ĐỒ ÁN THÉP
NHÀ CÔNG NGHIỆP MỘT TẦNG
ĐỀ BÀI:
Thiết kế khung ngang nhà xưởng 1 tầng, 1 nhịp.
1.Kích thuớc nhà:
 Nhịp nhà dài L=30m,
 Dài 96m
 Bước cột 6m
 Cao trình đỉnh ray Hr=8 m
2.Có hai cầu trục có sức nâng Q(T) =50/10T,chế độ làm việc trung bình

3.Vật liệu: Kết cấu khung : Thép CT3
Kết cấu bao che: Mái : Tấm BTCT (chon loại 1,5 x 6 = 9m2 )
Tường: Tấm BTCT ; Xây gạch
Móng : Bê tông :B12.5 ; B15
4.Liên kết hàn và bu lông
5.Địa điểm xây dựng : Thành phố Buôn Ma Thuột

I. XÁC ĐỊNH KÍCH THƯỚC NHÀ

1 Theo phương đứng:

II. CHỌN TÍNH TOÁN HỆ MÁI

1. Dàn mái ( xà ngang):
Ta chọn theo mẫu chuẩn trong giáo trình kết cấu thép nhà công nghiệp.
Vì tấm lơp mái là panel bê tông cốt thép do vậy ta chọn độ dốc i=(1/101/12)
Hđd=2,2m;L=30 mHđỉnh dài=3700m.
Sơ đồ khung (trang bên).

Sơ đồ dàn máI ,cửa mái xem trang sau.
III. HỆ GIẰNG
1. Hệ giằng mái:
Bố trí từ mép cánh dưới của dàn lên cánh trên
Giằng trong mp cánh trên: Được bố trí theo mặt phẳng cánh trên của dàn kèo , bố trí hệ thanh chéo chữ thập. Nhà có chiều dài là 96 m do vậy ngoài giằng ở 2 đầu ta còn bố trí ở giữa nhà (trong gian giữa).
2. Hệ giằng cánh dưới :Được bố trí cùng gian với hệ giằng cánh trên và bố trí thêm hệ giăng doc nhà ở 2 bên ( xem sơ đồ)

3. Hệ giằng đứng: Được bố trí ở những ô có mặt phẳng giằng cánh trên và giằng cánh dưới được bố trí doc nhà
4. Hệ giằng cột:
Bao gồm có hệ giằng cột trên và hệ giằng cột dưới
- ở cột trên ta bố trí giằng ở những ô có giằng cánh trên và giằng cánh dưới
- ở cột dưới ta bố trí giằng ở gian giữa nhà để tránh gây hiệu ứng nhiệt nên ta không bố trí giằng cột dưới ở hai đầu nhà (xem hình bên).
IV. TÍNH TOÁN KHUNG NGANG
1 Tải trọng tác dụng lên khung ngang nhà:
• Tải trọng tác dụng lên dàn:
Tải trọng tác dụng lên dàn bao gồm trọng lượng bản thân của mái, của cửa trời, của bản thân kết cấu và hoạt tải.
a. Tải trọng mái:
Theo cấu tạo của các lớp mái ta có bảng thống kê các tải trọng mái như sau:
......................................