Information

Nước ta là một nước miền duyên hải, có 3260 km đường bờ biển và rất nhiều sông suối. Diện tích nuôi trồng thủy hải sản ở nước ta khá lớn. Nguồn cung thủy sản khá dồi dào. Có thể nói, tiềm năng của ngành xuất khẩu thủy sản là không nhỏ . bên cạnh đó, nhà nước cũng có nhiều chính sách hỗ trợ, thúc đẩy xuất khẩu. Trong nông nghiệp, ngành nuôi trồng thuỷ sản đã và đang mang lại lợi ích kinh tế lớn và là một mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao. Phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản tạo ra công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người dân, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới WTO tạo ra rất nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp việt nam. Nhưng tại sao ngành xuất khẩu thủy sản việt nam vẫn không thể tận dụng được các tiềm năng để nâng cao năng lực cạnh tranh? Tại sao thủy sản việt nam đã xuất đi lại bị trả về? Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp việt nam phải chăng quá yếu? em xin làm một đề tài về phân tích môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy hải sản việt nam. Để có thể thấy được những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp thủy sản việt nam trong thời kì hội nhập kinh tế.
I.cơ sở lý luận về phân tích môi trường kinh doanh.
Môi trường kinh doanh là tập hợp các yếu tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp , có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cự đến việc duy trì mối quan hệ giữa doanh nghiệp và khách hàng, nhằm đạt mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra. Môi trường kinh doanh có thể được phân ra thành môi trường bên trong và môi trường bên ngoài. Cũng có thể phân thành môi trường vĩ mô và môi trường ngành.
Tài liệu