Information
Than hoạt tính có tác dụng hút bám . Hút bám là một hiện tượng bề mặt do vậy có liên quan với vùng bề mặt môi trường. Sự hút thay thế sức hút nội phân tử giữa bề mặt cacbon và chất bị hút.
Lực hút có thể biến đổi bằng cách tăng mật độ than hay giảm khoảng cách giữa bề mặt than và chất bị hấp thụ.
Ví dụ: chất lỏng (thường là nước ) chảy qua suốt bề mặt than, khi đó những hợp chất có ái lực mãnh liệt với than sẽ được hấp thụ trên bề mặt.Các hợp chất có ái lực cao nhất , tiêu biểu là :các hợp chất hữu cơ có cấu tạo mùi vị , hình dạng ; các hợp chất dễ bay hơi, hợp chất vòng (triholometan) và các chất thải khác.
Toàn bộ than được sử dụng trong việc hút có thể tái sinh trong một số dạng khác nhau. Phổ biến nhất là cho vào lò nung hoạt tính lại , đòi hỏi phải đốt nóng than lên, khử các chất hữu cơ bị hấp thụ.
Tác dụng:
Hầu hết các tác nhân than hoạt tính xử lý thức ăn đặc trưng bởi sự hấp thụ xảy ra khi các hợp phần của chất lỏng nối liền với chất rắn trong tự nhiên.
-------------------------------------------
MỤC LỤC
I. THAN HOẠT TÍNH

1. GIỚI THIỆU
2. NGUYÊN TẮC
3. SỬ DỤNG TRONG LỊCH SỬ
4. VẤN ĐỀ TRONG SỬ DỤNG
5. NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN XUẤT
6. MỘT SỐ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT & ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT
7. ẢNH HƯỞNG CỦA THAN HỌAT TÍNH ĐẾN SỨC KHỎE CON NGƯỜI
8. KẾT LUẬN
II.BỘT TRỢ LỌC
A. DIATOMITE
1. GIỚI THIỆU
2. NGUỒN GỐC
3. PHÂN LỌAI
4. THÀNH PHẦN
5. TÍNH CHẤT
6. CÁCH SẢN XUẤT
7. ỨNG DỤNG
B. BENTONITE
1. GIỚI THIỆU
2. NGUỒN GỐC
3. THÀNH PHẦN
4. TÍNH CHẤT
5. CÁCH SẢN XUẤT
6. ỨNG DỤNG
Tài liệu tham khảo
----------------------------------------------
GVHD: ThS Tôn Nữ Minh Nguyệt - Trường ĐHBK TPHCM
Tài liệu