Information
câu1: Vì Sao nói sự ra đời của tư tưởng HCM là một tất yếu .
a. Bối cảnh lịch sử việt nam cuối tk 19 đầu tk 20
• Là một xã hội pk lạc hậu trì trệ , với việc hình thành 2 chinh sách đối nội và đối ngoại bảo thủ của triều đình nhà nguyễn
đối nội: đàn áp và bóc lột nd
đối ngoại: thưc hiện chính sách “bế quan toả cản’
làm cho nền kinh tế vn kiệt quệ, cũng như không đủ vật chất cũng như tinh thần để chống lại âm mưu xâm lược của cn thực dân phương tây
• 1958: Thực dân p bắt đầu xâm lược vn
Sau khi hoàn thành việc xâm lược và bình định vũ trang, thiết lập bộ máy thống trị trên toàn bộ nước ta,td p tiền hành cuộc khai thác thuộc địa nhằm cướp đoạt tài nguyên thiên nhiên, bóc lột lao đồng, cho vay nặng lãi…chính sách thuộc địa của thực dân p ở vn là chuyên chế về chinh trị, kìm hãm và nô dịch về văn hoá, bóc lột nặng nề về kt nhằm đem lại lợi nhuận tồi đa cho chúng,chứ không phải “khai hoá văn minh”cho nước ta.việt nam trở thành một cổ hai tròng
Xảy ra các phong trào yêu nước của nd vn diễn ra theo 3 khuynh hướng
 Khuynh hướng phong kiến:cần vương, yên thế
 Khuynh hướng dân chủ tư sản: phong trào Đông Du, Đông Kinh Nghĩa Thục, Duy Tân
 Khuynh hướng nông dân
Song các phong trào này đều thất bạicách mạng việt nam bế tắt và khung hoảng về đường lối
b. Gia đình và quê hương
• HCM sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước có truyền thống
Nguyên sinh sắc thân phụ của hcm là một nhà tri thức yêu nước, thương dân sâu sắc. tấm gương lao động cần cù, ý chí vượt khổ, vượt khó mà đặc biệt là tư tương thương dân, chủ trương lấy dân là hậu thuẩn cho mọi cải cách chính trị- xã hội của cụ bảng đã ảnh hưởng sâu đậm trong việc hình thành nhân cách của người
Bà Hoàng Thị Loan –thân mẫu của hcm là một người phụ nữ tiêu biểu cho ngững người phụ nữ việt nam. với ngững đức tính chịu thương chịu khó, chung thuỷ với, sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình cho chồng cho con
 bà không bị ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến
 khi nss vào huế để thi thì bà đòng ý đi theo và trên đường đi thì bà gánh trên vai những vật dụng của gia đình và khi vào huế bà cũng làm thêm công việc dệt vải
nếu như ảnh hương đối với nguyễn tất thành của nss là nho giáo thì ảnh hưởng của htloan là sự mục mạc, qua lời ca tiếng hát của bà
Anh Chị :Nguyễn Tất Đạt ,Bạch Liên đều tham gia phong trào yêu nước của 2 cụ PBC và PCT và vác anh chị của Nguyễn Tất Thành đều không lập gia đình và đều tham gia cách mạng một cách sôi nỗi
• Ngay từ nhỏ, hcm đã chứng kiến cuộc sống nghèo khổ, bị đàn qps và bóc lột nặn nề của đồng bào ngay trên mảnh đất quê hương.lớn lên HCM tận mắt mình nhìn thấy tội các của bọn thực dânvà sự hèn nhác , bạc nhược của bọn quan lại nam triều và sự thất bại của các phong trâo yêu nước , chứng kiến được sự khủng hoang về đờng lối
• Nghệ Tỉnh quê hương của của hcm là mảnh đất giàu truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm, đây cũng là quê hương của nhiều vị anh hùng và lãnh tụ nổi tiếng.
