Information
LỜI NÓI ĐẦU
Những năm qua ngành công nghệ thông tin không ngừng phát triển sôi động và mạnh mẽ, đem lại nhiều lợi ích to lớn, rút ngắn khoảng cách giữa mọi người. Chiếc máy vi tính đa năng, tiện lợi và hiệu quả mà chúng ta đang dùng, giờ đây đã trở nên chật hẹp và bất tiện so với các máy vi tính nối mạng với nhau.
Từ khi xuất hiện mạng máy tính, tính hiệu quả tiện lợi của mạng đã làm thay đổi phương thức khai thác máy tính cổ điển. Mạng và công nghệ về mạng mặc dù ra đời cách đây không lâu nhưng nó đã được triễn khai ứng dụng trên rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống.
Trong xu thế đó, Bộ Công an cũng đã xây dựng và ngày càng củng cố mạng riêng của ngành phục vụ trực tiếp cho nhu cầu khai thác thông tin, liên lạc phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống và ngăn ngừa tội phạm.
Chính vì vậy những kiến thức về viễn thông tin học nói chung và về mạng nói riêng sẽ trở nên kiến thức phổ thông không thể thiếu được cho những người khai thác máy tính. Trong ngành công an, việc lắp đặt và khai thác mạng máy tính trong vòng mấy năm trở lại đây ngày càng gia tăng. Đồng thời cùng với việc khai thác các thông tin mạng ngành, yêu cầu về việc quản trị mạng nhằm khai thác mạng hiệu quả và an toàn đang ngày càng trở nên cần thiết và cấp bách.
Quản trị mạng là một công việc rất phức tạp, có liên quan đến hàng loạt vấn đề như:
* Quản lý lỗi.
* Quản lý cấu hình.
* Quản lý hiệu suất.
* Quản lý an ninh mạng.
* Quản lý tính toán (quản lý tài khoản).
Để làm được điều này một cách có hiệu quả phải theo dõi một cách toàn diện tình trạng hoạt động của mạng bằng cách sử dụng các giao thức quản trị mạng.
Trong khuôn khổ một bản luận văn tốt nghiệp, tôi không thể đề cập được toàn bộ các vấn đề kể trên. Ở đây tôi xin tự giới hạn trong nội dung như sau:
Chương I trình bày tổng quan về quản trị mạng.
Chương II sẽ đề cập đến các giao thức quản trị mạng cơ bản. Đây là vấn đề quan trọng nhất vì nó là cơ sở cho mọi hoạt động quản trị mạng.
Chương III trình bày chi tiết về công việc quản lý cấu hình.
Chương IV tiến hành phân tích, thiết kế và xây dựng một chương trình hỗ trợ phát hiện và quản lý tài nguyên mạng trên mạng Bộ Công an.
Tài liệu