Tổng quát về Vitamin
Vai trò vitamin
Phân loại
Bảng phân loại và tên gọi một số vitamin chính
Vitamin B2
Công thức hóa học
Tính chất
Nguồn gốc
Vai trò
Quá trình hấp, thu vận chuyển và chuyển hóa
Nhu cầu riboflavin theo từng lứa tuổi
Thiếu vitamin B2 biểu hiện triệu chứng như thế nào?
Những ai dễ bị thiếu vitamin B2 ?
Một số nguyên nhân có thể dẫn đến thiếu vitamin B2***
KẾT LUẬN