Information
Lysine là một α-amino acid thiết yếu con người không thể tổng hợp được.
Lysine chứa hai nhóm (-NH2) và một nhóm (-COOH). Trong cấu tạo phân tử lysine có một carbon bất đối xứng nên chúng có hai dạng đồng phân quang học: D-lysine và L-lysine. Hai đồng phân quang học này có tính chất hóa lý giống nhau, chỉ khác nhau khả năng làm quay mặt phẳng phân cực ánh sáng, một sang phải và một sang trái làm tính chất sinh học của chúng hoàn toàn khác và cơ thể sinh vật sống chỉ hấp thu được lysine dạng L.
Lysine tồn tại dạng rắn và tinh thể trong điều kiện bình thường, bị phân hủy ở nhiệt độ 200-300°C, có màu tím xanh khi tương tác với ninhydrin [38].
Lysine là một trong 9 amino acid không thay thế trong tổng số 20 amino acid, tìm thấy trong cấu trúc của những phân tử protein tự nhiên của tất cả sinh vật sống và được tổng hợp từ vi sinh vật. Lysine thuộc họ aspartate, được tổng hợp qua con đường phân nhánh.
Lysine là acid amin rất cần thiết cho hoạt động sống của người và động vật. Nhu cầu lysine trên thế giới năm 2006 là 950,000-1000,000 tấn.
1.1.2. Cấu tạo:
Công thức phân tử: C6H14N2O2, khối lượng phân tử 146,188 g/mol, điểm đẳng điện pH = 9.59, Codon của lysine là AAA và AAG. [38]
Công thức cấu tạo: NH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH
---------------------------------------------------------------------
MỤC LỤC

Danh mục hình
Danh mục bảng
Danh mục đồ thị
CHƯƠNG I : TỔNG QUAN
1. 1.Giới thiệu về lysine
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Cấu tạo
1.1.3. Vai trò và ứng dụng
1.1.4. Các dạng tồn tại của lysine
1.2. Các phương pháp thu nhận lysine
1.2.1. Phương pháp thủy phân
1.2.2. Phương pháp tổng hợp hóa học
1.2.3. Phương pháp lên men
1.2.4. Phương pháp kết hợp
1.3. Cơ chế sản xuất L-lysine từ tế bào vi sinh vật
1.3.1. Sơ đồ chuyển hóa
1.3.2. Thuyết minh các giai đoạn chuyển hóa
1.5. Tổng hợp lysine từ Corynebacterium glutamicum
1.5.1. Đặc điểm hình thái của Corynebacterium glutamicum
1.5.2. Bộ gen của Corynebacterium glutamicum 2
1.5.3. Lịch sử sử dụng Corynebacteria glutamicum
1.5.4. Sản xuất lysine theo quy mô công nghiệp
1.6. Cải tạo giống Corynebacterium glutamicum
1.6.1. Khái niệm
1.6.2. Một số phương pháp dùng để cải tạo giống Corynebacterium glutamicum
1.6.3 Các plasmid nội sinh của Corynebacteria glutamicum sử dụng trong việc thiết kế vector:
1.6.4. Việc biểu hiện gen ở Corynebacterium glutamicum
1.6.5. Phương pháp cải tạo giống Corynebacterium glutamicum để thu dư lysine từ aspertate
1.7. Cố định tế bào vi sinh vật
1.7.1. Định nghĩa cố định tế bào
1.7.2. Phương pháp cố định tế bào
1.7.3. Chất mang cố định tế bào vi sinh vật:
1.7.4. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả cố định tế bào
1.8. Công nghệ lên men L-Lysine
1.8.1. Các vi khuẩn lên men L-lysine
1.8.2. Môi trường lên men
1.8.3. Các phương pháp lên men
1.8.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men
1.8.5. Qui trình lên men
1.8.6. Thu nhận và tinh sạch sản phẩm
1.8.7. Phân tích chất lượng và số lượng L-lysine
CHƯƠNG 2: CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN
2.1. Nghiên cứu về các đối tượng sản xuất lysine
2.1.1 Sử dụng dịch cỏ như một gradient trong sản xuất lysine
2.1.2 Đặc điểm con đường tổng hợp sinh học lysine trong Obligate Methylotroph Methylophilus methylotrophus
2.1.3. Các nghiên cứu về đối tượng sản xuất lysine là Corynebacterium glutamicum
2.2. Công nghệ lên men L-lysine
2.2.1. Nghiên cứu công nghệ sản xuất acid amin L-lysine
2.2.2. Khảo sát quá trình lên men bởi Corynebacterium glutamicum tự do và chế phẩm cố định để ứng dụng thu nhận L-lysine
2.2.3. Nghiên cứu quá trình lên men thu nhận L-lysine ở các chế độ lên men khác nhau
2.2.4. Nghiên cứu quá trình lên men liên tục L-lysine
2.2.5. Nghiên cứu tổng hợp lysine bằng tế bào cố định
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo

---------------------------------------------------------------------
[COLOR="#0000CD"]GVHD: TS. Nguyễn Thúy Hương - Trường ĐH Bách Khoa TPHCM
[/COLOR
Tài liệu