bề sâu
a/phương pháp hiếu khí
b/Phương pháp yếm khí
II/THU NHẬN CELLULASE TỪ VSV
1. VSV tổng hợp celluase
2.Phương pháp thu nhận
Tài liệu tham khảo
----------------------------------------------------
GVHD: TS Trần Bích Lam - Trường ĐHBK TPHCM


Tài liệu