Information
MỤC LỤC

PHẦN 1: Mô tả sản phẩm

1. Thành phần, cấu trúc
2. Đặc điểm hoá lý, vi sinh
3. Bao bì, phương pháp đóng bao bì
4. Bảo quản, vận chuyển, phân phối
PHẦN 2: QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
2.1. Chuẩn hoá
2.2. Hiệu chỉnh SNF
2.3. Bài khí
2.4. Đồng hoá
2.5. Thanh trùng
2.6. Cấy giống
2.7. Hoạt hóa
2.8. Lên men
2.9. Rót sản phẩm
2.10. Làm lạnh
2.11. Bảo quản
PHẦN 3: PHÂN TÍCH HACCP CỦA QUY TRÌNH SẢN XUẤT SỮA CHUA DẠNG KHUẤY
3.1. Phân tích các mối nguy có trong quy trình sản xuất
3.1.1. Mối nguy từ nguyên liệu
3.1.2. Các mối nguy trong từng quá trình sản xuất
3.2. Phân tích các điểm kiểm soát tới hạn trogn quy trình sản xuất
-----------------------------------------------------------------
GVHD: PGS.TS Đống Thị Anh Đào - Trường ĐHBK TPHCM


Tài liệu