Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn Bacillus subtilis để khử protein vỏ tôm