Với những phẩm chất, tài năng, mẫn cảm của mình ,hcm đã tìm ra con đường mới để cứu nước, cứu dân. Đó chình là con đường cmvs
c. Thế Giới
• HCM bước lên vũ đài chình trị khi CNTB đã chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghia. CNTB một mặt xâu xé lẫn nhau để tranh giành thuộc địa mặt khác lại vào hùa với nhau để cùng nô dịch các dân tộc thuộc địa.trong đk đó, mỗi thuộc địa trở thành mắc khâu của hệ thống đế quốc, vì vậy cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước riêng lẻ không thể nào giành được thắng lời nếu không gắn với cuộc đấu tranh chung của các dân tộc thuộc địa
• 1917: CMT10 Nga giành thắng lợi . trong bài viết, bài nói của mình, hcm đã khẳng định CMT10 Nga mở đàu một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên CNXH trên phạm vi tờn thê giới, tạo ta bước ngoặt căn bản đối với phong giải phóng dân tộc trên thế giới nói chung, phong trào GPDT ở VN nói riêng
• 1919: Tại hội nghị Vecxay, HCM đã rút tra bài học ,muồn cứu nước và GPDT thì không thể trông chờ vào bên ngoài mà phải dực vào chính bản thân mình
• 1920:Nguyễn Ái Quốc đã tham già sáng lập đcs pháp (người đàu tiền trên thế giới),tiếp xúc với luận cươngcủa Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa . Đây có thể coi là bước ngoặc trong sự phát triển về nhận thất lý luận của HCM. NAQ đã đưa ra 1 kết luận :muốn cứu nước và GPDT không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản
câu2: Phân tích nguồn gốc lý luận chủ nghĩa Mac-Lenin của tư tưởng Hồ Chí Minh dựa trên cơ sở nào để khẳng định đến năm 1930, tư tưởng hcm đã được hình thành về cơ bản
a. Nguồn gốc lý luận chủ nghĩa mac-lenin của tư tưởng HCM.

• So với các học thuyết trên thế giới thì học thuyếtm-l chân chính, cách mạng, triệt để nhất
• HCM đã tiếp thu CNM-L và vận dụng nó trong phương pháp làm việc của mình tương tưởng HCM có sự biến đổi về chất tưởng HCM thuộc hệ tư tưởng Mac –Lenin.kết qua là đã những tác động đối với bản thân cũng như cách mạgn việt nam
• HCM đã tiếp thu cnml không giáo điều, rập khuôn theo từng câu chữ mà chỉ nắm lấy phương pháp, tinh thần của chủ nghĩa Mac-Lênin để vận dụng vào thực tiễn Việt Nam
những tiên đoán của Hồ Chí Minh
 1965 người tiên đoán năm 1975 CMVN dẽ giành thắng lợi , đánh cho MĨ cút đánh cho MĨ nhào
 1920 CNCS sẽ dễ dàng xâm nhập vào Châu Á hơn Châu Âu
Tư tưởng hcm cso sự biến đổi về chất
 Trước 1920;hcm mang nặng chủ nghĩa yêu nước
sau 1920: theo cnml
 Là một người yêu nước truyền thống
là một người cộng sản
 Mục đích giải phóng dân tộc
giải phóng giai cấp
Đối với bản thân:
 Nhờ tiếp thu cnml mà hcm đã hấp thụ và chuyển hoá được những nhân tố tích cực của văn hoá dân tộc và văn hoá thời đại vào trong tư tương của minh
 Nhờ cnml mà người đãvượt xa tầm nhìn hạn chế của các vị tiền bôi: chủ nghĩa yêu nước phải gắn liền vời chủ nghĩa qtế vô sản, độc lập dân tộc phải fắng liền với cnxh
Đối với cmvn
 Tìm thấy cong đường giải phóng dân tộc theo cmvs
 Tìm thầy cái đích phải đi đến của cmvs đó là cnvs mà giai đoạnđàu của nó là cnxh.
Tài liệu