MỤC LỤC
  
Trang
LỜI MỞ ĐẦU 2
1- ĐẠI CƯƠNG VỀ VI BA 3
1.1. Lịch sử phát triển của vi ba: 3
1.2. Cơ sở lý thuyết của phương pháp vi ba 3
1.3. Nguyên lí hoạt động của các bức xạ vi ba 3
1.4. Hệ thống chiết vi ba 5
1.4.1. Các loại lò vi ba 5
1.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết vi ba 6
1.5. So sánh chiết vi ba với các phương pháp khác 7
2- ĐẠI CƯƠNG VỀ GỪNG 8
2.1. Đại cương về tinh dầu 8
2.1.1. Định nghĩa 8
2.1.2. Thành phần hóa học 8
2.2. Giới thiệu về cây gừng (Zingiber officinale Rosc.) 9
2.2.1. Tổng quan 9
2.2.2. Thành phần hóa học 9
2.3. Tinh dầu gừng 10
2.3.1.Tính chất lý hóa 10
2.3.2. Thành phần hóa học (tinh dầu gừng Việt Nam) 10
2.3.3.Tác dụng dược lý – công dụng 10
2.4. Những thông tin mới về gừng 11
3- CHIẾT XUẤT TINH DẦU TỪ GỪNG BẰNG KỸ THUẬTDÙNG VI BA (MICROWAVE) 12
3.1. Các phương pháp chiết xuất 12
3.1.1. Chiết xuất tinh dầu Gừng bằng vi ba (microwave)[ 12
3.1.2. Chiết tinh dầu gừng bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước
(Hydro - distillation ) 14
3.2. So sánh kết quả của 2 phương pháp chiết xuất 21
4. KIỂM NGHIỆM TIN DẦU GỪNG 21
4.1. Chỉ số vật lý 21
4.2. Chỉ số hóa học 21
4.3. Kiểm nghiệm tinh dầu Gừng bằng sắc ký lớp mỏng 21
4.4. Kiểm nghiệm bằng Sắc ký Khí – GC 22
4.5. Kiểm nghiệm bằng HPLC 23
5. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT CÓ HỖ TRỢ VI BA CẢI TIẾN 25
5.1. Phương pháp chiết xuất vi ba dùng dung môi kém phân cực (NPSMAE: Non-polar Solvent Microwave-Assisted Extraction)[ 25
5.2. Phương pháp chiết xuất vi ba không dùng dung môi cải tiến (ISFME: Improved solvent-free microwave extraction) 31
6.KẾT LUẬN 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO 40

LỜI MỞ ĐẦU
  

Ngày nay việc chiết xuất các chất hợp tự nhiên có trong dược liệu là một trong những đề tài thu hút sự quan tâm rất lớn không những đối với các nhà nghiên cứu thực vật học mà còn cả đối với các nhà khoa học. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã tạo một bước đột phá mới trong lĩnh vực nghiên cứu phân tích dược liệu. Đặc biệt, trong những năm gần đây, phương pháp chiết xuất có hỗ trợ vi ba (MAE: Microwave-Assisted Extraction) đã được sử dụng một cách rộng rãi. Thực nghiệm chứng minh đây là một trong những phương pháp mang lại hiệu quả chiết xuất với nhiều thuận lợi, kinh tế, và có thể áp dụng rộng rãi để chiết các hợp chất, đặc biệt là tinh dầu.
Trong các họ thực vật chứa tinh dầu, họ Gừng (Zingiberacece) là một trong những họ có nhiều cây với giá trị kinh tế cao, có nhiều ứng dụng như được sử dụng làm gia vị, nguyên liệu trong công nghiệp hương liệu, mỹ phẩm, dược phẩm…Nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học đã được phát hiện và đây cũng là một trong những họ thực vật mà nhiều nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm.
Với tầm quan trọng về mặt khoa học và thực tiễn, chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu chiết xuất tinh dầu từ thân rễ cây gừng (Zingiber officinale Rosc.) bằng kỹ thuật dùng vi ba (microwave).

1. ĐẠI CƯƠNG VỀ VI BA [1]
1.1. Lịch sử phát triển của vi ba
Lò vi ba gia dụng được sử dụng trong phòng thí nghiệm lần đầu tiên bởi Samra et al. vào năm 1975 để nghiên cứu phân tích dấu vết kim loại các mẫu sinh học. Từ đây kỹ thuật Vi ba đã phát triển. Đến năm 1986 các tài liệu về ứng dụng của vi ba trong chiết xuất các hợp chất hữu cơ đã xuất hiện lần đầu tiên. Cũng trong năm này Ganzler et al.và Lane và Jenkins chiết các hợp chất bằng chiếu xạ vi ba. Kể từ ngày này, có rất nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu phân tích khả năng của kỹ thuật chiết xuất mới này.
1.2. Cơ sở lý thuyết của phương pháp vi ba
Vi ba là những trường điện từ trong phạm vi 300 MHz đến 300 GHz hoặc giữa các bước sóng của 1 cm và 1m. Sóng điện từ có hai dao động vuông góc gồm 2 phần: điện và từ.