Information
LỜI MỞ ĐẦU
Có thể nói bất cứ tổ chức nào dù lớn hay nhỏ, dù quy mô hay không quy mô và hoạt động trong bất kể lĩnh vực nào thì cũng được tạo thành bởi các thành viên là con người hay nguồn nhân lực của nó. Do đó có thể nói con người là yếu tố trung tâm trong tổ chức.
Lợi nhuận và các mục tiêu xã hội là các mục tiêu chính của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả thì các doanh nghiệp không những phải mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp mà các doanh nghiệp cần phải đặc biệt chú ý quan tâm tới vấn đề tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực như thế nào cho có hiệu quả nhất.
Do sự cạnh tranh ngày cang gay gắt trên thị trường nên các tổ chức muốn tồn tại và phát triển buộc phải cải cải tổ tổ chức của mình theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, năng động trong đó yếu tố con người mang tính quyết định. Bởi vậy, việc tìm đúng người phù hợp để giao đúng việc, đúng cương vị đang là vấn đề đáng quan tâm đối với mọi loại hình tổ chức hiện nay. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng với sự phát triển của nền kinh tế buộc các nhà quản lý nhân lực phải biết thích ứng. Do đó, việc tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo, điều động nhân sự trong tổ chức nhằm đạt hiệu quả tối ưu là vấn đề phải được quan tâm hàng đầu.
Hiện nay, thị trường viễn thông vốn đã sôi động ngày càng sôi động hơn với sự xuất hiện và tham gia của rất nhiều các doanh nghiệp mới và công nghệ mới. Điều này vừa tạo ra những cơ hội mới cho Công ty nhưng cũng gây không ít khó khăn và thử thách. Chính vì thế Công ty phải xây dựng được một kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường hiện nay và đặc biệt là quan tâm, chú ý tới vần đề về nguồn nhân lực.
Sau một thời gian thực tập tại Công ty điện thoại đường dài Viettel cùng với những kiến thức đã được học trong trường đại học và sự cấp thiết của vấn đề tuyển dụng nhân lực của Công ty nên em đã quyết định chọn đề tài: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty điện thoại đường dài Viettel làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình với hi vọng sẽ có thể vận dụng những kiến thức đã được học trong nhà trường vào trong thực tiễn không những thế chính bản thân em cũng trau dồi, nâng cao được kiến thức cũng như sự hiểu biết và có thể giúp được phần nào Công ty điện thoại đường dài Viettel trong việc tuyển dụng nhân lực cho Công ty.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng nghiên cứu là quy trình tuyển dụng nhân lực hay công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty điện thoại đường dài Viettel.
Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu vấn đề tại Công ty điện thoại đường dài Viettel.
Mục đích nghiên cứu:
Nghiên cứu công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty điện thoại đường dài Viettel nhằm mục đích hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Công ty điện thoại đường dài Viettel, giúp Công ty củng cố và duy trì được nguồn nhân lực có số lượng và chất lượng lao động phù hợp, cần thiết cho Công ty để đạt được mục tiêu đề ra.
Phương pháp nghiên cứu:
Chuyên đề này được viết ra dựa trên lý thuyết về quản lý, quản trị nguồn nhân lực. Phương pháp nghiên cứu là phương pháp phân tích, tổng hợp, diễn giải các tài liệu thu được từ Phòng TCLĐ của Công ty điện thoại đường dài Viettel và kết hợp với quan sát, phỏng vấn đề thu thập thông tin thực tế trong quá trình tuyển dụng nhân lực tại Công ty.
Kết cấu của chuyên đề gồm có ba phần:
Chương I: Quá trình tuyển dụng nhân lực.
Chương II: Công tác tuyển dụng tại Công ty điện thoại đường dài Viettel.
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty điện thoại đường dài Viettel.

Là một sinh viên thực tập, trình độ và kinh nghiệm có hạn nên trong bài viết em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự chỉ bảo, giúp đỡ và đóng góp ý kiến từ các cấp lãnh đạo, các cán bộ công nhân viên trong Công ty và của các thầy cô giáo cũng như toàn thể bạn đọc để bài viết của em được hoàn chỉnh hơn và có thể trở thành một tài liệu tham khảo cho Công ty trong công tác tuyển dụng nhân lực về sau.
Tài liệu