file Powerpoint

1.Lịch sử và công nghệ sản xuất rượu vang (RV)
Giống nho dùng trong sản xuất RV phần lớn có nguồn gốc từ châu Âu (Vitis vinifera)

Với vang trắng , nho được nghiền và dịch được tách khỏi vỏ trước khi LM.
Vang đỏ được LM cùng vỏ. Chất màu đỏ (anthocyanin) và 1 số chất khác từ vỏ quả được chiết tách trong quá trình LM và tạo ra màu đỏ cùng hương vị đặc trưng của VĐ.

Vang hồng có màu hồng nhạt được làm từ nho đỏ theo công nghệ LM rượu vang trắng (không LM cùng vỏ).
Lượng chất màu được chiết ra trong quá trình ép quả chỉ đủ làm hồng rượu, tức là ít hơn nhiều so với khi LM cùng vỏ

....
Tài Liệu Tham Khảo


1. Công nghệ sinh học, tập 5 : Công nghệ vi sinh và môi trường – Phạm Văn Tý-Vũ Nguyên Thành-NXBGD2006
2. Nấm men công nghiệp – Lương Đức Phẩm – NXB Khoa học và kỹ thuật.
3. Bài giảng Công nghệ sản xuất nước giải khát lên men và không lên men -Lâm Thanh Hiền, khoa Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.
4. Công nghệ vi sinh: Vi sinh vật học công nghiệp - Nguyễn Đức Lượng – NXB ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

http://en.wikipedia.org/wiki/
http://www.practicalwinery.com/janfeb01p21.htm
http://www.beerbrewer.co.uk/wines/
http://www.bloodwood.com.au/winemak.htm#making
http://www.fine-wine-guide.com/equipment-for-wine-making-2.php
http://www.galenfrysinger.com/marsala_sicily.htm
http://www.wineweekly.com/