Information
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Một đất nước có phát triển được hay không, không thể không coivấn đề giáo dụclàm nòng cốt. Con người sống ngoài sự sinh tồn dù là nguyên thuỷ cho tới khi mọi thứ dần phát triển thì nhu cầu hiểu biết và tiến lên là điều tất yếu. Muốn thế con người cần phải học hỏi, phải được tiếp nhận kiến thức. Nhưng một vấn đề đặt ra ở đây không chỉ đơn giảnô lệà một nền giáo dục với dúng nghĩa mà qua đây tác giả muốn đề cập tới một mặt của giáo dục đó là việc day và học thêm ở Việt Nam .Khi cầu cao thì ắt hẳn cung cung cũng phải thích nghi - đó là quy luật cung – cầu mà mọi người trong chúng ta ai cũng rõ, song thực tế cho thấy quy luật đó đã được thực hiện một cách “đúng đắn” ?
Chưa lúc nào vấn đề bằng cấp lại được xem trọng như hiện nay, từ vấn đề đó đã kéo theo nhiều hiện tượng tiêu cực. chẳng hạn, để có thể được làm một công việc gì đó trong một công ty, nhà máy thì bất kỳ người nào đó nhất thiết phải trình duyệt ít nhất một văn bằng. Cả khi người đó dù làm tốt công việc mà họ đang đảm nhiệm, muốn thăng chức, tăng lương thì bằng cấp vẫn là yếu tố cần và đủ để cân nhắc. Đó có thể cũng là một nguyên nhân sâu xa của việc phải làm thế nào để đáp ứng nhu cầu đó của xã hội. Và rồi họ đã học, cố gắng học, học ở trường chưa đủ, học ở nhà thôi cũng chưa đủ, họ phải học thêm ở nhà thầy, ở các trung tâm dạy thêm và cho rằng học càng nhiều như thế sẽ đảm bảo một tương lai cho mình. Nhưng thực tế không như chúng ta đã nghĩ, không phải cứ đi học thêm thì mới biết nhiêu kiến thức mà điều đó tuỳ thuộc vào ý thức và tính cần cù chăm chỉ của mỗi người. Từ nhu cầu cần đi học thêm nên mới đẻ ra nhiều trung tâm dạy thêm để đáp ứng nhu cầu đó, và từ đó cũng nảy sinh ra rất nhiều vấn đề khác .
Tài liệu