Chuyên ngành:

/ Kỹ thuật - Công nghệ / Kỹ thuật ứng dụng khác / CN Hoá - Sinh - Thực phẩm

Sơ lược:

Cồn Etylic được sử dụng nhiều trong chế biến thực phẩm, y học, mỹ phẩm, công nghệ hoá và nhiều lĩnh vực khác. Tài liệu giới thiệu quy trình sản xuất cồn Etylic.

- Nguyên liệu
- Xử lý nguyên liệu tinh bột
- Quá trình đường hóa
- Lên men dịch đường
- Quy trình lên men
- Xử lý dịch lên men
- Ứng dụng cồn Etylic

Tài Liệu Tham Khảo